Петак, 17.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Бегунац с више лица

Траже га полиције из региона, осуђиван је и сумњичен за изнуду, отмицу и преваре, а није искључено да му ликвидација Игора Митровића из Бара није прва
Место где је убијен Игор Мировић / Никола Јовановић (Фото МУП)

Ро­ђен је као Го­ран Аран­ђе­ло­вић, али је име про­ме­нио у Жељ­ко Ћо­сић. По­сле бек­ства из Ма­ке­до­ни­је 2005. го­ди­не, где је осу­ђен на ви­ше­го­ди­шњу ро­би­ју због дво­стру­ког уби­ства при­ли­ком пљач­ке, по­стао је Кли­мент Иса­ко­вић. На­кон то­га про­ме­нио је са­мо пре­зи­ме и то у Јо­ва­но­вић, а по­след­њи иден­ти­тет му је Ни­ко­ла Јо­ва­но­вић, че­сто име и пре­зи­ме у Ср­би­ји. Два од ви­ше на­ди­ма­ка су му Ће­ла и Ко­пи­лан. На­вод­но је ро­ђен у За­је­ча­ру или око­ли­ни и има из­ме­ђу 50 и 55 го­ди­на.

За осо­бом о ко­јој је реч, срп­ским др­жа­вља­ни­ном Ни­ко­лом Јо­ва­но­ви­ћем, или већ ка­кав по­след­њи иден­ти­тет има, рас­пи­са­на је по­тер­ни­ца због сум­ње да је пре ско­ро пет ме­се­ца убио Иго­ра Ми­тро­ви­ћа из Ба­ра. Пре­ма по­след­њим опе­ра­тив­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма по­ли­ци­је на­ла­зи се у Не­мач­кој. А мо­жда ви­ше и не. У по­тер­ни­ци сто­ји да је опа­сан, увек на­о­ру­жан и спре­ман да упо­тре­би оруж­је.

Да се кри­је у Не­мач­кој, по­твр­ђе­но је под­го­рич­кој „По­бје­ди”, из из­во­ра бли­ских ис­тра­зи, ко­ји твр­де да ин­тен­зив­но са­ра­ђу­ју са ко­ле­га­ма из Не­мач­ке и дру­гих зе­ма­ља, и оче­ку­ју да ће му уско­ро би­ти ста­вље­не ли­си­це. За­је­ча­рац се те­ре­ти да је 18. ју­ла у бли­зи­ни жр­тви­не ку­ће у ре­ги­о­ну Зе­ле­ног по­ја­са, из­ме­ђу Шу­ша­ња и Чр­ва­ња, при­шао во­зи­лу „фи­јат“ и из пи­што­ља ка­ли­бра де­вет ми­ли­ме­та­ра, за са­да не­по­зна­те мар­ке, ис­па­лио у Ми­тро­ви­ћа ви­ше про­јек­ти­ла.

Ис­ко­ри­стио је при­ли­ку ка­да се Ми­тро­вић во­зи­лом укљу­чи­вао са ло­кал­ног на ма­ги­страл­ни пут у Шу­ша­њу и ка­да је ње­го­ва су­пру­га иза­шла из во­зи­ла да ба­ци сме­ће у кон­теј­нер. Усмр­тио га је пред дво­је ма­ло­лет­не де­це, ко­ја су би­ла на зад­њем се­ди­шту ауто­мо­би­ла.

Јо­ва­но­вић је иден­ти­фи­ко­ван на осно­ву ре­зул­та­та ве­шта­че­ња, из­ја­ва све­до­ка, ви­део-за­пи­са, а ве­ли­ки зна­чај у ис­тра­зи да­ла је срп­ска по­ли­ци­ја ка­да је ко­ле­га­ма из Цр­не Го­ре до­ста­ви­ла по­дат­ке о овом ви­ше­стру­ком по­врат­ни­ку.

У до­си­јеу му пи­ше да је осу­ђи­ван и сум­њи­чен за из­ну­ду, от­ми­цу и пре­ва­ру, а ка­ко су ра­ни­је са­оп­шти­ли из цр­но­гор­ске по­ли­ци­је, ни­је ис­кљу­че­но да му ли­кви­да­ци­ја Ми­тро­ви­ћа ни­је пр­ва.

Ис­тра­жи­те­љи су утвр­ди­ли да је Јо­ва­но­вић пре уби­ства Ми­тро­ви­ћа бо­ра­вио у Ба­ру пет ме­се­ци, од фе­бру­а­ра до 18. ју­ла. Пре­ци­зно је из­у­чио кре­та­ње жр­тве и ње­го­ве на­ви­ке и че­као по­го­дан тре­ну­так за ег­зе­ку­ци­ју. Дан по­сле уби­ства узе­ти су сним­ци са ви­део-над­зо­ра и ве­шта­че­њем је утвр­ђе­но да је осо­ба са фо­то­гра­фи­је по­чи­ни­лац овог зло­чи­на. Та­да је Јо­ва­но­вић већ био ван гра­ни­ца Цр­не Го­ре.

Цр­но­гор­ски ис­тра­жи­те­љи су још на по­чет­ку ис­тра­ге ко­ле­га­ма из Ср­би­је, а и још пет зе­ма­ља, про­сле­ди­ли фо­то­гра­фи­ју Јо­ва­но­ви­ћа.

Утвр­ђе­но је да је Јо­ва­но­вић у Цр­ну Го­ру до­шао с ци­љем да уби­је Ми­тро­ви­ћа, с пла­ном раз­ра­ђе­ним до нај­сит­ни­јег де­та­ља. Мо­тив ли­кви­да­ци­је, ка­ко је не­зва­нич­но са­оп­ште­но, ле­жи у раз­ра­чу­на­ва­њи­ма због иле­гал­них по­сло­ва ве­за­них за тр­го­ви­ну нар­ко­ти­ци­ма.

Пра­во­сна­жном пре­су­дом у Ср­би­ји, Јо­ва­но­вић је осу­ђен на 13 и по го­ди­на ко­је је од­ле­жао до 1997. го­ди­не. На­кон то­га за кри­вич­но де­ло от­ми­ца осу­ђен је на осам го­ди­на и 2015. го­ди­не је иза­шао из за­тво­ра. На осно­ву ин­фор­ма­ци­ја ко­је има по­ли­ци­ја, срп­ске вла­сти по­тра­жу­ју Јо­ва­но­ви­ћа ка­ко би про­ве­ри­ли да ли је по­чи­нио не­ка уби­ства на те­ри­то­ри­ји на­ше зе­мље.

Пре ско­ро де­сет го­ди­на хап­шен је по­сле от­ми­це де­вој­ке, а по­ли­ци­ји је у ис­тра­зи по­мо­гла ње­го­ва го­вор­на ма­на, то што не зна да из­го­во­ри сло­во „р“. Јо­ва­но­вић је због от­ми­це мла­де Бо­ран­ке осу­ђен на осам го­ди­на за­тво­ра. Из за­тво­ра је иза­шао 2015. го­ди­не и пре­ма опе­ра­тив­ним са­зна­њи­ма по­ли­ци­је, на­ста­вио је са кри­ми­нал­ним ак­тив­но­сти­ма, ко­ји­ма се ина­че ба­вио од пу­но­лет­ства.

По­сле су­ђе­ња за от­ми­цу Бо­ран­ке, ме­ди­ји су об­ја­ви­ли да је пре­ко бра­ни­о­ца за­пре­тио сут­ки­њи ко­ја је во­ди­ла слу­чај да ће јој „уна­ка­зи­ти ли­це и по­ло­ми­ти но­ге, уко­ли­ко га не пу­сти из при­тво­ра”.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.