Четвртак, 26.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

„Дувански” и „пивски” динар – помоћ за оболеле од ретких болести

Пацијенти сматрају да од сваке паклице цигарета треба да се издвоји два динара како би се сакупило око две милијарде динара годишње за њихово лечење
(Фото Пиксабеј)

Уко­ли­ко би се од сва­ке па­кли­це ци­га­ре­та из­два­ја­ло са­мо два ди­на­ра са­ку­пи­ло би се око две ми­ли­јар­де ди­на­ра го­ди­шње, чи­ме би се уз 1,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра пла­ни­ра­них за ле­че­ње рет­ких бо­ле­сти у 2018. го­ди­ни по­кри­ло ле­че­ње 80 од­сто обо­ле­лих гра­ђа­на. Ини­ци­ја­ти­ву за ова­кав на­чин фи­нан­си­ра­ња рет­ких бо­ле­сти под­не­ла је Ми­ни­стар­ству здра­вља На­ци­о­нал­на ор­га­ни­за­ци­ја за рет­ке бо­ле­сти Ср­би­је (НОРБС) и она укљу­чу­је пред­лог да се „ду­ван­ски ди­нар” ко­ји је по­сто­јао до пре не­ко­ли­ко го­ди­на по­но­во уве­де и та сред­ства одва­ја­ју за ле­че­ње рет­ких бо­ле­сти, али и да се уве­де „пив­ски ди­нар” и на тај на­чин до­дат­но уве­ћа­ју фи­нан­си­је за ле­че­ње ових обо­ље­ња. 

Да­вор Ду­бо­ка, из­вр­шни ди­рек­тор НОРБС-а, ка­же да они већ го­ди­на­ма пред­у­зи­ма­ју ко­ра­ке ка­ко би се за обо­ле­ле од рет­ких бо­ле­сти за ко­је по­сто­је те­ра­пи­је обез­бе­дио но­вац за ле­че­ње.

Број ових па­ци­је­на­та је ја­ко ма­ли, а ка­да по­сто­је те­ра­пи­је су нај­че­шће ве­о­ма ску­пе. Због то­га је Ми­ни­стар­ство здра­вља 2012. го­ди­не на ини­ци­ја­ти­ву НОРБС-а на­пра­ви­ло по­себ­ну „бу­џет­ску ли­ни­ју” за ле­че­ње рет­ких бо­ле­сти. 

– Сва­ке го­ди­не је одва­ја­но све ви­ше сред­ста­ва, али је са раз­во­јем но­вих те­ра­пи­ја за рет­ке бо­ле­сти по­ста­ло ја­сно да је нео­п­ход­но про­на­ћи до­дат­не из­во­ре фи­нан­си­ра­ња, ка­ко би што ве­ћи број осо­ба био ле­чен – до­дао је Ду­бо­ка. 

Ге­не­ти­ка глав­ни кри­вац
Про­це­њу­је се да у Ср­би­ји око по­ла ми­ли­о­на гра­ђа­на жи­ви са не­ком рет­ком бо­ле­шћу. Око 80 од­сто ових обо­ље­ња су ге­нет­ског по­ре­кла, а оста­ле су по­сле­ди­ца ин­фек­ци­ја, алер­ги­ја, ути­ца­ја фак­то­ра жи­вот­не сре­ди­не или спа­да­ју у де­ге­не­ра­тив­не. Код по­ло­ви­не бо­ле­сни­ка пр­ви симп­то­ми бо­ле­сти се ја­вља­ју већ на ро­ђе­њу или у ра­ном де­тињ­ству, а 30 од­сто де­це са рет­ком бо­ле­шћу жи­ви ма­ње од пет го­ди­на. За ви­ше од 95 од­сто не по­сто­ји ни­ка­ква ре­ги­стро­ва­на те­ра­пи­ја. Нај­че­шћа по­сле­ди­ца рет­ких бо­ле­сти је трај­ни ин­ва­ли­ди­тет. 

У Ми­ни­стар­ству здра­вља на­гла­ша­ва­ју да су у сва­ко­днев­ном кон­так­ту ко­ји су оства­ри­ли са удру­же­њем па­ци­је­на­та, пред­став­ни­ци НОРБС-а по­ну­ди­ли пред­лог са не­ко­ли­ко оп­ци­ја ко­је би мо­гле да по­мог­ну да се обез­бе­де до­дат­на сред­ства. Је­дан од пред­ло­га је по­нов­но уво­ђе­ње „ду­ван­ског ди­на­ра”, ко­ји је оце­њен као нај­ре­ал­ни­ји. 

– Ана­ли­зе су по­ка­за­ле да би се та­квим из­два­ја­њем (ди­нар од па­кли­це ци­га­ре­та), као и ус­по­ста­вља­њем „пив­ског ди­на­ра” мо­гло обез­бе­ди­ти до­вољ­но сред­ста­ва за го­то­во 90 од­сто нео­п­ход­них те­ра­пи­ја за обо­ле­ле од рет­ких бо­ле­сти. О овој те­ми ће се још раз­го­ва­ра­ти са сви­ма ко­ји тре­ба да уче­ству­ју у до­но­ше­њу та­кве од­лу­ке као што су Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја, ду­ван­ска и пив­ска ин­ду­стри­ја – на­во­де у над­ле­жном ми­ни­стар­ству и под­се­ћа­ју да до 2012. го­ди­не обо­ле­ли од рет­ких бо­ле­сти ни­су би­ли пре­по­зна­ти у си­сте­му и да се за њи­хо­ве те­ра­пи­је ни­су из­два­ја­ла сред­ства. Та­да је пр­ви пут опре­де­ље­но 120 ми­ли­о­на ди­на­ра, да би се ка­сни­је та сред­ства уве­ћа­ва­ла, а по­себ­но у по­след­ње две го­ди­не. У 2016. го­ди­ни одво­је­но је 600 ми­ли­о­на, у 2017, чак 1,1 ми­ли­јар­да, а у на­ред­ној се пла­ни­ра из­два­ја­ње 1,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра.

Иако не по­сто­ји зва­ни­чан по­да­так сма­тра се да је го­ди­шње за ле­че­ње рет­ких бо­ле­сти по­треб­но из­дво­ји­ти око пет ми­ли­јар­ди ди­на­ра. Осим то­га, при­о­ри­тет НОРБ-а у на­ред­ном пе­ри­о­ду би­ће и ус­по­ста­вља­ње кри­те­ри­ју­ма за до­би­ја­ње ста­ту­са цен­тра за рет­ке бо­ле­сти, рад на сма­ње­њу пе-де-веа на ле­ко­ве и обез­бе­ђи­ва­ње до­пун­ских из­во­ра фи­нан­си­ра­ња.

Рет­ка бо­лест под­ра­зу­ме­ва сва­ко обо­ље­ње ко­је се ја­вља код јед­не од 2.000 осо­ба. Пре­ма про­це­ни Европ­ске ор­га­ни­за­ци­је, шест до осам од­сто има не­ку рет­ку бо­лест. 

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Pavlovic
To su mnogo naivna shvatanja i verovanja, drzava je vec uzela i duvanski i pivski i luksuzni i sirotinjski i ne zanm koji jos dinar nije uzela a naravno nece da ga da za lecenje nesrecnih pacijenata a hoce u oktobru da dekorise Beograd i da tu dekoraaciju i elektricnu energiju plati. Pa bolje razmislite za koga cete da glasate nego da se nadate bilo kojem dinaru.
Милош Лазић
Сумњичав сам кад овакве предлоге износе НВО, али ако ће све бити поштено увек ћу бити "за" (иако ћу се наплаћати и дувансог и пивског пореза онолико) јер знам с каквим се мукама суочавају ти несрећни људи. Али, зашто се нико не досети да предложи и "динар на луксуз", на пример? Или бар прогресивни порез?! Ето мало разбибриге ресорним министарствима, а ако не знају како, нек питају колеге из Европе, да не каскамо за њима у свему.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.