Субота, 31.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
АВАЛА У ПРВИМ ЈАНУАРСКИМ ДАНИМА

Разбијање страха од висине и планинарење

Готово 155.000 посетилаца лане је осматрало Београд са торња, што је за око 15 одсто већа посета него у претходне четири године
Висок 204,68 метара, одавно је превазишао своју техничку улогу „чувара” комуникационе опреме различитих оператера. Данас је Авалски торањ једна од најатрактивнијих туристичких дестинација (Фотографије Д. Мучибабић)
Споменик Незнаном јунаку

Јед­на Ива­на из Бе­о­гра­да ре­ши­ла је да пр­ву но­во­го­ди­шњу од­лу­ку спро­ве­де на по­чет­ку го­ди­не, и то од­мах 1. ја­ну­а­ра. Же­ља јој је би­ла да по­бе­ди страх од ви­си­не, а ка­ко би се што бо­ље са њим су­о­чи­ла од­лу­чи­ла је да се поп­не на 122. ме­тар Авал­ског тор­ња, на ви­ди­ко­вац са ког по­глед пу­ца не са­мо на го­то­во це­лу пре­сто­ни­цу, већ и на Шу­ма­ди­ју, вој­во­ђан­ске рав­ни­це и ко­лу­бар­ски крај. Уз по­др­шку су­пру­га, Ива­на се по­пе­ла на врх тор­ња, а са­мо не­ко­ли­ко тре­ну­та­ка ка­сни­је вест о по­бе­ђе­ном стра­ху по­де­ли­ла је по­сред­ством дру­штве­них мре­жа. 

И ни­је би­ла је­ди­на ко­ја је за пра­зни­ке по­се­ти­ла бе­о­град­ску пла­нин­ску ле­по­ти­цу. Ње­не ча­ри от­кри­ва­ли су и стра­ни ту­ри­сти, а мно­ги Бе­о­гра­ђа­ни су у гру­па­ма у пр­вим ја­ну­ар­ским да­ни­ма пе­ша­чи­ли и пла­ни­на­ри­ли. Ава­ла по­след­њих го­ди­на ма­ми не са­мо ле­ти не­го и зи­ми јер ко­нач­но ну­ди ме­ста где по­се­ти­о­ци мо­гу да се окре­пе. Осим оро­ну­лог хо­те­ла „Ава­ла”, у под­нож­ју тор­ња је ка­фић, су­ве­нир­ни­ца, ет­но-га­ле­ри­ја... 

У ком­плек­су је и цр­ква брв­на­ра и др­ве­не ку­ћи­це са су­ве­ни­ри­ма. Оне су по­ста­вље­не и на ста­зи ко­ја во­ди до спо­ме­ни­ка Не­зна­ном ју­на­ку. Ово ко­ло­сал­но зда­ње од цр­ног мер­ме­ра го­ди­на­ма је оште­ће­но, пло­че на пла­тоу су по­пу­ца­ле и упр­кос број­ним обе­ћа­њи­ма да ће би­ти об­но­вље­но то се још ни­је до­го­ди­ло. Све то ипак па­да у дру­ги план док вас зра­ци сун­ца ко­ји се про­вла­че кроз оби­ље зе­ле­ни­ла ми­лу­ју, а чист ва­здух очас по­сла отва­ра си­ну­се.  

Нај­ви­ше па­жње по­се­ти­ла­ца ипак при­вла­чи еле­ган­тан и до­сто­јан­ствен „гро­мо­бран из­над Бе­о­гра­да” ко­ји го­ди­на­ма под­у­пи­ре пре­сто­нич­ко не­бо. Ви­сок 204,68 ме­та­ра, одав­но је пре­ва­зи­шао сво­ју тех­нич­ку уло­гу „чу­ва­ра” ко­му­ни­ка­ци­о­не опре­ме раз­ли­чи­тих опе­ра­те­ра. Да­нас је Авал­ски то­рањ јед­на од нај­а­трак­тив­ни­јих ту­ри­стич­ких де­сти­на­ци­ја Бе­о­гра­да и Ср­би­је. У то­ку је­се­ни и зи­ме од гра­да до ње­га и остат­ка Ава­ле не по­сто­ји ди­рек­ти­ва ве­за јав­ним пре­во­зом, али то не зна­чи да ту­ри­стич­ка при­влач­ност пла­ни­не и тор­ња опа­да. Ово­ме су ве­ро­ват­но до­при­не­ли и про­шло­го­ди­шњи но­ви­те­ти у ком­плек­су око тор­ња ко­јим ру­ко­во­ди ЈП „Еми­си­о­на тех­ни­ка и ве­зе”. Он је, осим ка­фи­ћем и су­ве­нир­ни­цом, опле­ме­њен број­ним дру­гим са­др­жа­ји­ма. На отво­ре­ном де­лу ком­плек­са из­гра­ђе­ни су и уре­ђе­ни мул­ти­функ­ци­о­нал­ни спорт­ски те­ре­ни за ма­ли фуд­бал, ру­ко­мет и ко­шар­ку са ра­све­том и три­би­на­ма и те­ре­та­на на отво­ре­ном ко­ја је пот­пу­но опре­мље­на спра­ва­ма за ве­жба­ње, те­пих тра­вом и че­сма­ма. У окви­ру ком­плек­са се са­да на­ла­зи и деч­је игра­ли­ште, а мај­ке са ко­ли­ци­ма и осо­бе са по­себ­ним по­тре­ба­ма са­да лак­ше сти­жу до вр­ха тор­ња, за­хва­љу­ју­ћи но­вом лиф­ту. Због све­га то­га под­нож­је овог авал­ског ди­ва по­ста­ло је пра­во ме­сто за це­ло­днев­ну за­ба­ву. А да би по­се­ти­о­ци­ма ко­ји ов­де до­ђу бо­ра­вак био још угод­ни­ји уре­ђен је и за­тво­ре­ни про­стор са но­вим пул­том за про­да­ју ула­зни­ца и дру­гим ту­ри­стич­ким и уго­сти­тељ­ским са­др­жа­ји­ма.

– Из­у­зет­но смо по­но­сни што је Авал­ски то­рањ, ко­ји је нај­ва­жни­ји те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­ни обје­кат у зе­мљи, у то­ку про­шле го­ди­не при­ву­као ре­кор­дан број по­се­ти­ла­ца, го­то­во 155.000, што је за око 15 од­сто ве­ћа по­се­та не­го у прет­ход­не че­ти­ри го­ди­не. За­то пла­ни­ра­мо да и у овој го­ди­ни ор­га­ни­зу­је­мо мно­штво за­ни­мљи­вих про­грам­ских са­др­жа­ја ко­ји ће Бе­о­гра­ђа­ни­ма и ту­ри­сти­ма бо­ра­вак на Ава­ли учи­ни­ти још при­јат­ни­јим – ис­та­као је Бран­ко Го­гић, в. д. ди­рек­то­ра ЈП „Еми­си­о­на тех­ни­ка и ве­зе”.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Милан Топалов
"За­то пла­ни­ра­мо да и у овој го­ди­ни ор­га­ни­зу­је­мо мно­штво за­ни­мљи­вих про­грам­ских са­др­жа­ја ко­ји ће Бе­о­гра­ђа­ни­ма и ту­ри­сти­ма бо­ра­вак на Ава­ли учи­ни­ти још при­јат­ни­јим" – ис­та­као је Бран­ко Го­гић, в. д. ди­рек­то­ра ЈП „Еми­си­о­на тех­ни­ка и ве­зе”. КАКВЕ ВЕЗЕ ИМА"ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ" СА ТУРИЗМОМ И УГОСТИТЕЉСТВОМ Ово мора бити неки "стручњак" електронике, благо нама!!!??? Има човек "слободних капацитета", изгледа, па ће сада, око свих антенских стубова, од Бесне Кобиле до Суботице, да никну угоститељски објекти, наравно, у његовој режији!!! Поздрав из Баната!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.