Четвртак, 21.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Држава „Митилинеосу” већ платила 17 милиона динара

Пресудом Вр­хов­ног касацио­ног суда утврђе­но је девизно потраживање ове грч­ке фир­ме као поверио­ца Ју­гобан­ке у сте­чају у износу од око 4,7 милио­на долара
Фото Јутјуб

Ка­да је Ср­би­ја про­шле го­ди­не у ав­гу­сту из­гу­би­ла спор од грч­ког „Ми­ти­ли­не­о­са” ми­ни­стар енер­ге­ти­ке је тај слу­чај на­звао „ко­сту­ром ко­ји је ис­пао из ор­ма­ра”. Из­гле­да да ске­ле­ти из тог ста­рог ши­фо­ње­ра по­след­њих не­де­ља са­мо ис­па­да­ју. Јер, док се оче­ку­је да Вла­да Ср­би­је пот­пи­ше спо­ра­зум по ко­ме ће од­ште­ту од 40 ми­ли­о­на до­ла­ра на­ша др­жа­ва пла­ти­ти у не­ко­ли­ко ра­та, у јав­ност су ис­пли­ва­ли де­та­љи о још не­ко­ли­ко пар­ни­ца. Ова ком­па­ни­ја ни­је во­ди­ла суд­ски спор са­мо пред Ме­ђу­на­род­ним ар­би­тра­жним су­дом у Же­не­ви.

Јед­ну од­ште­ту „Ми­ти­ли­не­о­су”, Ср­би­ја већ пла­ћа. Ка­ко за „По­ли­ти­ку” ка­жу из Аген­ци­је за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та, овој грч­кој фир­ми већ је ис­пла­ће­но 17 ми­ли­о­на ди­на­ра по осно­ву пар­ни­це ко­ју је „Ми­ти­ли­не­ос” по­кре­нуо про­тив Ју­го­бан­ке а. д. Бе­о­град у сте­ча­ју. Наш лист је већ пи­сао о то­ме да је глав­ни­ца тог ду­га из­но­си­ла 32 ми­ли­о­на евра, док су оба­ве­зе са ка­ма­том на­ра­сле на 40 ми­ли­о­на евра. 

У Аген­ци­ји за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та, ко­ја во­ди сте­чај че­ти­ри др­жав­не бан­ке, по­ја­шња­ва­ју да је пар­ни­ца ко­ју је фир­ма „Ми­ти­ли­не­ос” по­кре­ну­ла про­тив Ју­го­бан­ке окон­ча­на 2017. го­ди­не. 

– По ту­жбе­ном зах­те­ву фир­ме „Ми­ти­ли­не­ос” у из­но­су од 46,9 ми­ли­о­на до­ла­ра, суд је утвр­дио по­тра­жи­ва­ње у из­но­су од око 4,7 ми­ли­о­на до­ла­ра с ка­ма­том зе­мље ва­лу­те по­чев од 1999. го­ди­не, а од­био из­нос од око 42,2 ми­ли­о­на до­ла­ра – ка­жу у овој аген­ци­ји.

Хро­но­ло­шки, сте­чај­ни по­ве­ри­лац „Ми­ти­ли­не­ос хол­динг” из Ати­не под­нео је 22. мар­та 2002. го­ди­не Тр­го­вин­ском су­ду у Бе­о­гра­ду при­ја­ву по­тра­жи­ва­ња пре­ма Ју­го­бан­ци а. д. Бе­о­град у сте­ча­ју на из­нос од 46,9 ми­ли­о­на аме­рич­ких до­ла­ра. Тр­го­вин­ски суд у Бе­о­гра­ду је кра­јем 2006. го­ди­не оспо­рио ту при­ја­ву у це­ло­сти, а за до­ка­зи­ва­ње осно­ва­но­сти при­ја­вље­ног по­тра­жи­ва­ња упу­тио по­ве­ри­о­ца на пар­ни­цу, ка­жу у Аген­ци­ји за оси­гу­ра­ње де­по­зи­та.

– За пред­мет­но по­тра­жи­ва­ње во­дио се суд­ски спор пред Тр­го­вин­ским, од­но­сно При­вред­ним су­дом у Бе­о­гра­ду, ко­ји је окон­чан 2017. го­ди­не. На­и­ме, пре­су­дом Вр­хов­ног ка­са­ци­о­ног су­да Ср­би­је утвр­ђе­но је де­ви­зно по­тра­жи­ва­ње фир­ме „Ми­ти­ли­не­ос” као по­ве­ри­о­ца Ју­го­бан­ке у сте­ча­ју у из­но­су од око 4,7 ми­ли­о­на до­ла­ра с до­ми­цил­ном ка­ма­том зе­мље ва­лу­те, по­чев од 17. ав­гу­ста 1999. до ис­пла­те – ка­жу у аген­ци­ји. 

По окон­ча­њу пар­ни­це, фир­ми „Ми­ти­ли­не­ос” ис­пла­ће­но је не­што ви­ше од 17 ми­ли­о­на ди­на­ра. То пред­ста­вља тек 3,2 од­сто утвр­ђе­ног по­тра­жи­ва­ња с ка­ма­том. У аген­ци­ји об­ја­шња­ва­ју да то од­го­ва­ра про­цен­ту у ко­јем је Ју­го­бан­ка а. д. Бе­о­град у сте­ча­ју на­ми­ри­ла оста­ле по­ве­ри­о­це дру­гог ис­плат­ног ре­да. То зна­чи да је у тој фа­зи сте­чај­ног по­ступ­ка у сте­чај­ној ма­си би­ло то­ли­ко нов­ца. Оста­так при­зна­тог по­тра­жи­ва­ња на­ми­ри­ва­ће се ди­на­ми­ком и у про­цен­ту у ко­јем бу­ду ис­пла­ћи­ва­ни по­ве­ри­о­ци истог ис­плат­ног ре­да, об­ја­шња­ва­ју у аген­ци­ји. 

Не­зва­нич­но мо­же да се чу­је да ће на­ша вла­да „Ми­ти­ли­не­о­су” по­ну­ди­ти спо­ра­зум ко­јим би грч­ка стра­на од­у­ста­ла од свих ра­ни­је по­кре­ну­тих суд­ских спо­ро­ва про­тив ов­да­шњих ком­па­ни­ја за по­сло­ве скла­па­не у дру­гој по­ло­ви­ни де­ве­де­се­тих го­ди­на. Из из­ве­шта­ја Са­ве­та за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је про­шле не­де­ље смо са­зна­ли да је пред пр­во­сте­пе­ним су­дом у Ати­ни „Ми­ти­ли­не­ос” ту­жио РТБ „Бор”, тра­же­ћи од­ште­ту од до­дат­них 60 ми­ли­о­на до­ла­ра. 

Ми­ни­стар енер­ге­ти­ке Алек­сан­дар Ан­тић из­ја­вио је пре не­ко­ли­ко да­на да смо у фа­зи фи­на­ли­за­ци­је спо­ра­зу­ма са „Ми­ти­ли­не­о­сом” у ве­зи са ди­на­ми­ком из­ми­ре­ња оних оба­ве­за ко­је има­мо пре­ма ар­би­тра­жној пре­су­ди. 

– Мо­ја оче­ки­ва­ња су да ће­мо у на­ред­них не­ко­ли­ко да­на то фи­на­ли­зи­ра­ти и да ће та ди­на­ми­ка омо­гу­ћи­ти да то ре­гу­ли­ше­мо нај­ве­ро­ват­ни­је до кра­ја го­ди­не, у ви­ше ра­та – ре­као је Ан­тић за ТВ О2.

На пи­та­ње о на­ја­ви но­ве ту­жбе грч­ке ком­па­ни­је Ср­би­ји, за до­дат­них 60 ми­ли­о­на евра, Ан­тић је ка­зао да „ка­да су у пи­та­њу би­ло ка­кве дру­ге оба­ве­зе пре­ма њи­ма и мо­гу­ћи дру­ги тро­шко­ви, они си­гур­но не­ће по­сто­ја­ти”.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.