Петак, 01.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Бољи услови за рехабилитацију у „Сокобањској”

Изградњом зграде створени су предуслови да се смањи листа чекања на пријем
(Фото Д. Д. К.)

Пр­ви па­ци­јен­ти већ су при­сти­гли у но­во­о­тво­ре­ни обје­кат Кли­ни­ке за ре­ха­би­ли­та­ци­ју „Др Ми­ро­слав Зо­то­вић” у Со­ко­бањ­ској ули­ци у Бе­о­гра­ду. Бо­љи усло­ви за бо­ра­вак бо­ле­сни­ка, уре­ђе­не со­бе, са­вре­ме­на опре­ма, ко­ја по­ма­же при опо­рав­ку, кра­се згра­ду ко­ја се про­сти­ре на 1.850 ква­драт­них ме­та­ра. Но­ви обје­кат са­др­жи 50 кре­ве­та, а вред­ност ин­ве­сти­ци­је из­но­си око ми­ли­он евра. 

Па­ци­јен­ти, ко­је смо за­те­кли на ре­ха­би­ли­та­ци­ји, има­ли су са­мо ре­чи хва­ле за ме­ди­ци­на­ре „Со­ко­бањ­ске”.

– По­сле шло­га сам до­шао ов­де. Ду­го се већ на­ла­зим на ре­ха­би­ли­та­ци­ји и за­до­во­љан сам усло­ви­ма за бо­ра­вак. Те­ра­пе­у­ти су од­лич­ни и до­ста сам на­пре­до­вао у опо­рав­ку – ка­же Дра­ган Ста­но­је­вић из Бе­о­гра­да.

И па­ци­јент Но­вак Ди­ми­три­је­вић на­по­ми­ње да има са­мо ре­чи хва­ле за те­ра­пе­у­те ко­је тре­ба још ви­ше на­гра­ди­ти, док Би­ља­на Ра­дуј­ко, ма­ма па­ци­јен­та, ис­ти­че да је у но­вој згра­ди све ле­по, да је за­до­вољ­на што њен син има за­себ­но ку­па­ти­ло и да су кре­ве­ти бо­љи не­го у дру­гим бол­ни­ца­ма. 

– Све је у слу­жби па­ци­јен­та и то је не­што што ме ра­ду­је. Осо­бље је из­у­зет­но по­све­ће­но бо­ле­сни­ци­ма и тру­де се да по­мог­ну ко­ли­ко год мо­гу – до­да­је Ра­дуј­ко­ва.

– Те­шки па­ци­јен­ти у про­се­ку ов­де оста­ју око 60 да­на – на­гла­ша­ва Алек­сан­дар Му­тав­џић, глав­ни тех­ни­чар кли­ни­ке, због че­га је ва­жно ра­ди­ти на спре­ча­ва­њу ком­пли­ка­ци­ја услед сма­ње­не по­кре­тљи­во­сти, отва­ра­ња ра­на (де­ку­би­ти­са), про­бле­ма са плу­ћи­ма... 

– Бит­но је бри­ну­ти о па­ци­јен­ти­ма, не­го­ва­ти их, по­ди­за­ти им но­ге, ме­ри­ти ва­жне па­ра­ме­тре, да­ва­ти те­ра­пи­ју – ка­же Му­тав­џић.

Опре­ма за но­ви обје­кат на­ба­вље­на је нов­цем Ми­ни­стар­ства здра­вља, по­ја­шња­ва прим. др Жељ­ко Ка­њух, ди­рек­тор ове ку­ће, и до­да­је да су на­ба­ви­ли са­вре­ме­на те­ра­пиј­ска по­ма­га­ла за­хва­љу­ју­ћи че­му ће се про­ши­ри­ти мо­гућ­но­сти за бо­љи опо­ра­вак па­ци­је­на­та. 

– Ре­ха­би­ли­та­ци­ја је про­цес уче­ња па­ци­јен­та ка­ко да жи­ви са не­спо­соб­но­шћу у окру­же­њу. На­ша кли­ни­ка у Со­ко­бањ­ској ули­ци ни­је ба­ња, ка­ко је мно­ги до­жи­вља­ва­ју, већ пред­ста­вља уста­но­ву за про­ду­же­но ле­че­ње – ис­ти­че др Ка­њух.

Кроз ам­бу­лан­те ове кли­ни­ке, ко­ја има 15 обје­ка­та, го­ди­шње про­ђе око 20.000 љу­ди, док око 2.600 па­ци­је­на­та бу­де сме­ште­но. Из­град­њом но­ве згра­де ство­ре­ни су пред­у­сло­ви да се сма­њи ли­ста че­ка­ња на при­јем за ста­ци­о­нар­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју и по­ве­ћа­ња ефи­ка­сно­сти у збри­ња­ва­њу. Тре­нут­но па­ци­јен­ти, ко­ји не спа­да­ју у хит­не, че­ка­ју до шест ме­се­ци на ре­ха­би­ли­та­ци­ју. У про­те­клих де­се­так го­ди­на на ре­ха­би­ли­та­ци­ју се нај­че­шће до­ла­зи­ло због јед­но­стра­не па­ра­ли­зе на­ста­ле услед шло­га и по­вре­де гла­ве, од­у­зе­то­сти ру­ку и но­гу, бо­ле­сти кич­ме­ног сту­ба, иши­јал­ги­је и ди­скус хер­ни­је, де­ге­не­ра­тив­них обо­ље­ња згло­ба ку­ка и ко­ле­на, мул­ти­пла­скле­ро­зе, лим­фе­де­ма, деч­је па­ра­ли­зе. Сва­ки де­се­ти па­ци­јент је мла­ђи од 18 го­ди­на, а нај­че­шћи бо­ле­сни­ци, ко­ји тра­же по­моћ, има­ју од 50 до 64 го­ди­не. 

– Уко­ли­ко не­ко же­ли да има по­бољ­ша­не усло­ве сме­шта­ја, по­треб­но је да пла­ти пар­ти­ци­па­ци­ју, чи­ја це­на за­ви­си од ин­тен­зи­те­та не­ге. На лич­ни зах­тев, бо­ра­вак у јед­но­кре­вет­ној со­би, где се пру­жа оп­шта не­га, днев­но из­но­си 4.000, а у дво­кре­вет­ној 3.200 ди­на­ра. Нај­ви­ше па­ци­је­на­та има­мо из Бе­о­гра­да, али нам сти­жу и они из дру­гих де­ло­ва Ср­би­је – ре­као је др Ка­њух.

У овој уста­но­ви, с вре­ме­на на вре­ме, уво­де се са­вре­ме­ни ви­до­ви те­ра­пи­ја. Јед­на од њих је и тран­скра­ни­јал­на маг­нет­на сти­му­ла­ци­ја. Она се ко­ри­сти у по­бољ­ша­њу опо­рав­ка па­ци­је­на­та ко­ји су има­ли по­вре­де или спе­ци­фич­на обо­ље­ња цен­трал­ног нер­вног си­сте­ма. Реч је о без­бол­ној ме­то­ди, ко­јом се сти­му­ли­ше мо­жда­на ак­тив­ност уз по­моћ сво­је­вр­сне пот­ко­ви­це-апли­ка­то­ра, а ко­ја се спро­во­ди у скло­пу про­јек­та ко­ји је одо­бри­ло Ми­ни­стар­ство здра­вља. Пре­ли­ми­нар­ни ре­зул­та­ти ре­ха­би­ли­та­ци­је овом ме­то­дом су ве­о­ма по­зи­тив­ни.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

voja
Ja sam bio u vise navrata nije bas kako se hvale u novom delu mozda ali stara odeljenja doktore vidis kad dodjes i mozda kad dobijes otpust malo bolji tretman ako si u kolicima ako te podignu uspeh ako pogrese ili slicno blagi otpust sa kontrolom STOJIM IZA OVOG STO PISEM

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.