Понедељак, 20.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ИНТЕРВЈУ: ЉИЉАНА СТЈЕПАНОВИЋ, глумица

Како старим, све више радим

(Фото Мики Величковић)

За се­бе ка­же да је „ста­ра, али мла­да Љи­ља”. Ста­ра, јер се већ 43 го­ди­не не­пре­ста­но игра, би­ло у по­зо­ри­шту, би­ло на фил­му, би­ло у се­ри­ја­ма. Мла­да – јер и по­сле се­дам го­ди­на ко­ли­ко је у пен­зи­ји има ела­на да и да­ље уле­ће у но­ве пред­ста­ве, пре­у­зи­ма но­ве ро­ле у се­ри­ја­ма. 

Про­шле го­ди­не је чак за­и­гра­ла и јед­ну му­шку уло­гу у По­зо­ри­шту на Те­ра­зи­ја­ма чи­ји је сти­пен­ди­ста по­ста­ла још 1975. Глу­ми­ца Љи­ља­на Стје­па­но­вић при­зна­је да јој се у жи­во­ту от­ка­ко се пен­зи­о­ни­са­ла ни­шта ни­је про­ме­ни­ло.

Са­мо је, ка­ко ка­же, на­ста­ви­ла да жи­ви и ра­ди истим тем­пом, чак и ви­ше не­го ра­ни­је.

– У По­зо­ри­шту на Те­ра­зи­ја­ма сам ан­га­жо­ва­на и да­ље, во­лим да се играм и ис­тра­жу­јем. И да­ље на­сту­пам у Зве­зда­ра те­а­тру, Кру­ше­вач­ком по­зо­ри­шту, имам три мо­но­дра­ме и је­дан ка­ба­рет­ски про­грам. Учествујем и у серији „Ши­фра Де­спот”, Радоша Бајића, у ко­јој играм ма­њу, али ме­ни ве­о­ма дра­гу уло­гу. 

Ко­ли­ко вам зна­чи то што вас ре­ди­те­љи не за­бо­ра­вља­ју иако сте већ се­дам го­ди­на у пен­зи­ји? 

Ра­дош ме се увек се­ти. Хва­ла му на то­ме. До­кле год ме тра­же, ја ћу би­ти пре­срећ­на. Кад ме бу­ду за­бо­ра­ви­ли, то ће би­ти мо­ја по­ла­га­на смрт.

Ка­жу да вас мо­жда нај­бо­ље опи­су­је ре­че­ни­ца „Ка­ко ста­рим, све ви­ше ра­дим”.

То је­сам ја, на оп­шти ужас мо­јих си­но­ва ко­ји се због то­га бо­је за мо­је здра­вље. Не­дав­но сам има­ла сло­бод­них 15 да­на и, за­ми­сли­те, та­да сам се раз­бо­ле­ла. У ства­ри, схва­ти­ла сам да ме рад одр­жа­ва. На­рав­но, не тре­ба пре­те­ри­ва­ти у то­ме, тре­ба не­го­ва­ти тре­нут­ке за опу­шта­ње. Во­лим на при­мер ка­фа­ну, са­мо што за све па и њу имам све ма­ње вре­ме­на.

Осим што ра­ди­те, има­те ли и не­ки хо­би?

Одав­но пи­шем, али са­да на­жа­лост ни за то не­мам вре­ме­на. Од пи­са­ња ме од­вла­че ан­га­жма­ни, а имам и три ма­ле уну­ке у ку­ћи ко­је ми од­у­зи­ма­ју вре­ме. За­сад имам две збир­ке пе­са­ма. Би­ће вре­ме­на за све, ипак сам ја још мла­да и пер­спек­тив­на. 

Ко­ли­ко вас је уло­га ба­ке про­ме­ни­ла?

Уз Ксе­ни­ју, Љи­ља­ну, Ан­ге­ли­ну и До­ро­теу по­ста­ла сам још бо­ља осо­ба. Са њи­ма сам ис­ку­си­ла дру­гу ди­мен­зи­ју љу­ба­ви. Ка­да вас Бог по­ча­сти ова­квим да­ром, он­да се све не­во­ље за­бо­ра­ве. 

Шта би­сте са­ве­то­ва­ли они­ма ко­ји због ста­ро­сти ви­ше не мо­ра­ју да иду на по­сао?

Не тре­ба на­гло да пре­ки­да­ју ан­га­жма­не, ма ка­кви они би­ли. Тре­ба да се ба­ве спор­том, да се ни­по­што не пре­пу­шта­ју апа­ти­ји, јер она ути­че на здра­вље и пси­ху. Ми глум­ци, сре­ћом, оста­је­мо ак­тив­ни и по­сле рад­ног ве­ка, под усло­вом да смо здра­ви и да нас хо­ће ре­ди­те­љи. Код ме­не је то и да­ље та­ко. 

Мо­же­те ли за­ми­сли­ти сто­ти ро­ђен­дан?

Ре­ши­ла сам да ра­дим до 90. По­сле то­га је ред да за­и­ста одем у пен­зи­ју. Чи­сто сум­њам да ћу сто­ти до­жи­ве­ти, али би­ло би ле­по да до­кле год сам жи­ва бу­дем и здра­ва, ак­тив­на и за­до­вољ­на со­бом и по­ро­ди­цом. 

Тре­ће до­ба иде­ал­но је за...?

Ни за шта. Не во­лим то до­ба. Лич­но, мо­ја је ду­ша још мла­да, а те­ло на­жа­лост ста­ри, ме­ња се. То ме нер­ви­ра, али за­то је ту шмин­ка ко­ја то мо­же да ма­ло при­кри­је. Ни­сам при­ста­ли­ца за­те­за­ња, јер сам пре све­га глу­ми­ца и сма­трам да емо­ци­ја мо­ра да се ви­ди ка­ко год ли­це да из­гле­да. На кра­ју, сва­ка мо­ја бо­ра је мо­је ис­ку­ство, и сре­ћа и не­сре­ћа, и ту­га и ра­дост. 

Ка­ко жи­ви­те од пен­зи­је?

Не знам ка­ко пен­зи­о­не­ри пре­жи­вља­ва­ју. Је­дан од раз­ло­га што ово­ли­ко ра­дим је­сте то што имам бед­ну пен­зи­ју. Имам кре­дит за стан и ра­чу­не ко­ји ми по­је­ду це­лу пен­зи­ју. За све оста­ло мо­рам да за­ра­дим. Да жи­вим са­ма ве­ро­ват­но бих је­ла нок­те. За­то је сце­на за ме­не ле­ко­ви­та у сва­ком сми­слу те ре­чи. 

Да ли сте ак­тив­ни фи­зич­ки?

Пе­рем про­зо­ре, ме­сим те­ста... Веома сам ­ак­тив­на. У „Же­нид­би и удад­би”, у ко­јој сам за­и­гра­ла по­сле пен­зи­о­ни­са­ња, све вре­ме тр­чим уз сте­пе­ни­це, низ њих. И то се ра­чу­на, зар не?  

За­што је до­бро би­ти Љи­ља­на Стје­па­но­вић?

Не знам ко­ли­ко је до­бро или уоп­ште бит­но. Ја сам то што је­сам. Има див­не при­ја­те­ље и по­ро­ди­цу, а то је ваљ­да до­вољ­но, то је не­што што го­во­ри о ме­ни. 

Пр­во пла­ћам ра­чу­не

Има­те ли план за бу­дућ­ност и да ли је уоп­ште ре­ал­но пра­ви­ти пен­зи­о­нер­ске пла­но­ве у Ср­би­ји?

– Не­мам план. На уму ми је са­мо да од пр­вог де­ла пен­зи­је пла­тим ра­чу­не, а шта пре­о­ста­не, и од дру­гог де­ла. Од оста­та­ка нов­ца се тру­дим да по­мог­нем сво­јој де­ци и уну­чи­ца­ма. Усре­ћу­је ме ка­да мо­гу да им по­да­рим по­кло­не, али све те­же мо­гу да из­дво­јим но­вац са­мо за се­бе.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ceca
Ne znam da li je teže starima da rade ili mladima što nemaju posao. Kad sam ostvarila prvi uslov za penziju (godine starosti), penzionisala sam se jer je 20 mladih u toj ustanovi radilo na određeno, čekajući upražnjeno mesto. Radila sam u ustanovi kulture, a penzija mi je jako mala jer imam malo radnog staža. Neizmerno sam volela svoj posao i s punim srcem išla da radim. E sad, ima nas raznih...
Nensi
Jao slatka je “mlada i perspektivna”!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.