Петак, 01.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

На вештачка плућа због компликованих инфекција

Повећан је број пацијената са најтежим облицима респираторних тегоба, који захтевају боравак у болничким јединицама интензивне неге
(Фото Т. Јањић)

Због ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја ових да­на су пу­не че­ка­о­ни­це до­мо­ва здра­вља. Бо­ло­ви у гр­лу, ки­ја­ви­ца, ка­шаљ, ири­та­ци­ја и цу­ре­ње се­кре­та из но­са, ма­лак­са­лост, по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра, са­мо су не­ки од симп­то­ма ових ин­фек­ци­ја, а де­ша­ва се да гра­ђа­ни „за­ра­де” и брон­хи­тис, упа­лу плу­ћа, те­го­бе са ждре­лом… У ве­ли­ком бро­ју слу­ча­је­ва, ка­да осо­ба од­ле­жи не­ко­ли­ко да­на, ин­фек­ци­ја се по­ву­че, али по­сто­ји мо­гућ­ност по­ја­ве ком­пли­ка­ци­ја због че­га су пре­пу­не бол­ни­це па­ци­је­на­та ко­ји мо­ра­ју да бу­ду при­кљу­че­ни на ре­спи­ра­то­ре, од­но­сно ве­штач­ка плу­ћа. 

Про­фе­сор др Алек­сан­дра Ду­двар­ски Илић, из Кли­ни­ке за пул­мо­ло­ги­ју Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је, ка­же да као и сва­ке зи­ме и ове го­ди­не при­ме­ћу­ју по­ве­ћан број па­ци­је­на­та са ре­спи­ра­тор­ним ин­фек­ци­ја­ма. Ни­ске тем­пе­ра­ту­ре и че­шћи бо­ра­вак у за­тво­ре­ним про­сто­ри­ја­ма по­го­ду­ју па­ду иму­ни­те­та и ши­ре­њу ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја. Нај­че­шће су акут­не ин­фек­ци­је гор­њих ди­сај­них пу­те­ва, али се та­ко­ђе ја­вља­ју и оне ко­је по­га­ђа­ју до­ње ре­спи­ра­тор­не ор­га­не (брон­хи­је и плућ­но тки­во), ко­је су обич­но те­же у свом кли­нич­ком то­ку.

– У зим­ским ме­се­ци­ма по­ве­ћан је број па­ци­је­на­та са те­шким об­ли­ци­ма ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја, ко­ји зах­те­ва­ју хо­спи­та­ли­за­ци­ју у је­ди­ни­ца­ма ин­тен­зив­не не­ге. Ови бо­ле­сни­ци су че­сто на те­ра­пи­ји ки­се­о­ни­ком, а нај­те­жи слу­ча­је­ви су на ме­ха­нич­кој вен­ти­ла­ци­ји – ре­спи­ра­то­ри­ма. Те­шки об­ли­ци ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја мо­гу се ја­ви­ти и код хро­нич­них плућ­них бо­ле­сни­ка, али та­ко­ђе мо­гу би­ти по­сле­ди­ца и акут­них ста­ња, код прет­ход­но пот­пу­но здра­вих осо­ба. Од хро­нич­них бо­ле­сти, код ко­јих до­ла­зи до те­шких по­гор­ша­ња ко­ја мо­гу зах­те­ва­ти ме­ха­нич­ку вен­ти­ла­ци­ју (ре­спи­ра­тор) спа­да­ју хро­нич­на оп­струк­тив­на бо­лест плу­ћа (ХОБП), брон­хи­јал­на аст­ма и плућ­на фи­бро­за – по­ја­шња­ва др Ду­двар­ски Илић.

Ин­фек­ци­ја ви­ру­сом гри­па у нај­те­жим слу­ча­је­ви­ма мо­же до­ве­сти до акут­ног ре­спи­ра­тор­ног дис­трес син­дро­ма (АРДС), нај­те­жег ста­ња у пул­мо­ло­ги­ји. Ови па­ци­јен­ти зах­те­ва­ју вр­ло бр­зу ре­ак­ци­ју здрав­стве­ног осо­бља и при­кљу­чи­ва­ње на ре­спи­ра­тор. Од ова­кве ком­пли­ка­ци­је гри­па су у на­ро­чи­том ри­зи­ку па­ци­јен­ти ко­ји бо­лу­ју од хро­нич­них обо­ље­ња, го­ја­зне осо­бе, труд­ни­це и ста­ри­ји од 65 го­ди­на. Те­шке пне­у­мо­ни­је, упа­ле плу­ћа, ко­је мо­гу да до­ве­ду и до сеп­се, та­ко­ђе се мо­гу ком­пли­ко­ва­ти акут­ним по­пу­шта­њем ре­спи­ра­тор­ног си­сте­ма. Та­кво ста­ње зах­те­ва хо­спи­та­ли­за­ци­ју у ре­спи­ра­тор­ним је­ди­ни­ца­ма ин­тен­зив­ног ле­че­ња. 

– Симп­то­ми за­ви­се од основ­не бо­ле­сти ко­ја је узро­ко­ва­ла по­гор­ша­ње ста­ња, али се нај­че­шће ја­вља оте­жа­но и плит­ко ди­са­ње, ка­шаљ, ис­ка­шља­ва­ње, по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра, ма­лак­са­лост, уз­не­ми­ре­ност. Раз­ли­чи­то је вре­ме бо­рав­ка у бол­ни­ци па­ци­је­на­та са ком­пли­ка­ци­ја­ма ре­спи­ра­тор­них бо­ле­сти. Не­ки се опо­ра­ве бр­же, док је дру­ги­ма по­тре­бан ду­жи вре­мен­ски пе­ри­од за оздра­вље­ње. По­гор­ша­ња хро­нич­них бо­ле­сти, на­ро­чи­то ХОБП, че­шће се ја­вља­ју у зим­ским ме­се­ци­ма, код па­ци­је­на­та ко­ји не ко­ри­сте ре­дов­но са­ве­то­ва­ну те­ра­пи­ју, и код пу­ша­ча. Уче­ста­лост по­гор­ша­ња за­ви­си и од те­жи­не бо­ле­сти: че­шћи на­па­ди се ја­вља­ју код па­ци­је­на­та са нај­те­жим об­ли­ци­ма бо­ле­сти – на­гла­ша­ва на­ша са­го­вор­ни­ца. 

Па­ци­јен­ти­ма са хро­нич­ним ре­спи­ра­тор­ним обо­ље­њи­ма са­ве­ту­је се да ре­дов­но ко­ри­сте те­ра­пи­ју ко­ју им је про­пи­сао пул­мо­лог. У зим­ским ме­се­ци­ма тре­ба из­бе­га­ва­ти ве­ће ску­по­ве у за­тво­ре­ним про­сто­ри­ја­ма, јер ће се на тај на­чин спре­чи­ти пре­но­ше­ње ви­ру­сних ин­фек­ци­ја. Оба­ве­зна ме­ра пре­вен­ци­је под­ра­зу­ме­ва и че­шће пра­ње ру­ку, јер се ви­ру­сне ин­фек­ци­је не пре­но­се са­мо ки­ја­њем и ка­шља­њем већ и ру­ко­ва­њем и до­ди­ри­ва­њем за­ра­же­них по­вр­ши­на. По­треб­но је уно­си­ти што ви­ше теч­но­сти и во­ћа.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Брдовити Балкан
Инфекције и болести плућа погађају сиромашне земље. У Европи су плућне болести, готово нестале. Све што будемо сиромашнији, све ћемо више имати респираторних болести...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.