Уторак, 04.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
БЕОГРАДСКИ ИЗБОРИ

Даљинско грејање и помоћ напуштеним животињама

Немања Зарић (Двери) предлаже мере породичне политике које треба да почну од Београда, а Зорана Михајловић (СНС) каже да су људи који данас воде град обезбедили нових 12.000 места у вртићима
Иви­ца Да­чић на на кон­вен­ци­ји у Ла­за­рев­цу (Фо­то СПС)
Дра­ган Ђи­лас у оби­ла­ску ази­ла Зла­те Кор­је­нић (Фо­то Из­бор­ни штаб Дра­га­на Ђи­ла­са)

Чла­ни­ца Пред­сед­ни­штва Срп­ске на­пред­не стран­ке Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић ка­за­ла је да су љу­ди ко­ји да­нас во­де Бе­о­град обез­бе­ди­ли но­вих 12.000 ме­ста у вр­ти­ћи­ма за на­шу де­цу, да по­ро­ди­це за чи­ју де­цу не­ма ме­ста у др­жав­ним вр­ти­ћи­ма мо­гу да их упи­шу у не­ки од 240 при­ват­них, а раз­ли­ку у це­ни ро­ди­те­љи­ма пла­ћа град. До­да­ла је да же­не не­ће до­зво­ли­ти да Бе­о­гра­дом по­но­во упра­вља­ју љу­ди по­пут Дра­га­на Ђи­ла­са и Алек­сан­дра Ша­пи­ћа и на­ве­ла да су они труд­ни­ца­ма и по­ро­ди­ља­ма оста­ви­ли дуг од 3,5 ми­ли­о­на евра. „Же­не ја­ко до­бро зна­ју ко бри­не о њи­ма и зна­ју да је дуг труд­ни­ца­ма и по­ро­ди­ља­ма вра­ти­ла на­ша град­ска власт и да да­нас не ка­сни ни дан са упла­та­ма”, ка­за­ла је Ми­хај­ло­ви­ће­ва.

Ли­дер СПС-а Иви­ца Да­чић је на за­вр­шном пред­из­бор­ном ску­пу ли­сте СПС–ЈС у Ла­за­рев­цу ре­као да со­ци­ја­ли­сти тре­ба да го­во­ре љу­ди­ма исти­ну и по­ру­чио им да не да­ју ла­жна обе­ћа­ња, да ра­де у ин­те­ре­су гра­ђа­на и ре­ша­ва­ју њи­хо­ве про­бле­ме. Ка­ко је ка­зао, по­све­ћен је озбиљ­ном др­жав­нич­ком по­слу и од­бра­ни ин­те­ре­са Ср­би­је у све­ту, али не бри­не ни за пар­ти­ју ни за кам­па­њу, јер „има­ју од­го­вор­не љу­де, ко­ји зна­ју свој по­сао”. „Сме­ја­ли су нам се што смо има­ли Фонд за раз­вој, ко­ји је имао за­да­так да рав­но­мер­но ула­же сред­ства и раз­ви­ја све ре­ги­о­не под­јед­на­ко, да не би­смо има­ли пу­сте де­ло­ве зе­мље, што је ве­ли­ки про­блем за од­бра­ну Ср­би­је”, ка­зао је Да­чић.

Кан­ди­дат за гра­до­на­чел­ни­ка Дра­ган Ђи­лас је у ази­лу Зла­те Кор­је­нић апе­ло­вао на све су­гра­ђа­не да у овим те­шким вре­мен­ским усло­ви­ма по­мог­ну жи­во­ти­ње ко­је се на­ла­зе на ули­ци. Ка­же да ка­да је до­шао на ме­сто гра­до­на­чел­ни­ка да је за­бра­нио уби­ја­ње па­са и ма­ча­ка, што љу­би­те­љи жи­во­ти­ња не сме­ју да за­бо­ра­ве. Пот­пред­сед­ник Две­ри Не­ма­ња За­рић сма­тра да је де­мо­граф­ска си­ту­а­ци­ја у Ср­би­ји де­це­ни­ја­ма из­ра­зи­то не­га­тив­на, а по­след­њих го­ди­на ка­та­стро­фал­на и пред­ла­же ме­ре по­ро­дич­не по­ли­ти­ке ко­је тре­ба да поч­ну од Бе­о­гра­да. 

Пред­сед­ник ДСС-а Ми­лош Јо­ва­но­вић из­ја­вио је да је ак­ту­ел­на из­бор­на кам­па­ња по­ка­за­ла на ни­зу при­ме­ра „да смо да­ле­ко од де­мо­крат­ске, ин­те­лек­ту­ал­не и кул­тур­не зре­ло­сти”. Ре­као је да је до­каз за то ре­ак­ци­ја на иде­ју ДСС-а о бес­плат­ном град­ском пре­во­зу, уз обра­зло­же­ње да је то по­пу­ли­стич­ка ме­ра. Кан­ди­дат СРС-а за гра­до­на­чел­ни­ка Ми­љан Да­мја­но­вић по­се­тио је Сту­бли­не у обре­но­вач­кој оп­шти­ни и раз­го­ва­рао са ме­шта­ни­ма, ре­кав­ши при то­ме да Бе­о­гра­ду је­сте по­тре­бан ме­тро али да је пре то­га по­треб­но ре­ши­ти ег­зи­стен­ци­јал­не по­тре­бе Бе­о­гра­ђа­на.

Кан­ди­дат­ки­ња за од­бор­ни­цу ЛДП-а Ани­та Ми­тић ис­та­кла је у де­ба­ти „И ми гла­са­мо”, ко­ју је ор­га­ни­зо­ва­ло удру­же­ње „Да се зна”, да се ЛДП од­у­век бо­рио за пра­ва ЛГБТ за­јед­ни­це. Ини­ци­ја­ти­ва „Не да­ви­мо Бе­о­град” ор­га­ни­зо­ва­ла је раз­го­вор са гра­ђа­ни­ма о ко­му­нал­ним про­бле­ми­ма ис­пред со­ли­те­ра у ули­ци Стје­па­на Фи­ли­по­ви­ћа, чи­ји су се ста­нов­ни­ци по­жа­ли­ли на нео­прав­да­но ви­со­ку це­ну за услу­гу да­љин­ског гре­ја­ња.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.