Субота, 01.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Петаци први добијају дигитални уџбеник

Нову књигу из биологије чине филмови, анимације, симулације, интерактивне вежбе, галерија фотографија, игре, графички прикази...
Насловна страна дигиталног уџбеника који прати нове технологије (Фото Принтскрин)

Пр­ви срп­ски ди­ги­тал­ни уџ­бе­ник из би­о­ло­ги­је, ко­ји ће од сеп­тем­бра по­ста­ти школ­ско шти­во, већ одо­бре­но од Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја, би­ће пред­ста­вљен да­нас у бе­о­град­ској ОШ „Дрин­ка Па­вло­вић”, у при­су­ству чел­ни­ка Вла­де Ср­би­је. Пр­ву елек­трон­ску школ­ску књи­гу за уче­ни­ке пе­тог раз­ре­да основ­не шко­ле, аутор­ски пот­пи­су­ју проф. др Гор­да­на Су­ба­ков Си­мић са Би­о­ло­шког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду и Ма­ри­на Дрн­дар­ски, про­фе­сор би­о­ло­ги­је у ОШ „Дрин­ка Па­вло­вић”. 

Про­фе­сор­ка Дрн­дар­ски ће у бе­о­град­ској осмо­лет­ки одр­жа­ти и пр­ви ди­ги­тал­ни оглед­ни час за уџ­бе­ник ко­ји пред­ста­вља ре­во­лу­ци­о­ни ко­рак у ов­да­шњем обра­зо­ва­њу, а ко­ји је ли­цен­ци­ра­ла обра­зов­на ин­сти­ту­ци­ја „На­ци­о­нал­на ге­о­гра­фи­ја”. Она је за наш лист ис­та­кла да пр­ви срп­ски ди­ги­тал­ни уџ­бе­ник чи­не фил­мо­ви, ани­ма­ци­је, си­му­ла­ци­је, ин­тер­ак­тив­не ве­жбе, га­ле­ри­ја фо­то­гра­фи­ја, као и да су у ње­му и до­дат­ни ма­те­ри­ја­ли и ко­ри­сни лин­ко­ви, игре, гра­фич­ки при­ка­зи, те­сто­ви, ве­жбе и до­ма­ћи за­да­ци. Све ће то, ка­же, на­став­ни­ци­ма олак­ша­ти рад, а ђа­ке мо­ти­ви­са­ти на уче­ње. 

– Ово је са­мо по­че­так и осно­ва за на­до­ве­зи­ва­ње и про­ши­ри­ва­ње зна­ња из истих обла­сти ко­је се у би­о­ло­ги­ји из­у­ча­ва­ју из раз­ре­да у раз­ред, јер ће уз но­ви про­грам на­ста­ве би­о­ло­ги­је у пе­том раз­ре­ду у Ср­би­ји за­по­че­ти ре­а­ли­за­ци­ја та­ко­зва­ног спи­рал­ног мо­де­ла уче­ња. Овај ди­ги­тал­ни уџ­бе­ник ну­ди и мо­гућ­ност ко­ри­шће­ња на­пред­ног он­лајн си­сте­ма за упра­вља­ње уче­њем (ЛМС), ко­ји ста­ти­стич­ки пра­ти и ана­ли­зи­ра рад и на­пре­дак сва­ког уче­ни­ка по­је­ди­нач­но, али и це­ло­куп­них оде­ље­ња. Та­ко ро­ди­те­љи рад и на­пре­дак сво­је де­це мо­гу да пра­те елек­трон­ским пу­тем. Као на­став­ни­ца с ду­го­го­ди­шњим ис­ку­ством за­до­вољ­на сам што смо овим ство­ри­ли усло­ве да се уче­ни­ци обра­зу­ју у ди­ги­тал­ном окру­же­њу ко­је им је бли­ско и што их ти­ме до­дат­но мо­ти­ви­ше­мо на уче­ње – ис­та­кла је про­фе­сор­ка из шко­ле „Дрин­ка Па­вло­вић”.

Она до­да­је да је са дру­гом аутор­ком и це­лим уред­нич­ким ти­мом „Но­вог Ло­го­са”, ку­ће ко­ја је из­да­ла пр­ви до­ма­ћи е-уџ­бе­ник, на­сто­ја­ла да под­стак­не ђа­ке да уче на кре­а­ти­ван на­чин, али и да са­ми се­бе те­сти­ра­ју. 

Не­бој­ша Ор­лић, ди­рек­тор по­ме­ну­те из­да­вач­ке ку­ће, на­гла­ша­ва да су се, и пре не­го што их је За­кон о уџ­бе­ни­ци­ма на то оба­ве­зи­вао, тру­ди­ли да, сем штам­па­них школ­ских књи­га, ђа­ци­ма по­ну­де и дру­ге из­во­ре ин­фор­ма­ци­ја ко­ји им по­ма­жу у са­мо­стал­ном про­ве­ра­ва­њу и про­ши­ри­ва­њу зна­ња.

– У вре­ме­ну ка­да је ди­ги­тал­на тех­но­ло­ги­ја не­за­о­би­ла­зни део сва­ког сег­мен­та жи­во­та, из­у­зет­но нам је дра­го да смо у окви­ру гру­па­ци­је „Клет”, у са­рад­њи са обра­зов­ном ин­сти­ту­ци­јом „На­ци­о­нал­на ге­о­гра­фи­ја”, ус­пе­ли да ство­ри­мо ква­ли­те­тан уџ­бе­ник ко­ји је до­сти­гао свет­ске стандардe. Он мо­же да се ко­ри­сти са­мо­стал­но, али и у ком­би­на­ци­ји са штам­па­ним из­да­њем, с ко­јим чи­ни хо­мо­ге­ну це­ли­ну – на­гла­ша­ва Ор­лић и до­да­је да е-из­да­ње би­о­ло­ги­је за пе­та­ке пот­пу­но од­го­ва­ра но­вом на­став­ном про­гра­му.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ana Protić
Vidim da niste objavili komentar u kom navodim da nije u pitanju prvi srpski digitalni udžbenik i da taj udžbenik ne može imati odobrenje Ministarstva prosvete JER JOŠ NISU DONETI STANDARDI NITI RASPISAN KONKURS ZA DIGITALNE UDŽBENIKE. Takođe, reč je o izdavaču koji ima licencu za izdavanje Nacionalne geografije junior pa nije nikakvo postignuće to što im je licencu dalo nešto što je u njihovom posedu. Molim objavite komentar, imamo pravo da kritički čitamo ono što vaši novinari nekritički pišu, i ako je komentar pristojan vaša je dužnost da ga i objavite. Hvala.
Јован Скерлић
Важно је да је неко дигао лову из разноразних фондова и да су се другови и господа из врха опарили. Коментари, морал, будућност образовања и мишљење грађана на те тему су неважни.
Miloš
Zovite me matorim, ali smatram da nista ne moze zameniti knjigu.
Jovan Milanovic
Ako su ti djaci petaci, kako zovete one iz drugog razreda...
Nebojša
Deci treba boravak i učenje u samoj prirodi ,a ne da sede po ceo dan ! Još sad ekran umesto u papir. A zar gospodo ne mislite da se tako još više (loše) utiče na maštu deteta? “Mašta je važnija od nauke” reče Ajnštajn

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.