Среда, 30.11.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

До средине априла пријаве за рехабилитацију

Пензионери са примањима до 24.984 динара могу да рачунају на бесплатан смештај у једној од 24 бање. – Дневни трошкови износе 2.800 динара
(Фо­то З. Ана­са­та­си­је­вић)

Пен­зи­о­не­ри чи­ја при­ма­ња не пре­ла­зе 24.984 ди­на­ра мо­ћи ће и ове го­ди­не да кон­ку­ри­шу за бес­плат­ну де­се­то­днев­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју у не­кој од 24 ба­ње у Ср­би­ји. Услов да оду на опо­ра­вак је да по­след­њих пет го­ди­на ни­су ко­ри­сти­ли ово пра­во и о тро­шку Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње би­ли у ле­чи­ли­шту тог ти­па.

Кон­курс за при­јем зах­те­ва за упу­ћи­ва­ње пен­зи­о­не­ра на ре­ха­би­ли­та­ци­ју рас­пи­сан је ју­че, али ни­ко од над­ле­жних за­сад не мо­же да прет­по­ста­ви ко­ли­ко ће ко­ри­сни­ка пен­зи­ја под­не­ти зах­те­ве за оства­ри­ва­ње овог пра­ва. Је­ди­но је си­гур­но да при­ја­ве на оглас Фон­да ПИО гра­ђа­ни мо­гу да под­не­су до 13. апри­ла.

Ако је су­ди­ти по 2017. го­ди­ни, ко­нач­не ранг-ли­сте мо­гле би да бу­ду ис­так­ну­те кра­јем апри­ла, а пр­ви ко­ри­сни­ци ко­ри­сти­ли би сво­је пра­во на бес­плат­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју већ сре­ди­ном про­ле­ћа.

Фи­нан­сиј­ским пла­ном Фон­да ПИО за ову го­ди­ну за дру­штве­ни стан­дард пен­зи­о­не­ра пла­ни­ра­но је 421,6 ми­ли­он ди­на­ра, од че­га ће за тро­шко­ве бањ­ског ле­че­ња би­ти из­дво­је­но 392,9 ми­ли­о­на ди­на­ра, то јест 93,3 од­сто укуп­них сред­ста­ва. 

Ка­ко ка­же Иван Ми­мић, фи­нан­сиј­ски ди­рек­тор Фон­да ПИО, нај­ви­ше нов­ца, око 360 ми­ли­о­на ди­на­ра, би­ће из­дво­је­но за пен­зи­о­не­ре фон­да за­по­сле­них, за­тим 30,1 ми­ли­он ди­на­ра за са­мо­стал­це и 2,6 ми­ли­о­на ди­на­ра за по­љо­при­вред­не пен­зи­о­не­ре.

Пра­во на ре­ха­би­ли­та­ци­ју ла­не је ис­ко­ри­сти­ло ви­ше од 11.000 пен­зи­о­не­ра. Сред­ства су, до­да­је Ми­мић, обез­бе­ђе­на и за пра­ти­о­це сле­пих осо­ба и де­це ко­ја при­ма­ју по­ро­дич­ну пен­зи­ју по осно­ву не­спо­соб­но­сти за са­мо­ста­лан жи­вот .

Це­не сме­шта­ја и бол­нич­ког да­на исте су као про­шле го­ди­не, ка­ко би што ве­ћи број пен­зи­о­не­ра мо­гао да ис­ко­ри­сти пра­во на бес­плат­но ле­че­ње, а на рас­по­ла­га­њу су им ре­ха­би­ли­та­ци­о­ни цен­три у Вр­њач­кој Ба­њи, Ни­шкој, Ри­бар­ској, на Зла­ти­бо­ру, у Со­ко­ба­њи, Ко­би­ља­чи, Ба­њи „Ју­на­ко­вић” и дру­гим ба­ња­ма са ко­ји­ма фонд има за­кљу­чен уго­вор. Днев­ни тро­шко­ви ре­ха­би­ли­та­ци­је из­но­се 2.800 ди­на­ра, док је це­на за пра­ти­о­це 2.000 ди­на­ра.

За­ин­те­ре­со­ва­ни гра­ђа­ни тре­ба да зна­ју и да уз при­ја­ву на кон­кур­су тре­ба да под­не­су и по­след­њи чек од пен­зи­је, до­каз о ви­си­ни пен­зи­је оства­ре­не по ме­ђу­на­род­ним уго­во­ри­ма (из­вод бан­ке, по­твр­да ино­стра­ног но­си­о­ца со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња и дру­го) и ме­ди­цин­ску до­ку­мен­та­ци­ју, уко­ли­ко је ко­ри­сник по­се­ду­је. 

– По­ред из­ја­ве ко­ри­сни­ка где же­ли да ко­ри­сти ре­ха­би­ли­та­ци­ју, са­став­ни део при­ја­ве је и овла­шће­ње фон­ду да у ње­го­во име и за ње­гов ра­чун за­кљу­чи уго­вор о по­слов­ној са­рад­њи с уста­но­вом у ко­јој ће ко­ри­сти­ти пра­во на ре­ха­би­ли­та­ци­ју – ка­жу у Фон­ду ПИО. 

Уго­во­ри­ма са сва­ком ба­њом по­је­ди­нач­но пре­ци­зи­ран је обим те­ра­пи­ја ко­је сва­ки ко­ри­сник мо­ра да до­би­је. То под­ра­зу­ме­ва, ис­ти­чу у фон­ду, ле­кар­ски пре­глед, ЕКГ, ла­бо­ра­то­риј­ске ана­ли­зе, све спе­ци­ја­ли­стич­ке пре­гле­де и ви­зи­те оде­љен­ских ле­ка­ра, као и нај­ма­ње три вр­сте те­ра­пи­ја у за­ви­сно­сти од оце­не ле­ка­ра и обла­сти за ко­ју је од­ре­ђе­на ба­ња спе­ци­ја­ли­зо­ва­на.

– У то­ку про­шле го­ди­не нај­ви­ше ко­ри­сни­ка би­ло је у Вр­њач­кој, Ни­шкој и Ба­њи Ко­ви­ља­чи, а оне су се ујед­но на­ла­зи­ле и на вр­ху спи­ска же­ља ко­ри­сни­ка – от­кри­ва­ју у Фон­ду ПИО. 

Три и по пута више пријава од броја корисника

На основу опредељених средстава и просечних цена у лечилиштима, у бањама је током 2017. године о трошку Фонда ПИО боравило око 12.000 корисника пензија, подсећају надлежни.

– На оглас који је био расписан 2017. пријавило се 40.447 корисника пензија свих категорија. Годину дана раније за бесплатну рехабилитацију се пријавило 39.834 пензионера, а у лечилиштима је боравило готово 11.000 корисника. Највише пензионера тада је боравило у Нишкој бањи, у „Меркуру” у Врњачкој Бањи, Ковиљачи, Кањижи, затим у Бањи „Јунаковић”, врдничком „Термалу” и Пролом бањи. У свакој од наведених бања појединачно је боравило више од 600 корисника.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sonja Stojanović
Da li ima objasnjenja za poljoprivredne penzionere. Zasto je iz nisavskog okruga poslato samo 5 penzionera prošle godine na rehabilitaciju. Sta radi ova drzava
Andjelija Lukiv
Lepo Bogami.A sta je sa nama zaposlenima koji imamo ista primanja?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.