Четвртак, 16.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Дати предлози за имена улица у 40 општина

До краја године око 47.000 улица и око милион зграда и кућа добиће нове називе и бројеве – Ажурирање адресног регистра коштаће нас око пет милиона евра
Неке београдске улице више пута мењале имена а неке их још немају (Фото Д. Јевремовић)

До кра­ја ове го­ди­не тре­ба­ло би да бу­де за­вр­ше­но ажу­ри­ра­ње адре­сног ре­ги­стра, што зна­чи да ће но­ве на­зи­ве до­би­ти чак 47.000 ули­ца, а бро­је­ве ви­ше од ми­ли­он ку­ћа и згра­да. У Ре­пу­блич­ком ге­о­дет­ском за­во­ду твр­де да ће то са­свим си­гур­но би­ти за­вр­ше­но на вре­ме јер су већ из­ра­ди­ли ела­бо­ра­те са пред­ло­гом на­зи­ва ули­ца за 40 оп­шти­на. Уско­ро ће овај по­сао би­ти го­тов за још 30 ло­кал­них са­мо­у­пра­ва. 

На­кон то­га град­ске вла­сти би тре­ба­ло да усво­је но­ве на­зи­ве ули­ца, а кра­јем 2018. го­ди­не би­ће рас­пи­са­на об­је­ди­ње­на јав­на на­бав­ка за та­бли­це ули­ца и кућ­них бро­је­ва за це­лу Ср­би­ју.

Пла­ни­ра­но је да све ули­це, као и ку­ће и згра­де, бу­ду озна­че­не до ма­ја 2019. го­ди­не. 

У Ми­ни­стар­ству гра­ђе­ви­нар­ства, са­о­бра­ћа­ја и ин­фра­струк­ту­ре ка­жу да ће у на­ред­не две го­ди­не ло­кал­не слу­жбе и др­жав­ни ор­га­ни мо­ра­ти да ускла­де сво­је ба­зе по­да­та­ка са ажу­ри­ра­ним ре­ги­стром. Гра­ђа­ни ко­ји до­би­ју но­ву адре­су, ка­ко ка­жу над­ле­жни, има­ће до­вољ­но ра­зу­ман рок да ову про­ме­ну уне­су у лич­на до­ку­мен­та.  

На­кон ажу­ри­ра­ња по­да­та­ка у адре­сном ре­ги­стру, има­ће­мо за це­лу Ср­би­ју је­дин­стве­ну ба­зу по­да­та­ка, ко­ју ће све др­жав­не слу­жбе мо­ра­ти да ко­ри­сте и ко­ја ће се цен­тра­ли­зо­ва­но во­ди­ти. Љу­ди ко­ји се бу­ду се­ли­ли не­ће мо­ра­ти да оба­ве­шта­ва­ју сва­ку др­жав­ну слу­жбу о про­ме­ни адре­се, већ ће то би­ти ра­ђе­но ауто­мат­ски. У овој ба­зи по­да­та­ка би­ће за­ве­де­ни сви објек­ти у ко­ји­ма љу­ди жи­ве, без об­зи­ра на то да ли су ле­га­ли­зо­ва­ни или не. 

У Ми­ни­стар­ству гра­ђе­ви­нар­ства об­ја­шња­ва­ју да је ин­те­ре­со­ва­ње за овај по­сао нај­ве­ће у ве­ли­ким ди­вљим на­се­љи­ма ко­ја су не­ле­гал­но из­гра­ђе­на, по­пут бе­о­град­ског на­се­ља Ка­лу­ђе­ри­ца, јер њи­хо­ви ста­нов­ни­ци има­ју нај­ви­ше по­те­шко­ћа са адре­са­ма.

Илу­стра­ци­је ра­ди, да су по­да­ци о адре­са­ма ажур­ни не би­смо има­ли ре­до­ве за здрав­стве­не кар­ти­це, јер би свим гра­ђа­ни­ма оне би­ле до­ста­вље­не на кућ­ну адре­су.

Због не­у­са­гла­ше­но­сти по­да­та­ка у еви­ден­ци­ја­ма ко­је во­де раз­ли­чи­те др­жав­не слу­жбе че­сто је до­ла­зи­ло до гре­ша­ка у лич­ним кар­та­ма, ку­по­про­дај­ним уго­во­ри­ма, упи­си­ва­ња не­по­сто­је­ћих адре­са за фир­ме ко­је су ре­ги­стро­ва­не у Аген­ци­ји за при­вред­не ре­ги­стре…. 

Адре­сни ре­ги­стар са­др­жи по­дат­ке о на­зи­ви­ма ули­ца и кућ­ним бро­је­ви­ма и је­дан је од кључ­них др­жав­них ре­ги­ста­ра, по­ред Цен­трал­ног ре­ги­стра ста­нов­ни­штва, Ре­ги­стра при­вред­них дру­шта­ва и Ре­ги­стра не­по­крет­но­сти. Укуп­ни тро­шко­ви ње­го­вог ажу­ри­ра­ња и из­ра­де та­бли­ца за обе­ле­жа­ва­ње ули­ца и кућ­них бро­је­ва из­но­си­ће око пет ми­ли­о­на евра.

Ка­ко би овај по­сао био пре­ве­ден кра­ју, у фе­бру­а­ру је ан­га­жо­ва­но 30 осо­ба ко­је из­ра­ђу­ју ела­бо­ра­те ули­ца и кућ­них бро­је­ва, што др­жа­ву ко­шта 25 ми­ли­о­на ди­на­ра. Ове осо­бе ће би­ти ан­га­жо­ва­не до кра­ја го­ди­не, тач­ни­је 11 ме­се­ци. 

Иако зву­чи не­ве­ро­ват­но, го­то­во по­ло­ви­на Ср­би­је, тач­ни­је ви­ше од три ми­ли­о­на гра­ђа­на, има при­ја­вље­но пре­би­ва­ли­ште у ули­ца­ма без од­ре­ђе­ног кућ­ног бро­ја, по­да­ци су МУП-а. Чак 2,6 ми­ли­о­на љу­ди при­ја­вље­но на адре­си „не­ма ули­це бб”. У по­сто­је­ћем адре­сном ре­ги­стру ове адре­се ни­је би­ло мо­гу­ће ни еви­ден­ти­ра­ти, јер се на ме­сту пред­ви­ђе­ном за упис кућ­ног бро­ја не мо­гу упи­си­ва­ти сло­ва, већ са­мо ци­фре. 

Као што је ве­ћи­на ме­ди­ја об­ја­ви­ла, овај про­је­кат већ је за­вр­шен у Ло­зни­ци, где је но­ве на­зи­ве до­би­ло 677 ули­ца, а 12.500 ку­ћа но­ве бро­је­ве.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Goran Bg
Kako je Singidunum bio jedan od rimskih gradova, a hrlimo već u prošlost glavom bez obzira, predlažem da se uvrste i imena Gaj Julije Cezar, Marko Aurelije, Ciceron, Seneka...
Bane L.
Da menja nazive ulica po Beogrady može samo neko ko ne živi tu. U Beogradu se više ni taksisti ne snalaze. Ma kakvi taksisti, i GPS često zataji. Mora se apdejtovati svakih mesec dana. DOSTA BRE VIŠE TOG DEČIJEG IGRANJA NAZIVIMA ULICA! Dajte ulicama u Beogradu najobičnije brojeve umesto imena pa da završimo sa tom komunističkom tradicijom jednom za svagda.
Mirjana Radetić
A koliko će to, zbog promene naziva ulica i u dokumentima, gradjane da košta? Nije bez značaja
Владимир
Лепо, него када ће и одређена места да промене назива и да уместо турских, вратимо српске средњевековне називе места. Турака одавно више нема, тако да треба да се вратимо нашим изворним називима - Куршумлија је Топлица, Ћуприја је Равно, Чачак је Градац, итд, итсл.
Владимир
@Саша Микић Ако је враћање српских назива места за Вас, и бар још за ових тридесетак мустри које су препоручиле Ваш коментар, под условом да припадају српском народу - "поп и јарићи", онда није ни чудо што је српска свест на оваквом нивоу и што је укупна ситуација у Србији оваква каква је.
Саша Микић
''Докон поп и јариће крсти'' каже наш народ. По вашој логици онда би многа места требало да промене имена. Питање је само да ли ћемо се зауставити код словенских назива, или да идемо даље у прошлост.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.