Понедељак, 25.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
„ПОЛИТИКА” У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Зе­мља на којој успевају гро­жђе и мир

На­ше колеге оби­шле монумен­тал­не гра­ђе­вине и зна­менитости гра­дића на оба­ли Ду­нава и оброн­цима Фрушке горе. – По­сетили смо популар­ну манифеста­цију „Фе­сти­вал кугло­фа”
Ста­ри фи­ја­кер за раз­гле­да­ње ва­ро­ши (Фо­то Алек­сан­дар Ко­ко­вић)

„Мно­го усло­ва тре­ба ис­пу­ни­ти да ви­но­град до­бро ро­ди, а у Кар­лов­ци­ма са­мо је­дан: да не за­бо­ра­ви­те да ло­зу за­са­ди­те”, на­пи­сао је сво­је­вре­ме­но по­зна­ти ви­но­гра­дар и ви­нар Пе­тар Јо­ва­но­вић Ге­не­рал и до­дао да на овој бла­го­род­ној зе­мљи успе­ва још не­што до­бро – мир.

Гру­па но­ви­на­ра „По­ли­ти­ке” и дру­гих ко­ле­га ко­ји уче­ству­ју у про­из­вод­њи на­ших но­ви­на по­се­ти­ла је ми­ну­лог ви­кен­да Срем­ске Кар­лов­це ка­ко би об­и­шла зна­ме­ни­то­сти гра­ди­ћа на оба­ли Ду­на­ва и об­рон­ци­ма Фру­шке го­ре и при­су­ство­ва­ла на­да­ле­ко по­зна­тој ма­ни­фе­ста­ци­ји – „Фе­сти­ва­лу ку­гло­фа”.

Де­ле­га­ци­ју ор­га­ни­за­то­ра овог јед­но­днев­ног из­ле­та – Син­ди­ка­та но­ви­на­ра „По­ли­ти­ке” и Не­за­ви­сног син­ди­ка­та ПНМ – при­мио је у Ма­ги­стра­ту пред­сед­ник оп­шти­не Не­над Ми­лен­ко­вић, ко­ји нас је украт­ко ин­фор­ми­сао о за­ни­мљи­во­сти­ма и до­брим ре­зул­та­ти­ма ко­је су Кар­лов­ци по­сти­гли на ви­ше по­ља.

Бла­го­да­ре­ћи пред­сед­ни­ку Ми­лен­ко­ви­ћу, ко­ји нам је обез­бе­дио про­фе­си­о­нал­ног во­ди­ча, об­и­шли смо не­ке од мно­гих зна­ме­ни­то­сти Срем­ских Кар­ло­ва­ца. Ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње иза­зва­ла је згра­да Па­три­јар­шиј­ског дво­ра, нај­мо­ну­мен­тал­ни­ја гра­ђе­ви­на 19. ве­ка у Вој­во­ди­ни, гра­ђе­на у ком­би­на­ци­ји ба­рок­ног и псе­у­до­ре­не­сан­сног сти­ла. Па­три­јар­шиј­ски двор да­нас је се­ди­ште епи­ско­па срем­ског, а има и ста­тус лет­ње ре­зи­ден­ци­је срп­ског па­три­јар­ха. У овом дво­ру је и Ри­зни­ца – му­зеј Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве.

По­се­ти­ли смо и Са­бор­ну цр­кву, по­диг­ну­ту 1762. го­ди­не у част Све­тог Ни­ко­ле, с ико­но­ста­сом ко­ји се сма­тра ре­мек-де­лом срп­ског ба­рок­ног сли­кар­ства. На­ши до­ма­ћи­ни пред­ста­ви­ли су нам и Кар­ло­вач­ку гим­на­зи­ју – нај­ста­ри­ју срп­ску гим­на­зи­ју са­гра­ђе­ну 1891. го­ди­не као за­ду­жби­ну срп­ског па­три­јар­ха Гер­ма­на Ан­ђе­ли­ћа и ње­го­вог бра­та Сте­ва­на. 

Об­и­шли смо Кар­ло­вач­ку бо­го­сло­ви­ју и чу­ли при­чу о Ка­пе­ли ми­ра, по­диг­ну­тој 1817. го­ди­не на ме­сту где је пот­пи­сан чу­ве­ни Кар­ло­вач­ки мир из­ме­ђу си­ла хри­шћан­ске али­јан­се и Тур­ске. Та­да је пр­ви пут у зва­нич­ној свет­ској ди­пло­ма­ти­ји ко­ри­шћен окру­гли сто за пре­го­ва­ра­ње.

На­рав­но, ни­је мо­гло да про­ђе без по­се­те „Фе­сти­ва­лу ку­гло­фа”, од­но­сно так­ми­че­њу у спра­вља­њу чу­ве­не по­сла­сти­це по­ду­нав­ских Шва­ба – не­мач­ких до­се­ље­ни­ка ко­ји су да­ли не­мер­љив до­при­нос тра­ди­ци­о­нал­ној вој­во­ђан­ској ку­хи­њи.

 

Воз из ста­рих вре­ме­на

До Срем­ских Кар­ло­ва­ца и на­зад пу­то­ва­ли смо му­зеј­ско-ту­ри­стич­ким во­зом „Ро­ман­ти­ка”, уста­но­вље­ним 1996. го­ди­не, с ци­љем да се у пут­нич­ком са­о­бра­ћа­ју љу­би­те­љи­ма же­ле­зни­це и ту­ри­сти­ма по­ну­де атрак­тив­на и ро­ман­тич­на пу­то­ва­ња у са­чу­ва­ним и ре­ста­у­ри­ра­ним гар­ни­ту­ра­ма во­за из три­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка. Пар­не ло­ко­мо­ти­ве „Ро­ман­ти­ке”, ко­је обез­бе­ђу­ју не­сва­ки­да­шњи до­жи­вљај ста­рих вре­ме­на, по­ти­чу из 1917, 1922. и 1940. го­ди­не. А да све функ­ци­о­ни­ше ка­ко тре­ба бри­не се же­ле­знич­ка ком­па­ни­ја за пре­воз пут­ни­ка „Ср­би­ја воз”, у чи­јој је над­ле­жно­сти и „Ро­ман­ти­ка

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.