Субота, 04.12.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: ЕКАТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА, председница Специјализованих већа суда за злочине на КиМ

Нико није изнад суда у Хагу

Покушали смо с другим судијама да сагледамо наша претходна професионална искуства да бисмо избегли грешке, каже председница новог хашког суда
Екатарина Трендафилова (Фото Специјализована већа Косова)

Специјализована већа су потпуно независна у обављању својих дужности. Другим речима, мандат спроводимо у складу са Уставом, специјалним Законом о Специјализованим већима и Специјализованом тужилаштву и разменом писама између Косова и ЕУ. Ниједна влада ни појединац немају над нама ауторитет нити на нас врше утицај, каже Екатерина Трендафилова, председница Специјализованих већа новог суда у Хагу у ексклузивном интервјуу за „Политику”.

Нови хашки суд формиран је на основу уставног амандмана и закона које је усвојила скупштина Косова ради вођења поступака о наводима из извештаја Савета Европе из 2011. године, која обухватају тешка кршења међународног права.

Суд је привремен, с конкретним мандатом и надлежношћу, а бавиће се расветљавањем злочина против човечности, ратних злочина и других кривичних дела према косовском законодавству, која су почињена између 1. јануара 1998. и 31. децембра 2000. Седиште Специјализованих већа је у Хагу, а у њима раде међународне судије, тужиоци и остало особље.

Судска већа формирана су пре више од годину дана, утисак је да су све пратеће службе спремне, очи јавности уперене су у рад новог суда и тужилаштва, али суђења још нема. Да ли су судска већа спремна да почну суђења када буду достављене оптужнице и да ли је то једино што се чека да процеси почну?

Како би се разумело шта се дешава у овом тренутку, корисно је подсетити да је реч о две одвојене и независне институције. Специјализована већа састоје се од већа и секретаријата, с једне стране, и Специјализованог тужилаштва с друге. Специјализована већа имају задатак да воде суђење у предмету специјализованог тужиоца, када истрага буде завршена и он одлучи да ли има довољно доказа да се подигне оптужница. Специјализована већа су са своје стране предузела неколико корака у последње две године како би била спремна да започну судске поступке. Ови кораци укључују усвајање Правилника о поступку и доказима и многих других неопходних прописа који доприносе ефикасности рада већа као и томе да се осигура поштовање основних права осумњичених и оптужених. Паралелно с овим, специјализовани тужилац и особље тужилаштва истражују и прикупљају доказе како би одлучили које предмете да изнесу пред судије. Ово је процес који захтева много времена и почива само на томе колико су јаки докази против одређених појединаца. Када специјализовани тужилац одлучи да је истрага завршена и уколико постоје довољни докази да подрже његову тезу, он подиже оптужницу. С обзиром на то да је Специјализовано тужилаштво независна институција, ја нисам укључена у доношење ове одлуке. Све што могу да кажем јесте да су Специјализована већа урадила све како би осигурала да поступак тече глатко у тренутку када нам тужилаштво предмет или предмете преда на решавање...

Свесни сте неповерења грађана Србије у међународне судове, али и да постоји негативан став дела косовске јавности према вашем раду. Да ли то представља проблем у пракси и како ћете обе заинтересоване стране уверити у вашу непристрасност и објективност?

Свесна сам скептицизма, али исто тако и подршке коју Специјализована већа имају на Косову, у Србији и у региону. При успостављању правног оквира за Специјализована већа, укључујући Правилник о поступку и доказима и остале прописе за ваљано функционисање установе, покушали смо са другим судијама да сагледамо наша претходна професионална искуства, како на домаћем тако и на међународном нивоу, да бисмо избегли грешке или неефикасну праксу. Сходно томе, размотрили смо могућности ојачавања правног оквира у циљу заштите сведока и жртава који ће хтети да испричају своја искуства пред судијама. Ово је један од главних разлога што су Специјализована већа измештена у Холандију – како би се сведоцима и жртвама пружило сигурно и безбедно окружење. Секретар и судије су такође истрајно радили на томе да примене најнапреднију праксу у заштити сведока.

По чему ће се ваш рад разликовати од начина поступања ранијих међународних трибунала?

У односу на друге судове и трибунале који се баве међународним кривичним делима, Специјализована већа имају неколико нових одлика које треба истаћи. Поменућу само неке. С институционалног становишта, прва јединствена одлика је сама структура Специјализованих већа. Суд има четири степена: панел Основног суда, панел Апелационог суда, панел Врховног суда и панел Уставног суда. Сваки од ових панела има прецизну улогу и функцију предвиђену законом. Уз то, имамо Канцеларију омбудсмана, која има задатак да контролише, брани и штити основна права и слободе особа које долазе у контакт са Специјализованим већима и Специјализованим тужилаштвом.

Како изгледа избор судија за Специјализована већа?

Закон предвиђа строг поступак селекције судија који укључује велику конкуренцију. Све судије су међународне, то јест нису држављани Косова. Поред тога, ове судије нису именоване да стално служе, већ су именоване на листу и обављаће своје дужности само на конкретним задацима. Како би се додатно обезбедила независност и непристрасност судија, усвојили смо кодекс судијске етике, којим се регулише понашање судија при обављању дужности. Уз то, и браниоци и тужиоци с правом поступања пред Специјализованим већима у обавези су да се придржавају кодекса професионалне етике, којим се успоставља и детаљан дисциплински поступак у случају повреде дужности.

На нивоу који је више техничке и процедуралне природе, када су судије Специјализованих већа састављале и усвајале Правилник о поступку и доказима, укључиле су одређени број нових процедуралних решења заснованих на свом богатом професионалном искуству којима је циљ побољшање ефикасности и делотворности поступка. Експедитивност и ефикасност су за нас фактори од највећег значаја. Сходно томе, први пут у историји судова који се баве међународним кривичним делима, ми смо увели строге рокове не само за поднеске и предлоге које подносе стране у поступку већ и за одлуке судија, укључујући пресуде.

Једна од разлика је активна улога жртава у кривичним поступцима. Можете ли да објасните како ће то функционисати када почну суђења и како евентуално функционише сада, полазећи од тога да сте основани због правде за жртве?

Учешће у кривичном поступку жртава злочина у надлежности Специјализованих већа је реалност која се ослања на сада већ чврсто уврежено начело у међународном праву. Наш закон предвиђа да жртве имају право да буду обавештене, да им се призна статус жртве, те да добију накнаду штете. Судије ће потом за сваки случај посебно конкретније дефинисати степен учешћа у погледу ових права.

Пре него што жртве могу да учествују у кривичном поступку пред Специјализованим већима, у пракси морају да се предузму следећи кораци: када специјализовани тужилац заврши истрагу, предмет предаје на решавање судији за претходни поступак. Овај судија има задатак да установи да ли постоји довољно доказа да се потврде оптужбе које је изнео специјализовани тужилац и, уколико то јесте случај, да покрене судски поступак пред претресним панелом који се састоји од троје судија и још једног резервног судије. Када су оптужбе потврђене, Служба за учешће жртава, одсек Специјализованих већа који је посебно одређен за учешће жртава, ступиће у контакт с појединцима који су наводне жртве конкретних кривичних дела наведених у оптужници коју је потврдио судија за претходни поступак. Уз помоћ Службе за учешће жртава, ови појединци могу да траже да им судија за претходни поступак призна статус жртве и, уколико им се тај статус призна, имаће право да учествују у поступку посредством правног заступника који ће им помоћи и штитити њихове интересе. У случају да оптужена особа буде осуђена, жртве ће моћи да траже накнаду штете или да то учине пред домаћим судом.

Како Специјализовани суд сарађује с властима Косова, а како с властима Србије? Ко ће у логистичком смислу спроводити ваше налоге када је реч о хапшењима, привођењима и обезбеђивању доказа?

Као што закон налаже, Специјализована већа могу да траже од косовских установа и појединаца да поступе у складу с њиховим налозима. Они су у обавези да то учине. Не могу да одбију. С другим земљама сем Косова, била то Србија или нека друга држава, Специјализована већа морају да успоставе договоре, односно да склопе конкретне уговоре о сарадњи између Специјализованих већа, као независног ентитета, и те конкретне државе.

Да ли политичке прилике на Косову и односи са Србијом имају утицај на ваш рад?

Оне немају никакав утицај на наш свакодневни рад. У обављању свог мандата, Специјализована већа су независна од Косова. Ово је јасно наведено у члану 162 Устава и у Закону о Специјализованим већима и Специјализованом тужилаштву, који је правни документ којим се руководимо. Самим тим, иако смо свесни развоја политичких догађаја и интензивно их пратимо, они не утичу на наш судски рад.

Питање заштите сведока свакако је најосетљивије и најповерљивије у раду сваког суда. Ипак, разумете заинтересованост јавности за ову тему, с обзиром на врло негативна искуства када је реч о сведоцима злочина над Србима. Можете ли навести законске и техничке механизме који су вам на располагању и можете ли гарантовати безбедност свакоме ко буде сведочио у вашим судским поступцима?

Специјализована већа су основала Службу за пружање заштите и подршке сведоцима у циљу давања адекватне помоћи и подршке потенцијалним сведоцима који би могли бити у опасности због свог сведочења, или чак особама које би могле бити у опасности због сведочења сведока. Ова врста заштите и подршке може да подразумева, између осталог, мере и безбедносне кораке предвиђене косовским законима, подношење доказа електронским или другим средствима и заштиту идентитета. Поред тога, закон конкретно налаже да Специјализована већа морају да обезбеде заштиту осетљивих сведока, укључујући жртве сексуалног или родног насиља, као и деце. У мере заштите које наложе судије могу да буду укључени употреба псеудонима, измена лика и гласа, одложено откривање информација о идентитету, сведочење видео-линком, затворене седнице, измештање…

Чињеница да се наша установа налази у Холандији дефинитивно помаже у пружању боље заштите сведоцима, жртвама и другим појединцима који долазе у контакт са Специјализованим већима.

Хтела бих да нагласим још једну веома важну ствар. Када је реч о онима који размишљају о застрашивању сведока или о томе да на било који начин угрозе њихову сигурност и безбедност, специјализовани тужилац је одговоран за истрагу кривичних дела против спровођења правде. Уколико је потребно, судије могу да издају налог за хапшење и ове особе могу бити кривично гоњене због ометања спровођења правде.

Зато смо изградили чврст оквир за спречавање и кажњавање евентуалних недела у погледу сигурности и безбедности сведока. Али нама је такође стало до њихове душевне и емоционалне добробити, пошто је опште познато да су овакве ситуације веома стресне и могу бити трауматичне не само са становишта безбедности. Стога ћемо имати на располагању и сву неопходну психолошку подршку.

Коментари12
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

jovisa
Tuzilac Haskog suda Najs koji je unistio dokaze protiv teroristickeOVK,sad je branilac tih isti zlocinaca i...
Sta nije jasno
@Dragan. Zar stvarno ne znate da je Milosevic uveo sankcije bosanskim Srbima ili to treba da vam se nacrta. Veliki je to zlocin uvesti sankcije Srbima u borbi za opstanak i drzavu Srpsku zato je i zavrsio kako je zavrsio.
Aleksandar Mihailović
Čeka se da "K" uđe u Interpol, ogromne pare su izdvojene za novo lobiranje, ne samo od vođa UČK već i svetske mafije, te da se raspišu poternice za svim svedocima i potencijalnim svedocima protiv zločinaca, a zbog navodnih zločina istih, čime bi se sprečila njihova svedočenja i iznenađenja jer bi se sve tumačilo kao osveta za podizanje potraga. U Hagu su uništavani dokazi o trgovini ljudskim organima Srba, o tome govori i Carla Del Ponte, Dik Marti je bar zaintrigirao javnost oko toga, te je iluzorno verovati u neku pravdu posle 20g i uz uništavanje dokaza ubijanje i svedoka koji su pretvarani u rezervne delove za iste te sa Zapada. Hag je formiran kao perionica zločina Zapada i njihovih pomagača i svaljivanje zločina na žrtve, a finansiraju ga upravo ti koji su činili najveće i najteže zločine, nezapamćene u istoriji čovečanstva, gde su najveće žrtve pravda i izvršioci u zločinima kojima se za nagradu stvara lažna država koja to nikada neće biti u punom kapacitetu.
sibirski slavuj
Pa i Milosevic je usvojio sve ovo o cemu govori Ekatarina. Ne znam sto se sada bunite protiv nje.
dragan
Unistvanje dokaza zlocina nad Srbima? Tesko. Pokazite mi taj papir umesto praznih prica
Milan D.
E Katarina savim ste u pravu,podrzavamo.Da uniste sve kljucne dokaze koji su dokazivali da Srbi nisu ucinili one zlocine koji su im podmetnute stvarno potvrudjuju vasu tezu "niko nije iznad Haskog blablabla".Cilj neopravdava sredstva sto rece moj cukundeda Ma Nosise.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.