Понедељак, 06.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Нова школа и спортска хала у Мајуру

Др­жа­ва је из­дво­ји­ла 163 ми­ли­о­на ди­на­ра за бо­ље шко­ло­ва­ње у нај­ве­ћем ша­бач­ком при­град­ском на­се­љу
Шко­ла у Ма­ју­ру (Фото М. Ми­ју­шко­вић)

Ша­бац – Основ­на шко­ла „Ма­јур” у исто­и­ме­ном ша­бач­ком при­град­ском на­се­љу би­ће об­но­вље­на, а до­би­ће и но­ву мул­ти­функ­ци­о­нал­ну спорт­ску ха­лу. Вла­да Ср­би­је, пре­ко Кан­це­ла­ри­је за јав­на ула­га­ња, за ову ка­пи­тал­ну ин­ве­сти­ци­ју, нај­ве­ћу у овом ве­ку у обра­зо­ва­њу Шап­ца, одво­ји­ла је 163,3 ми­ли­о­на ди­на­ра. Тен­дер за из­бор из­во­ђа­ча ра­до­ва је у то­ку, а мај­сто­ри би на гра­ди­ли­ште мо­гли већ сре­ди­ном на­ред­ног ме­се­ца.

Ма­јур је на­се­ље са ви­ше од 8.000 ста­нов­ни­ка и јед­но од рет­ких на под­руч­ју гра­да ко­је има по­зи­ти­ван при­род­ни при­ра­штај. Шко­ла ов­де по­сто­ји још од 1887. го­ди­не, а по­диг­ну­та је исто­вре­ме­но са још три ша­бач­ке обра­зов­не уста­но­ве, на ини­ци­ја­ти­ву та­да­шњих ви­ђе­ни­јих Ма­ју­ра­ца – од­бор­ни­ка Сте­ве Ку­јун­џи­ћа, Пе­ре Ре­нов­че­ви­ћа и кме­та Си­ме Ђу­ри­ћа. Из­дво­је­но оде­ље­ње у су­сед­ном Шти­та­ру при­кљу­че­но је шко­ли 1969. го­ди­не, до­зи­да­на је 2003–2004. го­ди­не, а да­нас има 700 уче­ни­ка.

„Ре­кон­струк­ци­ја згра­де ко­шта­ће 73,8 ми­ли­о­на ди­на­ра, а из­град­ња спорт­ске ха­ле 89,5 ми­ли­о­на. Ко­нач­но ће­мо до­би­ти два ве­ле­леп­на обје­ка­та, ме­ђу­соб­но по­ве­за­на. Ге­не­ра­ци­је уче­ни­ка су де­це­ни­ја­ма ча­со­ве фи­зич­ког вас­пи­та­ња оба­вља­ли у обич­ној учи­о­ни­ци. Са­да ће има­ти све што из­во­ђе­ње мо­дер­не на­ста­ва зах­те­ва”, ка­же Иван Не­шко­вић, пред­сед­ник Са­ве­та ме­сне за­јед­ни­це Ма­јур.

Ста­ри део шко­ле би­ће ре­кон­стру­и­сан и на­до­гра­ђен. У при­зе­мљу се за­др­жа­ва­ју две учи­о­ни­це, фор­ми­ра се про­стор за из­во­ђе­ње мул­ти­ме­ди­јал­них са­др­жа­ја и са­ни­тар­ни чвор за осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том. На спра­ту су про­јек­то­ва­не че­ти­ри учи­о­ни­це и са­ни­тар­ни чвор.

Но­ви део шко­ле се са­сто­ји од при­зе­мља и спра­та и има 16 учи­о­ни­ца, би­бли­о­те­ку, са­ни­тар­ни чвор, кан­це­ла­ри­ју за се­кре­та­ра, пси­хо­ло­га и ди­рек­то­ра. Услед ду­го­го­ди­шњег ко­ри­шће­ња до­шло је до зна­чај­них оште­ће­ња на мно­гим де­ло­ви­ма обје­ка­та, а ко­је је нео­п­ход­но са­ни­ра­ти.

Но­ва ха­ла од 1.100 ква­дра­та, про­јек­то­ва­на је та­ко да ве­ћи­на спор­то­ва у дво­ра­ни мо­же да се тре­ни­ра. Ди­мен­зи­је те­ре­на су 17,13 пу­та 31 ме­тар, а при­ступ објек­ту је обез­бе­ђен и пре­ко та­ко­зва­не то­пле ве­зе са згра­дом шко­ле. Да би ушли у са­лу, уче­ни­ци и на­став­ни­ци мо­ра­ју да про­ђу кроз там­пон зо­ну са свла­чи­о­ни­ца­ма и при­па­да­ју­ћим са­ни­тар­ним чво­ро­ви­ма, чи­ме је  раз­дво­је­на „пр­ља­ва” од „чи­сте” ко­му­ни­ка­ци­је.

„Са Ми­ни­стар­ством про­све­те по­ку­ша­ће­мо да се до­го­во­ри­мо да се у од­ре­ђе­ним тер­ми­ни­ма ова са­ла ко­ри­сти и за спорт­ске ак­тив­но­сти на­ших су­гра­ђа­на и клу­бо­ва”, ис­ти­че Не­шко­вић.

Уко­ли­ко не бу­де не­пред­ви­ђе­них окол­но­сти, ко ће ре­кон­стру­и­са­ти шко­лу и гра­ди­ти ха­лу у Ма­ју­ру зна­ће се већ 5. фе­бру­а­ра, ка­да је за­ка­за­но отва­ра­ње по­ну­да. Рок за пот­пи­си­ва­ње уго­во­ра из­но­си 25 да­на, а из­во­ђач је ду­жан да по­сле то­га нај­ка­сни­је за 10 да­на поч­не по­сао. Ра­до­ви мо­ра­ју би­ти за­вр­ше­ни за 250 да­на, што зна­чи да ће већ у на­ред­ној школ­ској го­ди­ни ђа­ци из Ма­ју­ра би­ти у но­вој шко­ли.

 

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.