Петак, 30.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Бор­ба са по­жа­ром на ко­вин­ској де­по­ни­ји

Ђу­бре из гра­да и око­ли­не ла­ге­ру­је се уз ку­ће и при­ват­не пар­це­ле још од 80-их го­ди­на про­шлог ве­ка
(Фото Општина Ковин )

Ко­вин ‒ Мо­же­мо да ка­же­мо да је са­вла­да­но 90 по­сто по­жа­ра, ко­ји ти­ња и оста­ло је још око 30 ме­та­ра те­ла де­по­ни­је, ко­је се на­ли­ва са око 1.000 ли­та­ра во­де у ми­ну­ту. Ово је те­шка си­ту­а­ци­ја и пр­ви пут да има­мо ова­кво ста­ње, ко­је пре­ва­зи­ла­зи на­ше сна­ге. Ве­ру­је­мо да ће по­жар убр­зо би­ти са­вла­дан, а на­ше и ва­тро­га­сне еки­пе, оста­ће ов­де си­гур­но још не­ко­ли­ко да­на, ка­ко би се пра­ти­ла си­ту­а­ци­ја ‒ ка­же за „По­ли­ти­ку” Дра­го­слав Је­ре­мић, ди­рек­тор, ЈП „Ко­вин­ски ко­му­на­лац”, ко­је бри­не о џи­нов­ском ко­вин­ском сме­тли­шту уз пут за Сме­де­ре­во, у бли­зи­ни ста­ре пру­ге и ка­на­ла Ду­нав–Ти­са–Ду­нав, па не­ма куд да се ши­ри осим у ви­си­ну.

По­жар на обо­ду Ко­ви­на, у не­по­сред­ној бли­зи­ни ку­ћа и при­ват­них пар­це­ла, из­био је пре не­ко­ли­ко да­на, из ду­би­не де­по­ни­је и на ви­ше ме­ста. Од та­да је на ло­ка­ци­ји сво рас­по­ло­жи­во људ­ство, опре­ма и ме­ха­ни­за­ци­ја „Ко­вин­ског ко­му­нал­ца”, а у га­ше­њу уче­ству­ју еки­пе про­фе­си­о­нал­них ва­тро­га­са­ца, до­бро­вољ­ног ва­тро­га­сног дру­штва, док су од Сек­то­ра за ван­ред­не си­ту­а­ци­је МУП-а Ср­би­је ‒ Пан­че­во до­би­је­не пум­пе ја­че сна­ге. „По­жар на де­по­ни­ји га­си се свим рас­по­ло­жи­вим сна­га­ма и еки­пе не­ће пре­ста­ја­ти да ра­де, све док има по­тен­ци­јал­них жа­ри­шта ‒ са­оп­ште­но је из оп­шти­не Ко­вин. 

Де­по­ни­ја Ко­ви­на, чи­ји по­вр­шин­ски ви­дљи­ви слој до­се­же и 12 ме­та­ра, ти­ња да­ни­ма и не пр­ви пут, а про­блем је стар ви­ше де­це­ни­ја. Пр­ве ком­ши­је ка­жу да се ов­де ђу­бре из чи­та­вог гра­да и око­ли­не до­но­си још од 80-их го­ди­на про­шлог ве­ка. Усред на­се­ља са ку­ћа­ма и ба­шта­ма, до­да­ју, „смрад је не­бе­ски, от­пад пре­ко кро­ва, а па­цо­ва и зми­ја се на­ко­ти­ло на све стра­не” и са­мо је пи­та­ње ка­да ће и са­ми пла­ну­ти. На­по­ми­њу и да су се мно­го пу­та жа­ли­ли и пи­са­ли пе­ти­ци­је, али да се ни­шта ни­је пред­у­зи­ма­ло. До­дат­но су за­бри­ну­ти, јер уз обод џи­нов­ског сме­тли­шта про­ла­зи пли­но­вод.

 Над­ле­жни у ло­кал­ном ко­му­нал­ном пред­у­зе­ћу, ко­је је за­ду­же­но за одр­жа­ва­ње де­по­ни­је, ка­жу да је про­блем спе­ци­фи­чан, јер је по­жар ду­бин­ски и те­шко га је би­ло ло­ци­ра­ти. Њи­ма су се у но­вој фа­зи бор­бе при­дру­жи­ле и еки­пе ВДП „По­ду­на­вље” са сво­јим во­зи­ли­ма и пум­па­ма. Ис­ко­пан је ка­нал, 5-6 ме­та­ра од иви­це и дуж де­по­ни­је из ко­јег се ис­пу­шта­ју огром­не ко­ли­чи­не во­де у ме­ста озна­че­на као жа­ри­шта. Ка­да на свим тим ме­сти­ма по­жар бу­де ло­ка­ли­зо­ван, ма­ши­на­ма ће би­ти раз­гр­ну­та де­по­ни­ја до из­во­ра по­жа­ра, ка­ко би се на­су­ла зе­мља, али по­сто­ји и бо­ја­зан од об­ру­ша­ва­ња сме­ћа. Из Удру­же­ња гра­ђа­на „Еко зо­на Ко­вин” на­по­ми­њу да до ове си­ту­а­ци­је не би ни до­шло да се на вре­ме во­ди­ло ра­чу­на о де­по­ни­ји, ко­ја је по оп­штин­ским од­лу­ка­ма тре­ба­ло да бу­де за­тво­ре­на још 2012. го­ди­не.

 „Оно што је си­гур­но је­сте да по­сто­ји Од­лу­ка о пла­ну упра­вља­ња от­па­дом, ко­ји је иза­шао 2018. го­ди­не у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку”. Ду­жни смо да се то­га при­др­жа­ва­мо и да сме­ће из Ко­ви­на поч­не да од­ла­зи на пан­че­вач­ку Ре­ги­о­нал­ну де­по­ни­ју, ко­ја је уређенa. Та­ко­ђе, уме­сто де­по­ни­је, ов­де тре­ба да се на­пра­ви тран­сфер ста­ни­ца, а нео­п­ход­но је и да се се­кун­дар­не си­ро­ви­не одва­ја­ју”, ре­кла је за РТС Ма­ри­на Ни­ко­лић из Удру­же­ња „Еко зо­на Ко­вин”.  

 За са­да, из ко­вин­ске вла­сти је упу­ћен апел гра­ђа­ни­ма да не па­ни­че и ве­ру­ју у струч­ност и спрем­ност љу­ди на те­ре­ну да овај еко­ло­шки ин­ци­дент от­кло­не, док пред­сед­ни­ца оп­шти­не Са­ња Пе­тро­вић, у са­оп­ште­њу за јав­ност на­по­ми­ње да ће ло­кал­на са­мо­у­пра­ва учи­ни­ти све, да се у бли­ском пре­ри­о­ду са­гле­да мо­гућ­ност за ду­го­роч­но ре­ша­ва­ње овог про­бле­ма. 

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.