Недеља, 19.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Уско­ро усва­ја­ње но­ве ли­сте ле­ко­ва на ре­цепт

Оче­ку­је се да на њој буде ви­ше од 20 ино­ва­тив­них те­ра­пи­ја
Фото Д. Јевремовић

Но­ва по­зи­тив­на ли­ста ле­ко­ва ко­је ће па­ци­јен­ти до­би­ја­ти о тро­шку Ре­пу­блич­ког фон­да за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње би­ће усво­је­на уско­ро, на­ја­вље­но је ју­че на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је Удру­же­ња па­ци­је­на­та Ср­би­је. Оче­ку­је се да би на но­вој ли­сти мо­гло да се на­ђе ви­ше од 20 ино­ва­тив­них те­ра­пи­ја што би мно­го зна­чи­ло за обо­ле­ле од ра­зних бо­ле­сти. 

Ко­је ће се тач­но ино­ва­тив­не те­ра­пи­је на­ћи на ли­сти и за ко­је бо­ле­сти, над­ле­жни ни­су пре­ци­зи­ра­ли, али је Јо­ва­на Ми­ло­ва­но­вић, ди­рек­тор­ка Сек­то­ра за ле­ко­ве и фар­ма­ко­ло­ги­ју у РФ­ЗО-у, ис­та­кла да ту од­лу­ку не до­но­се они већ ко­ми­си­ја за ле­ко­ве ко­ју чи­ни 11 струч­ња­ка. 

Она је на­гла­си­ла да је због епи­де­ми­је ви­ру­са ко­ро­на успо­ре­на ди­на­ми­ка ста­вља­ња ино­ва­тив­них ле­ко­ва на по­зи­тив­ну ли­сту, да су има­ли усво­је­ну ли­сту на по­чет­ку про­шле го­ди­не и да је био план да до то­га до­ђе и то­ком го­ди­не, али то ни­је ре­а­ли­зо­ва­но. Та­ко су за ту на­ме­ну од пет ми­ли­јар­ди ди­на­ра оста­ле не­ис­ко­ри­шће­не 2,3 ми­ли­јар­де и тај но­вац је пре­ба­чен у ову го­ди­ну. Уз 3,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, ко­ли­ко је пред­ви­ђе­но за 2021. го­ди­ну, на рас­по­ла­га­њу за ино­ва­тив­не те­ра­пи­је би­ће 5,8 ми­ли­јар­ди ди­на­ра. 

– На по­зи­тив­ној ли­сти ле­ко­ва по­чет­ком про­шле го­ди­не на­шло се 16 ино­ва­тив­них ле­ко­ва, ме­ђу ко­ји­ма су ле­ко­ви за ме­ла­ном, кар­ци­ном плу­ћа, хе­па­ти­тис Це. У по­след­ње три го­ди­не на по­зи­тив­ну ли­сту ста­вље­на су 54 ино­ва­тив­на ле­ка. Али тре­ба има­ти на уму да ни­јед­на др­жа­ва на све­ту не обез­бе­ђу­је све ино­ва­тив­не те­ра­пи­је ко­је по­сто­је – ис­та­кла је Ми­ло­ва­но­ви­ће­ва. 

Ино­ва­тив­ни ле­ко­ви ме­ња­ју прог­но­зу бо­ле­сти, сма­тра др Бо­јан Тр­ку­ља, ди­рек­тор Удру­же­ња про­из­во­ђа­ча ино­ва­тив­них ле­ко­ва ИНО­ВИА, и до­да­је да су за­хва­љу­ју­ћи њи­ма мно­ге смр­то­но­сне бо­ле­сти по­ста­ле хро­нич­не, а жи­вот па­ци­је­на­та про­ду­жен. 

– На­дам се да ће­мо пре кра­ја ове го­ди­не ви­де­ли зна­чај­не ис­ко­ра­ке у овој обла­сти – до­дао је др Тр­ку­ља. 

Да су од про­шле го­ди­не све те­ра­пи­је ко­је су до­ступ­не па­ци­јен­ти­ма с ме­та­стат­ским ме­ла­но­мом у раз­ви­је­ним зе­мља­ма до­ступ­не и на­шим, под­се­ти­ла је про­фе­сор др Ли­ди­ја Кан­долф Се­ку­ло­вић, пред­сед­ни­ца са­ве­то­дав­ног од­бо­ра удру­же­ња. Она је ука­за­ла и на зна­чај са­вре­ме­не ме­ди­ци­не и да је за­хва­љу­ју­ћи на­прет­ку у тој сфе­ри за го­ди­ну да­на свет до­био вак­ци­ну про­тив ви­ру­са ко­ро­на. 

– Без об­зи­ра на то што је ове го­ди­не у фо­ку­су ко­вид 19, не би тре­ба­ло скло­ни­ти фо­кус ни с дру­гих здрав­стве­них про­бле­ма. Од­ли­чан мо­дел за до­ступ­ност вак­ци­на про­тив ко­ви­да 19 тре­ба ор­га­ни­зо­ва­ти та­ко да и сви дру­ги па­ци­јен­ти ко­ји има­ју ра­зна обо­ље­ња до­би­ју од­го­ва­ра­ју­ћу те­ра­пи­ју – на­гла­си­ла је др Кан­долф Се­ку­ло­вић. 

Про­фе­сор др То­ми­слав Пре­ве­ден, пред­сед­ник Удру­же­ња ин­фек­то­ло­га Ср­би­је, по­ја­снио је ко­ли­ки зна­чај има­ју аде­кват­не и пра­во­вре­ме­не те­ра­пи­је у ле­че­њу па­ци­је­на­та за­ра­же­них хе­па­ти­ти­сом Це, хро­нич­ним обо­ље­њем је­тре, јер уко­ли­ко се бо­лест аде­кват­но не ле­чи, мо­же до­ћи до ци­ро­зе као и кар­ци­но­ма је­тре. 

– Ефи­ка­сност те­ра­пи­је ин­тер­фе­ро­ном је око 30 од­сто, док је са са­вре­ме­ном те­ра­пи­јом та ефи­ка­сност по­ве­ћа­на на 95 од­сто. За­до­вољ­ни смо што је са­вре­ме­на те­ра­пи­ја до­ступ­на у Ср­би­ји, али ни­смо за­до­вољ­ни што од 25 па­ци­је­на­та ко­ји уђу у ор­ди­на­ци­ју са­мо је­дан за­до­во­ља­ва кри­те­ри­ју­ме да до­би­је те­ра­пи­ју о тро­шку РФ­ЗО-а. Тре­ба зна­ти да се узи­ма три ме­се­ца и до­во­ди до из­ле­че­ња – до­дао је др Пре­ве­ден. 

У име Удру­же­ња па­ци­је­на­та Ср­би­је обра­тио се Са­во Пи­ли­по­вић, ко­ји је об­ја­снио ко­ли­ко ве­ли­ки зна­чај има­ју мо­дер­не те­ра­пи­је, да је он као па­ци­јент с ме­та­стат­ским ме­ла­но­мом 2013. го­ди­не био „пре­цр­тан”, али да за­хва­љу­ју­ћи ино­ва­тив­ној те­ра­пи­ји и сво­јој ле­кар­ки већ шест го­ди­на не­ма ме­та­ста­зе. 

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Marija
Nadam se da ce se naci i inekcije i lekovi za osteoporozu.Bar da nam se odobri i deo sa participacijom.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.