Субота, 04.12.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ви­со­ки лет „жу­те па­пир­на­те пти­це” (ВИДЕО)

Би­бли­о­те­кар­ка Бран­ка Пра­жић осми­сли­ла је да на кон­курс по­ша­љу ви­део-спот пра­ћен му­зич­ком ну­ме­ром
Аутори „Жуте папирнате птице” (Фото Политика архив)

По­жа­ре­вац – По­жа­ре­вач­ка На­род­на би­бли­о­те­ка „Или­ја М. Пе­тро­вић” ви­ну­ла се ових да­на, пре­ко сво­је „жу­те па­пир­на­те пти­це”, у ви­си­не.Oва уста­но­ва кул­ту­ре оства­ри­ла је  успех на свет­ском му­зич­ком так­ми­че­њу за би­бли­о­те­ке и би­бли­о­те­ка­ре, ко­је је пр­ви пут одр­жа­но. Пр­ви је по­бед­ник, а све се од­ви­ја­ло под окри­љем Ме­ђу­на­род­не асо­ци­ја­ци­је би­бли­о­теч­ких удру­же­ња и ин­сти­ту­ци­ја(ИФЛА.

Нај­ве­ћа свет­ска фе­де­ра­ци­ја ко­ја оку­пља пре­ко 1.500 би­бли­о­те­ка­ра из ви­ше од 150 зе­ма­ља све­та, рас­пи­са­ла је у скло­пу ре­дов­ног го­ди­шњег кон­кур­са пр­во му­зич­ко так­ми­че­ње (IFLA New Pro­fes­si­o­nals Spe­cial In­te­rest Gro­up Mu­sic Con­test). Иде­ја да би По­жа­ре­вља­ни мо­гли да оку­ша­ју сре­ћу по­те­кла је од би­бли­о­те­кар­ке Бран­ке Пра­жић, ко­ја је осми­сли­ла да на кон­курс по­ша­љу ви­део-спот пра­ћен му­зич­ком ну­ме­ром. Она је аутор тек­ста пе­сме, сце­на­ри­ста и ре­жи­сер спо­та. Њен су­пруг Бран­ко Пра­жић, ина­че му­зи­чар, ком­по­но­вао је му­зи­ку и от­пе­вао пе­сму, а Бран­ки­на ко­ле­ги­ни­ца Ма­ри­ја Ко­пун сни­ма­ла је и мон­ти­ра­ла спот. Та­ко је на­ста­ла пе­сма „Yel­low Pa­per Bird”, у пре­во­ду „жу­та па­пир­на­та пти­ца”, ко­ја је на­пи­са­на на ен­гле­ском да би се из­бе­гло ти­тло­ва­ње ко­је би ло­ше ути­ца­ло на ви­зу­ел­ни до­жи­вљај.

А њен ви­зу­ел­ни до­жи­вљај, ка­ко ка­же, из­не­ла је при­ка­зав­ши пут књи­ге кроз вре­ме, по­чев­ши од ан­ти­ке до са­вре­ме­ног до­ба. Од сви­та­ка до елек­трон­ске књи­ге, на­рав­но на сим­бо­ли­чан на­чин, као не­ку вр­сту вре­ме­пло­ва и, мо­жда, не­ку вр­сту сна ко­ји се на­ста­вља на ја­ви.

„Кад сам до­шла на иде­ју да се при­ја­ви­мо на так­ми­че­ње, пр­во што сам има­ла у гла­ви би­ла је при­ча ко­ју ћу ис­при­ча­ти ви­зу­ел­но – кроз спот. Тек по­сле то­га сам на­пи­са­ла текст пе­сме ко­ји, та­ко­ђе, пред­ста­вља сво­је­вр­сно сим­бо­лич­но пу­то­ва­ње”, ка­же Бран­ка за „По­ли­ти­ку”.

Жи­ри еми­нент­них свет­ских ака­дем­ски обра­зо­ва­них му­зи­ча­ра, про­гла­сио је „Yel­low Pa­per Bird” нај­бо­љим ви­део-спо­том, а по­жа­ре­вач­ка би­бли­о­те­ка „Или­ја М. Пе­тро­вић” по­ста­ла је по­бед­ник на пр­вом свет­ском му­зич­ком так­ми­че­њу за би­бли­о­те­ке и би­бли­о­те­ка­ре, што је њен нај­ве­ћи успех у ме­ђу­на­род­ним окви­ри­ма. Оце­њи­ва­ла се ори­ги­нал­ност, кре­а­тив­ност, текст пе­сме, му­зи­ка… „Има­ли сте нај­бо­љу при­чу, ко­ја по­ка­зу­је ма­ги­ју књи­ге ко­ју сва­ки чи­та­лац до­бро раз­у­ме, али и до­бру му­зи­ку, из­у­зе­тан текст, од­лич­ну ре­жи­ју, сјај­ну по­ру­ку па и – ко­стим”, на­пи­сао је је­дан члан жи­ри­ја.

Ди­рек­тор­ка по­жа­ре­вач­ке би­бли­о­те­ке Ве­ра За­рић Ми­тро­вић ка­же да уста­но­ва ко­јом ру­ко­во­ди пра­ти то­ко­ве са­вре­ме­ног би­бли­о­те­кар­ства, што ова на­гра­да по­твр­ђу­је.

„Ово је огро­ман успех за на­шу би­бли­о­те­ку и град, а на­сто­ја­ће­мо да и да­ље ра­ди­мо на про­јек­ти­ма ко­ји ће уна­пре­ђи­ва­ти би­бли­о­теч­ку про­фе­си­ју и  би­бли­о­теч­ко-ин­фор­ма­ци­о­ну де­лат­ност. То ни­је са­мо на­ша про­фе­си­ја, то је на­ша ми­си­ја и на­ша ду­жност”, ре­кла је За­рић Ми­тро­вић за наш лист.

„При­ча о ми­си­о­нар­ском пу­ту књи­ге кроз вре­ме иза­зи­ва емо­ци­је ко­је су за­јед­нич­ке сви­ма ко­ји жи­ве у ма­гич­ном све­ту књи­га и би­бли­о­те­ка. На­ша жу­та па­пир­на­та пти­ца, на­пра­вље­на од ли­сто­ва из ста­ре књи­ге, од­ле­те­ла је из гне­зда и ви­ну­ла се ви­со­ко. До­не­ла нам је ра­дост и на­да­мо се да ће њен лет још ду­го тра­ја­ти”, ра­до­сна је Бран­ка Пра­жић, глав­ни „кри­вац” за на­ста­нак „пти­це” и њен лет.

Кон­грес свет­ских би­бли­о­те­ка­ра ове го­ди­не одр­жан је он­лајн због пан­де­ми­је и тра­јао је три да­на, уз ве­ли­ки број се­си­ја са ши­ро­ким ра­спо­ном те­ма. Пр­во свет­ско му­зич­ко так­ми­че­ње би­бли­о­те­ка­ра, чи­ни се, оста­ви­ло је упе­ча­тљив траг на овом до­га­ђа­ју, а без сум­ње, зна­ча­јан траг у по­жа­ре­вач­ком и срп­ском би­бли­о­те­кар­ству.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.