Недеља, 05.12.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ко жели место тужиоца за организовани криминал

Адво­кат Ве­се­лин Стан­ко­вић из Ле­сков­ца у ка­ри­је­ри се нај­ви­ше ба­вио пар­ни­ца­ма и при­вре­дом, а Дра­га­на Обре­но­вић из Ужи­ца бри­са­на је из ко­мо­ре због по­ступ­ка за фал­си­фи­ко­ва­ње
Ме­ста ре­зер­ви­са­на за ту­жи­о­ца у нај­ве­ћој суд­ни­ци Спе­ци­јал­ног су­да Фото П. Павловић)

Од укуп­но 113 кан­ди­да­та при­ја­вље­них на кон­курс Др­жав­ног ве­ћа ту­жи­ла­ца (ДВТ) за чел­не љу­де у 50 ту­жи­ла­шта­ва у Ср­би­ји, па­жњу јав­но­сти нај­ви­ше при­вла­че кан­ди­да­ти ко­ји же­ле ме­сто ту­жи­о­ца за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал. ДВТ је об­ја­вио спи­сак при­ја­вље­них на кон­курс, али то још не зна­чи да ће они би­ти и кан­ди­да­ти за из­бор.

Ко­ми­си­ја ДВТ-а тек тре­ба да утвр­ди ко од при­ја­вље­них ис­пу­ња­ва усло­ве за из­бор, па на осно­ву то­га да са­ста­ви ли­сту по­твр­ђе­них кан­ди­да­та. То зна­чи, ка­ко нам је ре­че­но у ДВТ-у, да при­ја­ву на оглас мо­же да под­не­се сва­ко, али кан­ди­да­ти мо­гу би­ти са­мо они ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве. Тек ка­да од­ба­ци при­ја­ве оних ко­ји не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве, ко­ми­си­ја ДВТ-а утвр­ђу­је ли­сту кан­ди­да­та и ран­ги­ра их на осно­ву оце­на њи­хо­вог ра­да и оно­га што су на­ве­ли у про­гра­му ра­да за уна­пре­ђе­ње по­сло­ва­ња јав­ног ту­жи­ла­штва.

По­ред ак­ту­ел­ног спе­ци­јал­ног ту­жи­о­ца Мла­де­на Не­на­ди­ћа, на кон­курс ДВТ-а за јед­но од нај­од­го­вор­ни­јих ме­ста у пра­во­су­ђу – ту­жи­о­ца за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал, при­ја­ви­ло се још дво­је кан­ди­да­та. Реч је о адво­ка­ти­ма – Дра­га­ни Обре­но­вић и Ве­се­ли­ну Стан­ко­ви­ћу.

Иако се пре­тра­гом мо­же на­ћи по­да­так да је Дра­га­на Обре­но­вић адво­кат у Ужи­цу, ње­но име ни­је у адво­кат­ском име­ни­ку, ко­ји је до­сту­пан јав­но­сти на ин­тер­не­ту. По­ку­ша­ли смо да сту­пи­мо у кон­такт по­сред­ством Адво­кат­ске ко­мо­ре Ча­чак, ко­ја је над­ле­жна за Ужи­це, и до­би­ли смо од­го­вор да је Дра­га­на Обре­но­вић 2018. бри­са­на из име­ни­ка адво­ка­та, уз за­бра­ну ра­да, а раз­лог то­ме је што је про­тив ње по­кре­нут по­сту­пак за кри­вич­на де­ла у ве­зи са фал­си­фи­ко­ва­њем.

Тре­ћи кан­ди­дат за ту­жи­о­ца за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал је адво­кат из Ле­сков­ца Ве­се­лин Стан­ко­вић. Он је у раз­го­во­ру за наш лист ре­као да же­ли сво­јим прав­нич­ким ис­ку­ством да до­при­не­се ква­ли­те­ту ра­да пра­во­су­ђа. По­зна­то му је да ве­ли­ки број ту­жи­ла­ца не ра­ди свој по­сао ка­ко тре­ба, па до­ла­зи до за­ста­ре­ва­ња пред­ме­та, али о ак­ту­ел­ном спе­ци­јал­ном ту­жи­о­цу Мла­де­ну Не­на­ди­ћу на­во­ди да је ве­о­ма стру­чан про­фе­си­о­на­лац и да „на­ви­ја” за ње­га уко­ли­ко сам не бу­де иза­бран.

– По­ред ту­жи­ла­штва за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал, кон­ку­ри­сао сам и за ме­ста ви­шег ту­жи­о­ца у Ни­шу и Ле­сков­цу, као и за основ­на ту­жи­ла­штва у Ле­сков­цу, Ле­ба­ну и Вла­ди­чи­ном Ха­ну. Сма­трам да мо­гу да до­при­не­сем ра­ду ту­жи­ла­штва сво­јим зна­њем и ис­ку­ством – ка­зао је Ве­се­лин Стан­ко­вић.

Ро­ђен је 1959. го­ди­не и за­вр­шио је Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду. На по­чет­ку ка­ри­је­ре ра­дио је у при­вре­ди и био де­сет го­ди­на тр­жи­шни ин­спек­тор, а за­тим пет го­ди­на ди­рек­тор дру­штве­ног пред­у­зе­ћа „Тр­го­про­мет” у Ле­сков­цу.

– У то вре­ме био сам не­по­слу­шан вла­сти­ма па сам од­го­ва­рао за 10 кри­вич­них де­ла из обла­сти при­вред­ног кри­ми­на­ла, али сам за све осло­бо­ђен. Пет го­ди­на су тра­ја­ли кри­вич­ни по­ступ­ци про­тив ме­не, а ка­да се то за­вр­ши­ло по­чео сам да се ба­вим адво­ка­ту­ром, у ко­јој сам ви­ше од 15 го­ди­на – ре­као је Стан­ко­вић.

Адво­ка­ту­ра је, ка­ко је на­гла­сио, ве­о­ма од­го­во­ран и те­жак по­сао, а он се у овој про­фе­си­ји нај­ви­ше ба­ви пар­ни­цом и рад­ним од­но­си­ма.

Но­ви јав­ни ту­жи­о­ци би­ће би­ра­ни на ман­дат од шест го­ди­на, а на функ­ци­је тре­ба да сту­пе 1. ја­ну­а­ра 2022. го­ди­не.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Marko Nikolic
more bit' a i ne mora

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.