Петак, 01.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Пе­ти­ци­ја „До­нор­ство је хе­рој­ство” пре­да­та Ми­ни­стар­ству здра­вља

Од по­чет­ка ок­то­бра 2021. ура­ђе­но је са­мо пет тран­сплан­та­ци­ја, а на ли­сти че­ка­ња на­ла­зи око 2.000 љу­ди ко­ји­ма је по­тре­бан до­нор
Ра­де Је­вић из Мла­де­нов­ца је имао је сре­ће – до­но­ра че­као је са­мо че­ти­ри да­на (Фо­то В. Аран­ђе­ло­вић)

Пе­ти­ци­ја „До­нор­ство је хе­рој­ство”, ко­ју је за две не­де­ље пот­пи­са­ло ви­ше од 11.000 љу­ди, а чи­ји је циљ по­бољ­ша­ње про­це­ду­ра у ве­зи с пре­са­ђи­ва­њем ор­га­на, пре­да­та је ју­че Ми­ни­стар­ству здра­вља. Ка­ко је на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је об­ја­сни­ла ини­ци­ја­тор­ка ове пе­ти­ци­је Ива­на Јо­вић, ко­ја и са­ма че­ка по­зив на тран­сплан­та­ци­ју због по­ли­ци­стич­них бу­бре­га, глав­ни зах­тев је име­но­ва­ње ко­ор­ди­на­то­ра тран­сплан­та­ци­је у свим бол­ни­ца­ма ко­ји би по­ро­ди­це по­тен­ци­јал­ног до­но­ра пи­тао за са­гла­сност.

– Ве­ру­јем да би чла­но­ви по­ро­ди­це пре­ми­ну­лих од­го­во­ри­ли по­тврд­но на пи­та­ње о до­ни­ра­њу ор­га­на, али је про­блем у то­ме што их рет­ко ко то пи­та – до­да­је је Ива­на Јо­вић.

Ко­ли­ко је по­сто­ја­ње ко­ор­ди­на­то­ра ва­жно нај­бо­ље по­ка­зу­је при­мер из Хр­ват­ске, ко­ја је ме­ђу ли­де­ри­ма у све­ту по бро­ју тран­сплан­та­ци­ја – са­мо про­шле го­ди­не пре­са­ђе­но је 268 ор­га­на. На­жа­лост, ове број­ке у Ср­би­ји су још увек не­до­сти­жан циљ, бу­ду­ћи да је од по­чет­ка ок­то­бра 2021. ура­ђе­но са­мо пет тран­сплан­та­ци­ја, а на ли­сти че­ка­ња на­ла­зи око 2.000 љу­ди ко­ји­ма је по­тре­бан до­нор. Ме­ђу њи­ма је, пре­ма по­да­ци­ма удру­же­ња „Све за осмех”, и 35 де­це.

– Не­ма­мо до­во­љан број до­но­ра. Док Хр­ват­ска има 33 до­но­ра на ми­ли­он ста­нов­ни­ка, у Ср­би­ји их је ма­ње од три. Ср­би­ја још увек ни­је пу­но­пра­ван члан „Евро­тран­сплан­та”. На­ше ми­ни­стар­ство здра­вља има пот­пи­сан уго­вор с ко­ле­га­ма из Ита­ли­је, али и Ита­ли­ја­ни чу­ва­ју ор­га­не за сво­је па­ци­јен­те. Че­ти­ри на­ша бо­ле­сни­ка ко­ји су има­ли акут­ну ин­су­фи­ци­јен­ци­ју је­тре и ко­ји не би жи­ве­ли ду­же од 48 са­ти, на осно­ву овог уго­во­ра, до­би­ла су у Ита­ли­ји но­ве ор­га­не – ре­као је проф. др Ђор­ђе Ђу­ла­фић, на­чел­ник оде­ље­ња хе­па­то­ло­ги­је Кли­ни­ке за га­стро­ен­те­ро­хе­па­то­ло­ги­ју УКЦС и члан ти­ма за тран­сплан­та­ци­ју је­тре.

По­ди­за­ње све­сти гра­ђа­на уз по­моћ ме­ди­ја, углед­них гра­ђа­на и све­до­че­њи­ма оних па­ци­је­на­та ко­ји су има­ли сре­ће да до­би­ју нов ор­ган је­ди­ни су пут да се ове ци­фре про­ме­не.

– Љу­ди су скеп­тич­ни, пу­ни пред­ра­су­да, мно­го пу­та су чу­ли при­че о тр­го­ви­ни ор­га­ни­ма, а с дру­ге стра­не ма­ло ин­фор­ми­са­ни о то­ме шта је тран­сплан­та­ци­ја, ка­ква је про­це­ду­ра... Ва­жно је да о то­ме што ви­ше при­ча­мо у ме­ди­ји­ма ка­ко би се љу­ди у тре­нут­ку нај­ве­ће бо­ли од­лу­чи­ли на ху­ма­ност – ка­зао је Мла­ден То­дић, пред­сед­ник удру­же­ња „За­јед­но за но­ви жи­вот”, ко­ји је шан­су за но­ви жи­вот до­био 2016, ка­да му је пре­са­ђе­на је­тра.

Ло­ша ста­ти­сти­ка до­дат­но је по­гор­ша­на пан­де­ми­јом ви­ру­са ко­ро­на. Страх од но­ве бо­ле­сти од­вра­тио је од тран­сплан­та­ци­је чак и не­ко­ли­ко бо­ле­сни­ка ко­ји су до­би­ли по­зив.

– Њих пе­то­ро је би­ло то­ли­ко упла­ше­но да су од­у­ста­ли, иако смо им га­ран­то­ва­ли да ће сви струч­ња­ци из ти­ма би­ти под по­себ­ним над­зо­ром због епи­де­ми­је. А наш за­кон до­зво­ља­ва да па­ци­јент три пу­та од­у­ста­не из су­бјек­тив­них раз­ло­га, па тек он­да да бу­де ски­нут с ли­сте че­ка­ња – об­ја­снио је проф. др Ћу­ла­фић ка­ко је страх од ко­ро­не ути­цао и на нај­те­же бо­ле­сни­ке.

Док не­ки на тран­сплан­та­ци­ју че­ка­ју и по не­ко­ли­ко го­ди­на, Ра­де Је­вић из Мла­де­нов­ца имао је сре­ће – на свој ред че­као је са­мо че­ти­ри да­на.

– Опе­ра­ци­ја је оба­вље­на ав­гу­ста 2018. го­ди­не и од та­да се мој жи­вот про­ме­нио за 180 сте­пе­ни. При­др­жа­вам се свих те­ра­пи­ја, ре­дов­но идем на пре­гле­де. Ма­ло се ра­ди на то­ме да љу­ди схва­те ко­ли­ко жи­во­та мо­же да се спа­си до­ни­ра­њем ор­га­на. Нај­жа­ли­је ми је де­це ко­ја че­ка­ју тај по­зив. За­то сам по­чео да ве­зем и пла­ни­рам да на­пра­вим про­дај­ну из­ло­жбу на ко­јој би­смо при­ку­пи­ли па­ре да им обез­бе­ди­мо бар те­ле­ви­зо­ре у бол­нич­ким со­ба­ма… Да бар гле­да­ју цр­та­не фил­мо­ве кад не мо­гу да тр­че за лоп­том – при­ча нам овај ше­зде­сет­тро­го­ди­шњак.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mirko
Donorstvo moze da se zloupotrebi

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.