Понедељак, 15.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА О САОБРАЋАЈУ И ЕКОЛОГИЈИ

Монтажни паркинзи, двоструко више зеленила и попис загађивача

Како ће решити два горућа проблема престонице, функционисање саобраћаја и екологију, „Политика” је питала 12 кандидата за градоначелника Београда
(Фото Н. Марјановић)

Највећи део новца из буџета града сваке године одлази на функционисање саобраћаја и јавног превоза у Београду, а да грађани који га користе нису задовољни његовим функционисањем. Аутомобили су окупирали тротоаре, пешаци су принуђени да се кроз град пробијају како знају и умеју, возачи кукају што немају где да се паркирају, с једног на други крај путује се сатима... Српска престоница сваки час је међу најзагађенијим градовима у свету, канализација се директно излива у Дунав и Саву, а житељи Београда вапе за зеленилом и огорчени су на бетонизацију града. Како ће са овим проблемима суочити они који би да воде престоницу у наредне четири године, питали смо 12 кандидата за градоначелника Београда. С данашњим одговорима тројице кандидата завршавамо серијал.

(Фото: Медија центар Београд)

Душко Вујошевић („Ајмо, људи”) 

Саобраћај: Сведоци смо потпуног саобраћајног колапса у граду, значајног продужавања времена проведеног у саобраћају и све веће емисије загађујућих материја од којих су многе карциногене. Повећан број возила, хаотични и насумични радови у великом броју улица, лоша организација градског превоза, „дивља градња” која спречава природно струјање ветра, све су то узроци повећане загађености која потиче из саобраћаја. Формирање централне градске јединице за планирање и извођење радова решиће проблем копање исте улице више пута. Јединица ће имати задатак да планира радове на централном нивоу, тј. када се ископа једна улица, онда се ту замене цеви и за водовод и за канализацију и телекомуникације, гас... Неке од првих мера биће: дигитализовање пројеката свих подземних инсталација, што ће знатно повећати ефикасност и смањити трошкове радова, враћање „Беовоза” на оптималну функцију из свих делова града (поласци на пет до седам минута), бесплатан градски превоз у недељама када је загађеност преко дозвољене границе, у наредне две до три године замена постојећих возила јавног превоза еколошки прихватљивим, враћање у функцију пруге око Калемегдана из безбедносних разлога (сада сав опасан терет пролази тунелима испод центра града), изградња прве линије метроа, Устаничка–Трговачка, забрана камиона у шпицу у центру града те строго контролисање и санкционисање заустављања доставних возила ван прописаних места, изградња подземних гаража у централним градским општинама.

Како би се зауставила неконтролисана градња, замрзнуће се градња у центру у периоду од годину дана и ревидирати све издате дозволе, уз забрану надоградње постојећих објеката до доношења новог ПГР-а и ПДР-а.

Екологија: Београд има око 7.500 хектара шума и шумског земљишта и око 2.200 хектара јавних зелених површина. Око 7.000 хектара постојећих површина под дрвећем дневно производи кисеоника за око 300.000 људи. Дакле, са аспекта заштите животне средине, Београд има дефицит зелених површина. Реализацијом нашег плана генералне регулације система зелених површина, степен озелењености биће повећан са 12 одсто на 23 процента, чиме се остварује норматив од 124 квадратна метра шума и зелених површина по становнику. Тиме Београд постаје чистији, а грађани добијају здравију животну средину.

Индивидуални загађивачи представљају велики проблем за животну средину града па ће бити имплементиране мере: формирање централне јединице за попис загађивача, мерење емисија и загађења, све топлане у школама и вртићима у року од две године прешле би на еколошки прихватљива горива, уз уградњу термоизолације да би се смањила потрошња енергије, субвенционисање енергетске ефикасности да би домаћинства остварила уштеде у потрошњи енергије, забрана продаје сировог лигнита, а у случајевима где је коришћење угља неопходно увешће се централизована, сертификована набавка каменог и мрког угља посредством Градске управе, увођење обавезе уградње сертификованих филтера за кафиће, ресторане и продавце брзе хране које користе ћумур, спровођење опште кампање за рециклажу и одвајање отпада и формирање центара за рециклажу, завршиће се недостајућа канализација и започеће се изградња постројења за пречишћавање отпадних вода.

(Фото: лична архива)

Павле Бихали Гаврин (Руски мањински савез за Београд) 

Саобраћај: Београд је милионски град па је нереално очекивати да се проблеми у саобраћају и гужве реше у потпуности, будући да то јесте проблематика и других престоница. Полазиште је стварање услова да становници Београда у току радне недеље у већој мери користе градски и међуградски превоз, као и возове (где та могућност постоји), а мање кола, јер често виђамо само једну особу у једном аутомобилу, као и да се за краће релације омогући коришћење алтернативних превозних средстава. То значи фокусирати се на побољшање превоза, увођење нових аутобуса на већ постојећим линијама, али и нових линија којима би се решавале критичне тачке. За краће релације, постојање бициклистичких стаза, као и обезбеђених паркинга за двоточкаше. Ефикаснији градски превоз, са тачним поласцима и мањим размацима у доласцима на предвиђена стајалишта, смањио би број аутомобила на улицама, а самим тим и проблематику недостајућих паркинг-места и великих гужви у возилима градског превоза. Фабрике и предузећа са већим бројем запослених стимулисати да обезбеде сопствени линијски превоз радника до и од куће, чиме би се у значајној мери смањио број возила и недостајућих паркинг-места.

Екологија: Питање заштите животне средине је планетарни проблем који с правом постаје доминантан и приоритетан. Проблематика смањења саобраћаја, па самим тим и издувних гасова, само је једна ставка решавања овог питања. У оквиру активности мог покрета до сада смо имали више акција „пошумљавања” различитих делова београдских општина, као и акција чишћења смећа различитог порекла на разним локацијама. Планирамо нове акције тог типа, као и рад на промоцији важности доприноса сваког појединца у очувању животне средине. Сматрам да је јако важно допрети до младих и објаснити да свако од њих има свој допринос у очувању животне средине који није апстрактан. Наравно, примена закона и строжа казнена политика и пракса за свако поступање које је супротно прописима у овој области, а што се посебно односи на велика производна постројења. Јако значајна тема која се може анализирати са много различитих аспеката.

 (Фото: Лука Николић)

Младен Кочица (Српска странка Заветници)

Саобраћај: За израду Мастер плана саобраћајне инфраструктуре Београда из градског буџета је давне 2007. иницијално издвојено 80 милиона динара. Коначни извештај овог плана објављен је 2017. Дакле, и бивше власти и актуелна власт већ 15 година решавају „актуелне” саобраћајне проблеме у граду. Израда овог пројекта поверена је „ВСП – Парсонс Бринкерхоф” (Лондон, Велика Британија) и Југословенском институту за урбанизам и становање – ЈУГИНУС (Београд). Истинског јавног увида и јавне расправе о целини и појединим сегментима „смарт плана” наравно да није било. Уместо тога, све важне примедбе домаћих експерата (Грађевински факултет, Рударско-геолошки и други) занемарене су. Планирани (оквирно) трошкови реализације овог „Евро-београдског” мастер плана (без метроа) износе око 1,6 милијарди евра. Наравно, већина тог новца би се вратила европским извођачима, од чије банке (за обнову и развој) су београдска деца добила кредит у аманет. Да је овај мастер план толико добар, колико је хваљен једино од стране интересно укључених појединаца и институција, ми сада сигурно не бисмо били у ситуацији да размишљамо о томе како да решимо нагомилане проблеме у саобраћају. Српска странка Заветници има план да утврди степен преузетих обавеза у оквиру постојећег „смарт плана” и да (ако за то буде могућности) дугорочно решавање проблема регулације саобраћаја повери искључиво домаћим експертима и институцијама. С циљем акутног збрињавања горућих проблема, сматрамо да је могуће постићи некакве позитивне ефекте. На пример, изградњом монтажних паркинга на више нивоа – чиме би се проблем паркинга (а тиме и пропусне моћи постојећих саобраћајница) решио на јефтин и исплатив начин. Поред тога, лака уклоњивост оваквих објеката омогућила би несметану реализацију постојећих и будућих планова дугорочног просторног уређења града. Снижавање цена паркинга и јавног превоза, уз режим бесплатног паркинга и јавног превоза викендом и празницима, стимулисало би смањење коришћења индивидуалног превоза, а тиме у извесној мери смањило гужву и загађење ваздуха.

Екологија: Влада Србије је још 2011/2012. усвојила Стратегију за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција. Сходно овој конвенцији, неопходно је да се на свим нивоима власти у држави одреди политика и успоставе механизми који би омогућили рутинско пружање висококвалитетних информација о животној средини и њихово дистрибуирање у јавности на начин пријемчив корисницима. Дакле, већ 10 година (декларативно) имамо стратегију, али истовремено и проблеме у вези са заштитом животне средине, који се умножавају и по обиму и по садржају. Очито је да ни бивша ни садашња власт, најблаже речено, не поседују довољно капацитета да се суоче са овим проблемима и да макар започну њихово решавање на видљив начин.

Српска странка Заветници има план да проблему заштите животне средине приступи краткорочно и на дуге стазе. У сету краткорочних мера које најхитније треба предузети планирамо уградњу најсавременијих филтера у топланама и свим индустријским постројењима која узрокују аерозагађења. Ту је и планско озелењавање уз санацију постојећих и изградњу нових паркова, као и искорењивање дивљих поља амброзије, с циљем повећања респираторног капацитета града. Планирамо и уређење и култивацију приобаља са акцентом на заштити од поплава и безбедном водоснабдевању. Дугорочне мере подразумевају израду плана заштите животне средине, уз широко учешће јавности и домаћих стручњака, са специфичним циљевима и задацима за сваку од београдских општина.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.