Петак, 30.09.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ка­на­ли­за­ци­ја јав­на, а при­кључ­ци тај­ни

У не­ко­ли­ко при­град­ских на­се­ља у Кра­ље­ву ула­же се у про­ши­ре­ње ка­на­ли­за­ци­о­не мре­же, али гра­ђа­ни сво­је објек­те при­кљу­чу­ју не­ле­гал­но
Лети се исуши, а зими овде настане фекално језеро (Фото М. Дугалић)

Кра­ље­во – На под­руч­ју гра­да Кра­ље­ва, дуж Ули­це ко­вач­ких бо­ра­ца, у при­град­ском на­се­љу Ко­ва­чи, не­дав­но је ура­ђе­на ка­на­ли­за­ци­о­на мре­жа, ду­га од око је­дан ки­ло­ме­тар. Ме­шта­ни су то одав­но тра­жи­ли па ће из ло­кал­не ка­се за ту ин­ве­сти­ци­ју, ра­чу­на­ју­ћи и уре­ђе­ње по­ме­ну­те ули­це, на ви­ше ме­ста рас­ко­па­не због по­ста­вља­ња це­ви, би­ти уло­же­но ви­ше од 17 ми­ли­о­на ди­на­ра. Али да би ули­цу до­дат­но ас­фал­ти­ра­ли и да не бу­де но­вог рас­ко­па­ва­ња за­рад за­ка­сне­лих при­кљу­ча­ка са­да је нео­п­ход­но при­кљу­че­ње свих стам­бе­них и по­слов­них обје­ка­та. Јер то би зна­чи­ло и пот­пу­ну ре­а­ли­за­ци­ју по­ме­ну­тог про­јек­та. Али од око че­тр­де­сет обје­ка­та у тој ули­ци, до кра­ја про­те­кле не­де­ље зах­тев за при­кљу­че­ње под­нео је са­мо је­дан вла­сник. На до­дат­не по­зи­ве од пред­став­ни­ка ин­ве­сти­то­ра и јав­ног пред­у­зе­ћа „Во­до­вод” по­след­њих да­на сти­гло је још три зах­те­ва. Зна­чи 17 ми­ли­о­на ди­на­ра за при­кљу­че­ње са­мо че­ти­ри ку­ће на ка­на­ли­за­ци­о­ну мре­жу. Зна­чи дру­ги су ипак од­лу­чи­ли да и да­ље ко­ри­сте сеп­тич­ке ја­ме? 

– Ни­је баш та­ко, на те­ре­ну смо утвр­ди­ли да у шах­та­ма већ има ви­ше од де­се­так при­кљу­че­них, али не­ле­гал­но. И ка­да вла­сни­ке ку­ћа о то­ме пи­та­мо, њи­хов од­го­вор је го­то­во исто­ве­тан: „Не зна­мо ко нас је при­кљу­чио...” За­то ће­мо од ин­ве­сти­то­ра тра­жи­ти одо­бре­ње да све те не­ле­гал­не при­кључ­ке укло­ни­мо. Ни­је ово је­ди­ни слу­чај на под­руч­ју гра­да Кра­ље­ва. Због слич­не си­ту­а­ци­је не мо­же­мо да сре­ди­мо јед­ну ули­цу и у на­се­љу Чи­бу­ко­вац. За­тим, од пре две го­ди­не на са­гра­ђе­ну ка­на­ли­за­ци­о­ну мре­жу у јед­ном де­лу на­се­ља Ко­на­ре­во, од 50 обје­ка­та до са­да је ле­гал­но при­кљу­че­но са­мо по­ло­ви­на. А та­мо тек тре­ба да ра­ди­мо ка­на­ли­за­ци­ју у дру­гом де­лу где су че­сто ку­ће у во­ди због от­пад­них и по­вр­шин­ских во­да. Ме­ђу­тим, у ова­квој си­ту­а­ци­ји, кад гра­ђа­ни упор­но тра­же, а кад се ура­ди, ис­па­да да им не тре­ба, пи­та­ње је: Шта ми ра­ди­мо, че­му утро­шак ми­ли­о­на ди­на­ра? – ис­ти­че Ма­ри­ца Ми­јај­ло­вић, ди­рек­тор­ка град­ске ди­рек­ци­је за ур­ба­ни­зам и из­град­њу.

Она нам пру­жа и по­да­так да је за ову го­ди­ну, на име про­ши­ре­ња и из­град­ње но­ве ка­на­ли­за­ци­о­не мре­же из град­ског бу­џе­та пред­ви­ђе­но 152 ми­ли­о­на ди­на­ра.

– За­то сма­трам да је нај­пре нео­п­ход­но утвр­ди­ти ко­ли­ко вла­сни­ка обје­ка­та је истин­ски за­ин­те­ре­со­ва­но и ко­ли­ко њих по­се­ду­је све до­зво­ле за ле­гал­но при­кљу­че­ње на мре­жу па он­да про­јек­то­ва­ти и евен­ту­ал­но кре­ну­ти у ре­а­ли­за­ци­ју ин­ве­сти­ци­је. – ка­же ди­рек­тор­ка Ми­јај­ло­вић.

На­ша са­го­вор­ни­ца сма­тра да ни­су са­мо тро­шко­ви ле­гал­ног при­кљу­че­ња на мре­жу раз­лог сла­бог од­зи­ва вла­сни­ка ку­ћа већ и на­ше на­ра­ви да се про­ђе јеф­ти­ни­је и про­пи­си из­и­гра­ју.

Исти­на, за овај при­кљу­чак ЈП „Во­до­вод” у Кра­ље­ву на­пла­ћу­је так­су од око 60 хи­ља­да ди­на­ра, а ди­рек­тор Алек­сан­дар Про­тић ових да­на ис­ти­че мо­гућ­ност упла­те на 12 ра­та. Но ни­је то је­ди­ни тро­шак за оне ко­ји по­се­ду­ју не­ле­гал­не ку­ће, а њих је у овим на­се­љи­ма још увек зна­тан број, иако се не­ле­га­лан обје­кат, сход­но про­пи­си­ма, не мо­же при­кљу­чи­ти на ко­му­нал­ну ин­фра­струк­ту­ру. 

Да­кле за оза­ко­ње­ње и скром­них ку­ћа ко­је се, ка­ко до­зна­је­мо у град­ском оде­ље­њу за ур­ба­ни­зам, мо­же оба­ви­ти за ме­сец да­на, по­треб­но је нај­ма­ње пе­де­сет хи­ља­да ди­на­ра. То је тро­шак за ге­о­дет­ски ела­бо­рат, про­је­кат за­те­че­ног ста­ња, раз­не так­се, а и ма­ло по­ре­за за прет­ход­ни пе­ри­од...

Та­ко да по­ред на­ше на­ра­ви и скло­но­сти за за­о­би­ла­ском про­пи­са и по­ме­ну­ти из­да­ци су ве­ру­је­мо код не­ких раз­лог за тај­ни при­кљу­чак или до да­љег од­ла­га­ње за­тва­ра­ња сен­гру­па...

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.