Понедељак, 15.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Е-ре­цепт из­да­ва­ће се и у при­ват­ним здравственим установама

Сле­де­ћи ко­рак ће па­ци­јен­ти­ма омо­гу­ћи­ти да до­би­ја­ју ле­ко­ве и на кућ­ну адре­су, из­ја­вио је Зо­ран Ђор­ђе­вић, в. д. ди­рек­то­ра ЈП „По­шта Ср­би­је”
Мир­сад Ђер­лек и Зо­ран Ђор­ђе­вић( Фо­то По­шта/Вук Бран­ко­вић)

При­ват­не здрав­стве­не уста­но­ве би­ће укљу­че­не у си­стем елек­трон­ског из­да­ва­ња ре­це­па­та (е-ре­цепт) за­хва­љу­ју­ћи плат­фор­ми елек­трон­ске по­др­шке при­ват­ном сек­то­ру ко­ју је раз­ви­ла „По­шта Ср­би­је”.

Но­ви­ну су на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је пред­ста­ви­ли вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра ЈП „По­шта Ср­би­је” Зо­ран Ђор­ђе­вић и др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству здравља др Мир­сад Ђер­лек.

На овај на­чин би­ће омо­гу­ће­на ин­те­гра­ци­ја при­ват­не здрав­стве­не прак­се са здрав­стве­ним ин­фор­ма­ци­о­ним си­сте­мом Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и ство­ре­ни тех­нич­ки усло­ви да и ле­ка­ри у при­ват­ној прак­си уме­сто па­пир­них из­да­ју елек­трон­ске ре­цеп­те на исти на­чин као у др­жав­ним здрав­стве­ним уста­но­ва­ма, са­оп­ште­но је из ЈП „По­шта Ср­би­је”.

Др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству здра­вља др Мир­сад Ђер­лек ре­као је да је реч о ве­о­ма зна­чај­ном про­јек­ту и ис­та­као да је ва­жно да се при­ват­ни и др­жав­ни здрав­стве­ни си­стем об­је­ди­не у цен­трал­ни ин­фор­ма­ци­о­ни си­стем ка­ко би се ус­по­ста­ви­ла кон­тро­ла над ко­ли­чи­ном ле­ко­ва ко­ји се про­пи­су­ју.

Он је под­се­тио да је вла­да усво­ји­ла ак­ци­о­ни план и про­грам ди­ги­та­ли­за­ци­је 2022–2026- и да је Ми­ни­стар­ство здра­вља већ ре­а­ли­зо­ва­ло мно­ге еле­мен­те из тог пла­на. У на­ред­ном пе­ри­о­ду, по­че­ће ре­а­ли­за­ци­ја про­јек­та е-бо­ло­ва­ње, на­ја­вио је Ђер­лек.

Зо­ран Ђор­ђе­вић об­ја­снио је да је „По­шта Ср­би­је” ком­па­ни­ја с нај­ра­зви­је­ни­јом ин­фор­ма­тич­ком ин­фра­струк­ту­ром у зе­мљи и да у по­след­ње две го­ди­не њи­хо­ви струч­ња­ци тај по­тен­ци­јал ин­тен­зив­но раз­ви­ја­ју на до­бро­бит гра­ђа­на.

„Уз ди­ги­та­ли­за­ци­ју по­штан­ских услу­га раз­ви­ли смо и низ ре­ше­ња ко­ја су пу­тем ин­те­гра­ци­је с др­жав­ним уста­но­ва­ма омо­гу­ћи­ла са­вре­ме­ну е-услу­гу за гра­ђа­не и при­вре­ду, по­пут из­да­ва­ња ди­ги­тал­них зе­ле­них сер­ти­фи­ка­та, ауто­мат­ског ге­не­ри­са­ња на­ло­га за упла­ту ад­ми­ни­стра­тив­них так­си МУП-у Ср­би­је, ар­хи­ви­ра­ња по­да­та­ка, услу­ге е-но­тар и нај­но­ви­јег ’По­шти­ног’ софт­вер­ског ре­ше­ња ко­јим омо­гу­ћа­ва­мо исте по­год­но­сти гра­ђа­ни­ма ко­ји се ле­че у при­ват­ној прак­си у по­гле­ду из­да­ва­ња е-ре­це­па­та ка­кве има­ју па­ци­јен­ти у др­жав­ним здрав­стве­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма. Сле­де­ћи ко­рак ће па­ци­јен­ти­ма омо­гу­ћи­ти да до­би­ја­ју ле­ко­ве и на кућ­ну адре­су”, из­ја­вио је Зо­ран Ђор­ђе­вић.

Ка­ко се до­да­је у са­оп­ште­њу „По­ште Ср­би­је”, про­цес ус­по­ста­вља­ња елек­трон­ске плат­фор­ме по­др­шке при­ват­ном здрав­стве­ном сек­то­ру по­че­ће на­кон до­би­ја­ња од­го­ва­ра­ју­ћих са­гла­сно­сти над­ле­жних ор­га­на.

Р. Д.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.