Среда, 30.11.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Мења се комбиновани тест мале матуре

Уме­сто ком­би­но­ва­ног те­ста на за­вр­шном ис­пи­ту, осма­ци би­ра­ју да ли ће да по­ла­жу би­о­ло­ги­ју, исто­ри­ју, ге­о­гра­фи­ју, фи­зи­ку или хе­ми­ју
(Фото Д. Жарковић)

Пред­лог да се кон­цепт ма­ле ма­ту­ре из­ме­ни та­ко да осма­ци убу­ду­ће не по­ла­жу ком­би­но­ва­ни тест са за­да­ци­ма из пет пред­ме­та не­го да уме­сто ком­би­на­ци­је 20 пи­та­ња из би­о­ло­ги­је, исто­ри­је, ге­о­гра­фи­је, фи­зи­ке и хе­ми­је ма­ли ма­ту­ран­ти тре­ћег ис­пит­ног да­на ре­ша­ва­ју тест по из­бо­ру са за­да­ци­ма из јед­ног од тих пет пред­ме­та, јед­но­гла­сно је по­др­жа­ла ве­ћи­на ко­ју је чи­ни­ло око 30 чла­но­ва На­ци­о­нал­ног про­свет­ног са­ве­та (НПС) на ју­че­ра­шњој сед­ни­ци. Све­га че­тво­ро чла­но­ва са­ве­та ни­је при­су­ство­ва­ло ју­че­ра­шњем за­се­да­њу. Прак­са на­ла­же да се и они из­ја­сне, али чак и у слу­ча­ју да не по­др­же пред­ло­же­не про­ме­не ма­ле ма­ту­ре, то не мо­же и не­ће ути­ца­ти на до­не­то – по­зи­тив­но ми­шље­ње НПС-а, раз­ја­снио је за наш лист Ра­ди­во­је Стој­ко­вић, пред­сед­ник овог нај­ва­жни­јег струч­ног те­ла. Оту­да, фак­тич­ки је оста­ло да ре­сор­но ми­ни­стар­ство озва­ни­чи да ће ово­го­ди­шњи осма­ци и бу­ду­ће ге­не­ра­ци­је уче­ни­ка осмог раз­ре­да по­ла­га­ти оба­ве­зни за­вр­шни ис­пит ко­ји ће се са­сто­ја­ти из три те­ста: срп­ског (ма­тер­њег) је­зи­ка и књи­жев­но­сти, ма­те­ма­ти­ке и јед­ног од пет по­ну­ђе­них пред­ме­та: би­о­ло­ги­је, исто­ри­је, ге­о­гра­фи­је, фи­зи­ке или хе­ми­је.

Пред­ло­гом из­ме­не пра­вил­ни­ка о про­гра­му за­вр­шног ис­пи­та у основ­ном обра­зо­ва­њу и вас­пи­та­њу о ко­ме се ју­че де­ба­то­ва­ло би­ло је пред­ви­ђе­но да нај­ка­сни­је до 30. сеп­тем­бра сви уче­ни­ци осмог раз­ре­да тре­ба да се из­ја­сне из ког од пет по­ну­ђе­них пред­ме­та су иза­бра­ли да по­ла­жу тре­ћи тест. Тај рок ће се про­ме­ни­ти, за­пра­во мо­ра­ју се де­фи­ни­са­ти нај­ма­ње два ро­ка, пр­ви да се ђа­ци из­ја­сне, а дру­ги да би им се пру­жи­ла шан­са да се евен­ту­ал­но пре­до­ми­сле, што је за­јед­нич­ки за­кљу­чак пред­став­ни­ка про­свет­ног вр­ха, За­во­да за вред­но­ва­ње ква­ли­те­та обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња (ЗВКОВ) и чла­но­ва НПС-а на чи­ју је ини­ци­ја­ти­ву и по­кре­ну­та де­ба­та о ну­жно­сти пре­ци­зи­ра­ња но­вих ро­ко­ва.

– Сма­тра­мо да да­ту­ми мо­ра­ју да се до­дат­но пре­ци­зи­ра­ју и да ће ро­ко­ви за из­ја­шња­ва­ње уче­ни­ка о то­ме ко­ји су пред­мет ода­бра­ли да по­ла­жу на тре­ћем те­сту си­гур­но би­ти у пр­вом по­лу­го­ди­шту, али је са­свим из­ве­сно да рок не­ће би­ти до кра­ја сеп­тем­бра. Ђа­ци­ма се мо­ра да­ти про­стор да про­ми­сле и мо­жда да се и пре­до­ми­сле. То је су­шти­на – по­ја­снио је Ра­ди­во­је Стој­ко­вић, пред­сед­ник НПС-а, али и члан рад­не гру­пе ко­ја је при­пре­ма­ла пред­лог из­ме­на про­гра­ма ма­ле ма­ту­ре.

Би­ло је су­ге­сти­ја да се осма­ци­ма омо­гу­ћи да до кра­ја пр­вог по­лу­го­ди­шта ода­бе­ру и из­ја­сне се ко­ји ће пред­мет по­ла­га­ти на тре­ћем те­сту, а да од­лу­ку ко­нач­но по­твр­де по­чет­ком дру­гог по­лу­го­ди­шта. На­гла­ше­но је да у прак­си ни­је из­во­дљи­во да се ђа­ци пре­до­ми­шља­ју и ме­ња­ју од­лу­ку на­кон про­бе ма­ле ма­ту­ре, пла­ни­ра­не у мар­ту, чак ни уко­ли­ко их на раз­ми­шља­ње о про­ме­ни ода­бра­ног пред­ме­та та тре­ћи тест под­стак­ну ло­ши ре­зул­та­ти си­му­ла­ци­је за­вр­шног ис­пи­та.

– На­ма је тај да­тум ја­ко би­тан због ло­ги­сти­ке, јер ми ове го­ди­не штам­па­мо се­дам те­сто­ва за за­вр­шни ис­пит, плус ни са­ми не зна­мо ко­ли­ко ће би­ти те­сто­ва за про­бу ве­ли­ке ма­ту­ре 31. ма­ја. Ми смо хте­ли да пред­ло­жи­мо да рок бу­де 30. ок­то­бар, евен­ту­ал­но но­вем­бар. У но­вем­бру ће­мо већ кре­ну­ти са штам­пом, а пре то­га мо­ра да се зна број­но ста­ње у сва­ком оде­ље­њу по сва­ком пред­ме­ту – на­гла­сио је Бра­ни­слав Ран­ђе­ло­вић, ди­рек­тор ЗВКОВ-а, ку­ће у ко­јој на­ста­ју ма­тур­ски те­сто­ви.

Ли­ци­ти­ра­ње да­ту­ми­ма и ро­ко­ви­ма пре­ки­нуо је Зо­ран Ко­стић, по­себ­ни са­вет­ник ми­ни­стра про­све­те, пред­ло­гом да рад­не гру­пе из ре­сор­ног ми­ни­стар­ства, ЗВКОВ-а и НПС-а за­јед­но на­ђу пра­во ре­ше­ње ува­жа­ва­ју­ћи све пред­ло­ге ко­ји су из­не­ти на ју­че­ра­шњем са­стан­ку.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.