Субота, 01.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Москва зна шта Са­ра­је­во ради - Ко је звао Додика после састанка са Путином

EPA-EFE/MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Од на­шег до­пи­сни­ка

Ба­ња­лу­ка – Це­на га­са за Ре­пу­бли­ку Срп­ску оста­је иста (425 евра) у на­ред­ном пе­ри­о­ду, без тр­жи­шних оп­те­ре­ће­ња, на­пи­сао је срп­ски члан Пред­сед­ни­штва БиХ Ми­ло­рад До­дик на „Тви­те­ру” и по­ја­снио да је на­кон раз­го­во­ра с пред­сед­ни­ком Ру­си­је Вла­ди­ми­ром Путином те­ле­фон­ски раз­го­ва­рао с пред­сед­ни­ком Управ­ног од­бо­ра „Га­спро­ма” Алек­се­јем Миле­ром, ко­ји је по­твр­дио да не­ће би­ти про­ме­не це­на за РС.

До­дик се у уто­рак у Мо­скви су­срео с Пу­ти­ном, а на­кон са­стан­ка је ме­ди­ји­ма из­ја­вио да је с ру­ским пред­сед­ни­ком раз­го­ва­рао и о град­њи га­со­во­да кроз Срп­ску. До­дик ка­же да посто­ји по­др­шка Ру­ске Фе­де­ра­ци­је на нај­ви­шем ни­воу да се гра­ди га­со­вод и до­да­је да Пу­тин зна да је на Пред­сед­ни­штву БиХ већ не­ко­ли­ко пу­та по­ку­ша­но да се до­ђе до од­лу­ке да се пре­ђе гра­нич­на ли­ни­ја, али да то ни­су при­хва­ти­ла дру­га два чла­на пред­сед­ни­штва.

„Пре не­ко­ли­ко да­на у Ба­ња­лу­ци су би­ли пред­став­ни­ци ’Га­спро­ма’ ко­ји су оби­ла­зи­ла тра­су и не­ко­ли­ко ло­ка­ци­ја је од­ре­ђе­но за из­град­њу тер­мо­е­лек­тра­на. До­го­во­ре­на је и до­дир­на тач­ка ис­под Дри­не. Све се то ра­ди и че­ка се од­лу­ка”, ре­као је До­дик.

До­дик је у ин­тер­вјуу за аген­ци­ју РИА Но­во­сти из­ја­вио да ре­фе­рен­ду­ме у До­њец­кој и Лу­ган­ској на­род­ној ре­пу­бли­ци сма­тра „ауто­ном­ном од­лу­ком ових ре­ги­о­на и Ру­си­је” и да ће се сто­га у РС по­што­ва­ти њи­хов из­бор. Сма­тра објек­тив­ном же­љу ста­нов­ни­ка тих ре­пу­блика да се при­дру­же Ру­ској Фе­де­ра­ци­ји, јер је њи­хо­во ста­нов­ни­штво пре­те­жно ру­ско.

На са­стан­ку с Пу­ти­ном би­ло је ре­чи и о са­рад­њи с „За­ру­бе­жњеф­том” (ве­ћин­ски вла­сник „Нафт­не ин­ду­стри­је РС”), ко­ји је, ка­ко је на­вео, јед­на од нај­у­спе­шни­јих ком­па­ни­ја у Српској. „Же­ле да гра­де га­сну елек­тра­ну на про­сто­ру ра­фи­не­ри­је (у Бро­ду), и ми то же­ли­мо. Ми­слим да смо по­сти­гли ви­сок сте­пен са­гла­сно­сти, по­треб­но је још да се спро­ве­ду одре­ђе­не про­це­ду­ре”, по­ја­снио је До­дик.

Пу­тин и До­дик раз­го­ва­ра­ли су и о про­ду­же­њу вој­не ми­си­је Еуфо­ра у БиХ, то јест ми­си­је „Ал­теа”, ко­јој ман­дат ис­ти­че у но­вем­бру, а да би њен рад био на­ста­вљен по­треб­на је одлука Са­ве­та без­бед­но­сти УН. До­дик је Пу­ти­ну пре­нео да не ви­ди раз­лог да ми­си­ја „Алтеа” не бу­де по­др­жа­на и за­тра­жио од ње­га да то по­др­жи, с чим се он сло­жио, али са­мо, ка­ко је по­ја­снио срп­ски члан пред­сед­ни­штва, уко­ли­ко је то у окви­ру мо­да­ли­те­та ко­ји је до са­да по­сто­јао и „уко­ли­ко не бу­де од­ре­ђе­них скри­ве­них на­ме­ра и про­ме­на мо­да­ли­те­та”.

„Ово је ја­сан по­зив Евро­пља­ни­ма да иду с чи­стим од­но­сом. То је ин­те­рес и нас и Ру­си­је и ЕУ, али уко­ли­ко та­мо бу­де не­ких спе­ку­ла­тив­них на­ме­та­ња, он­да ће би­ти и про­бле­ма”, навео је До­дик. То­ком бо­рав­ка у Мо­скви До­дик је раз­го­ва­рао и с пред­став­ни­ци­ма ру­ске ком­па­ни­је „Ком­сар енер­џи”, ко­ја је ра­ни­је до­би­ла пра­ва да гра­ди тер­мо­е­лек­тра­ну у Угљеви­ку и хи­дро­е­лек­тра­ну „Мр­со­во”.

„’Ком­сар’ је при­ба­вио све до­зво­ле. РС је спрем­на да пре­у­зме пра­ва да то гра­ди на ба­зи про­це­не ко­ли­ко је уло­же­но сред­ста­ва”, ис­та­као је До­дик. Срп­ска, ка­же он, има при­ли­ку да про­из­во­ди до­дат­не ко­ли­чи­не елек­трич­не енер­ги­је за сво­је и екс­тер­не по­тре­бе, у вре­ме кад вла­да енер­гет­ска кри­за у Евро­пи.

Жељ­ка Цви­ја­но­вић, пред­сед­ни­ца РС, сма­тра да су та­кви са­стан­ци до­бра при­ли­ка да се разго­ва­ра и о по­ли­тич­ким про­це­си­ма на овим про­сто­ри­ма, али и о то­ме ка­ква је уло­га међу­на­род­ног фак­то­ра, где се то на­ла­зи­мо и шта је су­штин­ски про­блем за ве­о­ма сла­бо, па и си­ро­ма­шно, функ­ци­о­ни­са­ње БиХ.

„Тре­ба да гра­ди­мо при­ја­тељ­ства, раз­ми­шља­мо ка­ко да спа­са­ва­мо сво­ју еко­но­ми­ју и да се по­ште­ди­мо ових му­ка кроз ко­је са­да про­ла­зи ЕУ”, на­ве­ла је Цви­ја­но­ви­ће­ва.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.