Четвртак, 20.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
Медицина
28.03.2018 у 21:11
10
Расте број безубих становника Србије
Иако ве­ћи­на љу­ди до­бро зна да се мно­ге бо­ле­сти „по­кре­ћу” због по­ква­ре­них зу­ба и ло­ше орал­не хи­ги­је­не, од­ла­зак код сто­ма­то­ло­га се нај­че­шће од­ла­же до тре­нут­ка ка­да бо­ло­ви ви­ше не мо­гу да се тр­пе. Не­ко се пла­ши зу­ба­ра, не­ко не­ма нов­ца за по­прав­ку, а има и оних ко­ји се прав­да­ју ти­ме да не­ма­ју вре­ме­на за ви­ше­ча­сов­но се­де­ње у сто­ма­то­ло­шкој сто­ли­ци.  По­след­ње ис­тра­жи­ва­ње од пре пет го­ди­на по­ка­зу­је да све­га 8,5 од­сто од­ра­слог ста­нов­ни­штва има све сво­је зу­бе, да 9,3 од­сто не­ма ни­је­дан свој зуб, а да сва­ком че­твр­том ста­нов­ни­ку Ср­би­је не­до­ста­је ви­ше од 10 зу­ба. У Ср­би­ји 51,7 од­сто…
Медицина
26.03.2018 у 21:11
8
Мистериозна нова болест икс
Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја (СЗО) не­дав­но је упо­зо­ри­ла на бо­лест ко­ја би…

Медицина
22.03.2018 у 08:53
4
Неутралан утицај контрацептивних пилула на развој рака
И. Савић
Контрацептивне пилуле се користе у превенцији нежељене трудноће, због нерегуларних менструалних…

Медицина
22.03.2018 у 07:59
2
Приче о неплодности
А.К.
Сви они који желе да схвате са којим се проблемима сусрећу људи који годинама безуспешно…

Право „на добровољни и сагласни прекид живота”, предложено у новом Грађанском законику, за сада…

Медицина
20.03.2018 у 12:02
4
У Аме­ри­ци, баш као и на Ста­ром кон­ти­нен­ту, ове зи­ме ха­ра ви­рус гри­па Х3Н2, а пре­ма…

Медицина
19.03.2018 у 22:00
1
Од рака дојке годишње у Србији умре око 1.600 жена, док се око 4.600 њих сусретне са дијагнозом…

На дан 14. марта 1972. го­ди­не у При­зре­ну се по­ста­ви­ла сум­ња, а на­ред­ног да­на је у…

Медицина

Медицина
07.03.2018 у 22:00
23
Деветоро људи преминуло је у Србији од компликација малих богиња (морбила), болести која може да се спречи једноставним поступком – добијањем вакцине. Због тога је јуче министар здравља др Златибор…
Медицина
06.03.2018 у 15:10
2
Целог живота сам имала низак крвни притисак, а од када сам ушла у менопаузу он је одједном прешао у висок. Ову реченицу у ординацији лекара изговара велики број жена са молбом за помоћ јер не знају…
Медицина
05.03.2018 у 21:40
Пацијенти који су доживели парализу једне стране лица, то јест парезу фацијалиса, осим стандардних начина лечења помоћ могу да потраже и од стручњака Центра за хипербаричну медицину Војномедицинске…

Медицина

Медицина
28.02.2018 у 21:11
Оч­на бан­ка, ка­пи­тал­ни про­је­кат не са­мо за нас, већ и за ре­пу­блич­ки тран­сплан­та­ци­о­ни про­грам и Ср­би­ју у це­ли­ни, би­ће отво­ре­на у петак на Вој­но­ме­ди­цин­ској ака­де­ми­ји,…
Медицина
26.02.2018 у 21:11
1
Због ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја ових да­на су пу­не че­ка­о­ни­це до­мо­ва здра­вља. Бо­ло­ви у гр­лу, ки­ја­ви­ца, ка­шаљ, ири­та­ци­ја и цу­ре­ње се­кре­та из но­са, ма­лак­са­лост,…
Медицина
22.02.2018 у 16:00
Поводом 2. марта, Дана Војномедицинске академије, лекари клиника за кардиологију, ендокринологију, реуматологију, као и Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију ВМА, бесплатно ће прегледати…
Медицина
21.02.2018 у 22:00
1
Чекаонице домова здравља ових дана су пуне пацијената који се жале на болове у грлу и „гребуцкање”, немогућност гутања хране, кашаљ... У таквој ситуацији људи се нађу у недоумици какву храну и…

Медицина

Медицина
20.02.2018 у 09:05
Иако многи немају ту навику, важно је да се због превенције тешких болести  једном годишње посвети пажња свом здрављу и крвним судовима одласком на ултразвучни преглед крвних судова врата, на основу чега лекар може да „испита” какве особине они имају, како изгледају и да ли постоји поремећај у њиховом протоку. Главни циљ је рано откривање обољења крвних судова, превенција појаве шлога, гангрена, као и пуцања трбушне аорте. Када је у питању венски систем важно је да лекар на основу тог прегледа открије, лечи и прати пацијената са тромбозом у дубоком и површном венском…
Медицина
19.02.2018 у 22:00
3
Да ли у Америци постоји родна дискриминација међу лекарима? Иако је у односу на мушкарце много више жена стагнирало у медицинској каријери и има…

Медицина
16.02.2018 у 16:40
13
Удружење пацијената оболелих од псоријазе „3П” апеловао је јуче на Републички фонд за здравствено осигурање и Министарство здравља Србије да…
Медицина
16.02.2018 у 16:40
7
Аутор:
Кли­ни­ка за пси­хи­ја­триј­ске бо­ле­сти „Др Ла­за Ла­за­ре­вић” отво­ри­ће пр­ви Цен­тар за мен­тал­но здра­вље у Бе­о­гра­ду 22. фе­бру­а­ра, и то на не­сва­ки­да­шњем ме­сту – на 20. спра­ту „Бе­о­гра­ђан­ке”.  Ми­ни­стар­ство здра­вља, Град Бе­о­град и струч­ња­ци Кли­ни­ке „Ла­за…
Медицина
14.02.2018 у 21:11
Од ове го­ди­не, ср­ча­ни бо­ле­сни­ци мо­ћи ће уз упут ле­ка­ра у…

Медицина
12.02.2018 у 21:11
1
Пр­ви па­ци­јен­ти већ су при­сти­гли у но­во­о­тво­ре­ни обје­кат Кли­ни­ке…

Медицина
11.02.2018 у 16:27
1
Д.Д.К. - И.С.
Савремена медицина помаже људима да живе дуже и здравије него икада до сада,…

Медицина

Медицина
07.02.2018 у 22:00
Рођење сина Лекси и Џошуе Ројера медицински тим Дечје клинике у Тексасу пратио је са стрепњом и питањем да ли је операција изведена док је беба била у стомаку успела: чим је малишан, рођен са готово четири килограма, померио ноге и стопала – знали су да је интервенција дала резултате и да ће…
Медицина
05.02.2018 у 22:00
2
Међу тинејџерима у САД недавно се проширио нови тренд који и те како може да…

Медицина
31.01.2018 у 21:11
5
У Ср­би­ји сва­ког да­на че­ти­ри же­не обо­ле и јед­на умре од ра­ка гр­ли­ћа…

Медицина
29.01.2018 у 22:00
3
Грип је у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји од­нео 149 жи­во­та, а про­це­не струч­ња­ка…

Медицина
29.01.2018 у 22:00
1
Члан је једне од најстаријих лекарских породица у Србији. У бившој Југославији основао је прву коронарну јединицу и покренуо нови начин лечења пацијената који су преживели инфаркт срца. У два мандата био је директор болнице, а уједно се налазио и на челу конфедерације синдиката здравствених радника. Добитник је четири одликовања и медаље заслуге за народ у доба Јосипа Броза Тита, а његово име нашло се и међу ауторима најпрестижнијих домаћих и…
Медицина
22.01.2018 у 22:00
5
Упркос доказима о штетном деловању ноћног рада на здравље, између седам и 15 одсто радне снаге у развијеним земљама укључено је у неку врсту оваквог…

Медицина
17.01.2018 у 21:11
4
Ле­ка­ри у Ср­би­ји од 2020. го­ди­не мо­ра­ће да се вак­ци­ни­шу про­тив гри­па и хе­па­ти­ти­са Бе, али и про­тив дру­гих за­ра­зних бо­ле­сти. У…

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.