Nedelja, 28.11.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Srbija ublažila poraz

Ima­mo mom­ke za bu­duć­nost srp­skog te­ni­sa – Du­šan La­jo­vić i Fi­lip Kra­ji­no­vić ostva­ri­li su po­be­de u po­sled­nja dva singl me­ča pr­vog ko­la Svet­ske gru­pe Dejvis kupa i ta­ko uma­nji­li po­be­du Švaj­ca­ra­ca na 3:2.

La­jo­vić je kao 102. igrač sve­ta pr­vom me­ču ju­če­ra­šnjeg nad­me­ta­nja u no­vo­sad­skom Spen­su nad­i­grao Mi­ha­e­la La­me­ra (441) sa 6:3, 3:6, 6:4, dok je Kra­ji­no­vić (237) za 64 mi­nu­ta de­kla­si­rao Mar­ka Kju­di­ne­li­ja (180). Ta­ko je u od­su­stvu na­ših naj­bo­ljih igra­ča ko­li­ko to­li­ko uma­nje­na po­be­da Švaj­ca­ra­ca ko­je su do po­be­de pred­vo­di­li Ro­džer Fe­de­rer i Sta­ni­slas Va­vrin­ka.

Jed­na po­be­da i je­dan po­raz – bi­lans je La­jo­vi­ća, ko­ji je u No­vom Sa­du imao ulo­gu pr­vog igra­ča.

-Meč je bio te­žak jer sam imao ma­njih pro­ble­ma sa žu­lje­vi­ma ko­je vu­čem iz Austra­li­je. Sve u sve­mu za­do­vo­ljan sam bor­bom i dra­go mi je da sam do­neo bar je­dan po­en za Sr­bi­ju. Na­dam se da će ubu­du­će to bi­ti u ne­kom va­žnom me­ču – re­kao je 23-go­di­šnji Du­šan.– Ve­li­ki je zna­čaj ka­da igraš za svo­ju ze­mlju, tu svi pru­ža­ju naj­bo­lje par­ti­je i ni­je bi­lo la­ko bez ob­zi­ra na rang pro­tiv­ni­ka. Hteo sam da po­be­dim i us­peo sam.

Naš te­ni­ser do­bro je za­po­čeo se­zo­nu, a po­sle Dej­vis ku­pa če­ka ga tur­nir u pre­sto­ni­ci Hr­vat­ske.

-Na­dam se da ću u Za­gre­bu igra­ti do­bro kao ov­de, da ne­ću bi­ti umo­ran jer se po­sle Dej­vis ku­pa svi uvek is­pra­zne. Hva­la pu­bli­ci ko­ja je do­šla u ovo­li­kom bro­ju jer meč ni­je imao re­zul­tat­ski zna­čaj, a i lo­ši su vre­men­ski uslo­vi u Sr­bi­ji – re­kao je La­jo­vić. - Ova po­be­da mi pu­no zna­či za sa­mo­po­u­zda­nje i na­red­ne me­če­ve, a pr­vi je u uto­rak u Za­gre­bu pro­tiv kva­li­fi­kan­ta.

Ka­že da se bo­rio za sva­ki po­en jer je bi­lo te­ško na­ći mo­ti­va u ova­kvim me­če­vi­ma bez re­zul­tat­skog zna­ča­ja.

- Po­sle mog vođ­stva u se­to­vi­ma, La­mer je us­peo da iz­jed­na­či i u tre­ćem da po­ve­de 4:2, 40:15. Na svu sre­ću na­pra­vio sam pre­o­kret i sve se za­vr­ši­lo do­bro – ka­že La­jo­vić ko­me je ovo bi­la pr­va po­be­da u Dej­vis ku­pu.

Even­tu­al­ni pro­tiv­ni­ci u ba­ra­žu?

- Još ne znam sa ki­me bi­smo mo­gli da igra­mo, ali to si­gur­no ne­će bi­ti Špa­ni­ja ko­ja je kao i Sr­bi­ja bi­la no­si­lac. Ima atrak­tiv­nih ri­va­la, vi­de­će­mo, na­dam se da će­mo u naj­ja­čem sa­sta­vu igra­ti u sep­tem­bru i obez­be­di­ti da i u na­red­noj se­zo­ni igra­mo u Svet­skoj gru­pi – is­ti­če La­jo­vić ko­ji je za meč pro­tiv Fe­de­re­ra do­bio 10 ATP po­e­na a za tri­jumf pro­tiv La­me­ra ni­je do­bio ni bod jer je pi­ta­nje ukup­nog po­bed­ni­ka već bi­lo re­še­no..

Kra­ji­no­vić de­bi­to­vao je za Dej­vis kup re­pre­zen­ta­ci­ju Sr­bi­je u su­bo­tu, a ju­če je u pr­vom singl me­ču upi­sao br­zo­po­te­znu po­be­du.

-Igrao sam ja­ko do­bro, jer sam bio mno­go opu­šte­ni­ji ne­go u du­blu – is­ta­kao je 21-go­di­šnji Som­bo­rac.- Ova po­be­da mi mno­go zna­či za sa­mo­po­u­zda­nje i da­lju ka­ri­je­ru i na­dam se da ću na če­lin­dže­ru u Fran­cu­skoj na­sta­vi­ti u ovom rit­mu.

Za­do­vo­ljan je pri­ka­za­nim.

- Od­lič­no sam ser­vi­rao. To mi je jed­no od naj­ja­čih oruž­ja, ra­dim na nje­mu. Po­sle od­lič­nog ser­vi­sa pr­vi na­red­ni uda­rac mi je bio agre­si­van, ni­je bi­lo pu­no pre­ba­ci­va­nja. Od sa­mog po­čet­ka me­ča dr­žao sam sve kon­ce igre, mi­slim da ni­sam do­zvo­lio da mi na­pra­vi ni jed­nu brejk šan­su na moj ser­vis. Ra­du­jem se pr­voj po­be­di za re­pre­zen­ta­ci­ju. Je­ste da smo iz­gu­bi­li ali za me­ne i ka­ri­je­ru vr­lo bit­na po­be­da pred na­red­ne tur­ni­re – is­ta­kao je Kra­ji­no­vić.

Ta­ko je Sr­bi­ja u po­sled­nja dva me­ča u Dej­vis ku­pu do­ži­ve­la po­ra­ze kod ku­će – u pro­šlo­go­di­šnjem fi­na­lu iz­gu­bi­la je u Are­ni od Če­ške sa 3:2, a sa­da u Spen­su od Švaj­car­ske iden­tič­nim re­zul­ta­tom.

-----------------------------------------------------

Ob­ra­do­vić: Da se po­sre­ći žreb

Se­lek­tor Bog­dan Ob­ra­do­vić ni­je mo­gao da iz­vu­če „džo­ke­ra“ iz ru­ka­va kao što su to uči­ni­li Švaj­car­ci sa iz­ne­nad­nim do­la­skom Ro­dže­ra Fe­de­re­ra u Sr­bi­ju. Sa ti­mom ko­ji je imao na ras­po­la­ga­nju ko­na­čan ra­zul­tat u du­e­lu su sa „saj­dži­ja­ma“ je oče­ki­van i re­a­lan.

- Po­sle ove dve po­be­de La­jo­vi­ća i Kra­ji­no­vi­ća mo­gu sa­mo da kon­sta­tu­jem da ima­mo mom­ke na ko­je mo­že­mo da se oslo­ni­mo u bu­duć­no­sti – još jed­nom je is­ta­kao kor­mi­lar Or­lo­va. – Za njih je zna­čaj­no da što vi­še vre­me­na pro­ve­du na te­re­nu u ova­kvim me­če­vi­ma jer će im zna­či­ti za sve što ih če­ka i u in­di­vi­du­al­nim ka­ri­je­ra­ma i re­pre­zen­ta­ci­ji. Sa­da nam osta­je da se na­da­mo do­brom žre­bu za sep­tem­bar­ski ba­raž, da svi igra­či bu­du zdra­vi i da ima­mo ko­mle­tan tim. To će zna­či­ti da bu­de­mo ono što je­smo, jed­na od naj­bo­ljih eki­pa sve­ta.

Za­do­volj­stvo zbog dve po­be­de po­sled­njeg da­na ni­je ma­la ute­ha.

- Po­ra­že­ni smo ali smo do­sta to­ga do­brog iz­vu­kli. Pod­mla­đe­ni tim po­ka­zao je da ima per­spek­ti­vu. Ono što nam je bit­no i va­žno je da ko­ri­sti­mo ove igra­če što vi­še mo­že­mo kad ima­mo pro­sto­ra. Fi­lip je oba me­ča od­i­grao na iz­u­zet­nom ni­vou, po­ka­zao je ras­ko­šni ta­le­nat. Si­gur­no za­slu­žu­je me­sto me­đu 50 naj­bo­ljih na sve­tu. Pru­ži­li smo mu šan­su, obe­ruč­ke ju je is­ko­ri­stio i ovi me­če­vi bi­će mu od ve­li­kog zna­ča­ja u ka­ri­je­ri. Dra­go mi je da je po­ziv za re­pre­zen­ta­ci­ju za njih sve­ti­nja, ima­mo u re­pre­zen­ta­ci­ji iz­u­zet­nu at­mos­fe­ru u ko­ju su se uklo­pi­li i Mi­lo­je­vić, mla­đi Đo­ko­vić, Đe­re a i Kr­stin ko­ji je od­lič­no za­po­čeo tur­nir u Za­gre­bu po­be­dom nad Bag­da­ti­som.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.