subota, 19.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Kako sam učlanio Štrpce u SNS

(Фото СО Штрпце)

Štrp­ce – Od­lu­ka da vi­še od 3.000 gra­đa­na Štrp­ce, ko­je ima 6.900 sta­nov­ni­ka, ko­lek­tiv­no pro­me­ni stra­nač­ki dres i da iz Sa­mo­stal­ne li­be­ral­ne stran­ke Slo­bo­dan Pe­tro­vi­ća pre­đe u Srp­sku na­pred­nu stran­ku iz­ne­na­di­la je po­li­tič­ku jav­nost na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.

Pred­sed­nik op­šti­ne Štrp­ci Bra­ti­slav – Bra­ca Ni­ko­lić, na či­ji pred­log je to­li­ko ži­te­lja ovog ko­sov­skog me­sta od­lu­či­lo da pre­đe u na­pred­nja­ke ka­že da to, ipak, ni­je ni­ka­kvo iz­ne­na­đe­nje. 

„Od­lu­či­li smo da po­sle vi­še­me­seč­ne ana­li­ze pre­đe­mo u re­do­ve SNS-a. Mi­sli­mo da će­mo sve na­še eko­nom­ske pro­jek­te ko­ji tre­ba da bu­du re­a­li­zo­va­ni do 2017. lak­še re­a­li­zo­va­ti uz po­moć dr­ža­ve Sr­bi­je”, re­kao je Ni­ko­lić u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku”.

Za­što ste se opre­de­li­li da pre­đe­te u stran­ku Alek­san­dra Vu­či­ća, a ne u ne­ku dru­gu po­li­tič­ku par­ti­ju? Da li je raz­log sa­mo taj što je SNS na vla­sti?

Za nas ni­je pre­sud­no što su na­pred­nja­ci na vla­sti. Pri­vu­kla nas je ozbilj­na po­li­ti­ka pred­sed­ni­ka Vla­de Sr­bi­je i li­de­ra SNS Alek­san­dra Vu­či­ća i ozbi­ljan rad na te­re­nu Mar­ka Đu­ri­ća. Mi smo još pre go­di­nu i po da­na na­pu­sti­li SLS, ni­smo bi­li ni u jed­noj par­ti­ji. Že­le­li smo da pre­đe­mo u Srpsku naprednu stranku, za­to što se Vu­čić ba­vi kon­kret­nim pro­ble­mi­ma gra­đa­na, imao je te­ške Bri­sel­ske pre­go­vo­re i obez­be­dio je for­mi­ra­nje Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na. Mar­ko Đu­rić, kao di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za KiM ob­je­di­nio je sve Sr­be u jed­nu li­stu i omo­gu­ćio da Sr­bi bu­du jed­na sna­žna i kom­pakt­na po­li­tič­ka ce­li­na.

Go­vo­ri se da je na Ko­so­vu do­šlo do ne­su­gla­si­ca iz­me­đu po­li­tič­kih pred­stav­ni­ka Sr­ba na li­sti Srp­ska? 

To su osta­ci srp­skih po­de­la i ja im ne bih pri­da­vao mno­go pa­žnje. Sve pro­ble­me ko­je ima­mo, re­ši­će­mo di­ja­lo­gom uz po­moć Be­o­gra­da, ako je to po­treb­no.

Ka­kav je Vaš od­nos sa­da sa Sa­mo­stal­nom li­be­ral­nom stran­kom, iz ko­je ste iza­šli?

Ko­rek­tan. U toj par­ti­ji sa­da po­sto­ji sa­mo je­dan čo­vek, i to pred­sed­nik Slo­bo­dan Pe­tro­vić. Za osta­le čla­no­ve ne znam.

Šta Vas je pre­po­ru­či­lo da pre­đe­te u re­do­ve na­pred­nja­ka?

Na pro­šlim iz­bo­ri­ma je­di­no je li­sta SLS-a ube­dlji­vo po­be­di­la li­stu Srp­ska, iza ko­je je sta­jao zva­nič­ni Be­o­grad, u srp­skoj za­jed­ni­ci u Štrp­cu. Od 2009. go­di­ne, ka­da sam pr­vi put iza­bran za pred­sed­ni­ka op­šti­ne, bo­rio sam se za pra­va Sr­ba i znao sam šta ho­ću. U svom pr­vom man­da­tu fo­ku­si­rao sam se na re­ša­va­nje ka­pi­tal­nih in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta.

Šta ste kon­kret­no ura­di­li?

U tom pe­ri­o­du iz­gra­đe­ne su če­ti­ri zgra­de sa 80 sta­no­va, u ko­jim su sme­šte­na in­ter­no ra­se­lje­na li­ca, mla­di brač­ni pa­ro­vi i so­ci­jal­no ugro­že­ni lju­di. Ura­đe­na je kom­plet­na bol­ni­ca, sport­ska ha­la, sport­ski te­re­ni u svim ško­la­ma. Ta­ko­đe smo na­pra­vi­li vi­še od 150 ku­ća u op­šti­ni Štrp­ce i oče­ku­jem da na kra­ju ovog man­da­ta bu­de iz­gra­đe­no vi­še od 300 ku­ća. U sva­kom se­lu ura­di­li smo as­falt, vo­do­vod, ka­na­li­za­ci­ju i osve­tlje­nje.

Šta iz­dva­ja op­šti­nu Štrp­ce od dru­gih ko­sov­skih op­šti­na?

Mi ne­ma­mo ve­li­kih mi­gra­ci­ja sta­nov­ni­štva. Vi­še lju­di ov­de se ra­đa, ne­go što umi­re, a iz ce­le po­kra­ji­ne u na­šoj op­šti­ni sme­sti­lo se 700 po­ro­di­ca, ko­je ov­de vi­de svo­ju bu­duć­nost. Da bi­smo im omo­gu­ći­li da ov­de za­snu­ju po­ro­di­cu i da svo­ju bu­duć­nost gra­de u Štrp­cu, po­mo­gli smo im da do­đu do po­sla i iz­gra­di­li ku­će i sta­no­ve. Na­ša pred­nost su ma­li­ne i tu­ri­zam.

Komеntari0
7a165
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja