Nedelja, 22.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Proizvođači kafe traže akcizne markice

U domaćim fabrikama tvrde da je bar petina proizvodnje u sivoj zoni i da država zbog ilegalne trgovine gubi više miliona evra
(Фото Пиксабеј)

Naj­ve­ći pro­iz­vo­đa­či ka­fe u Sr­bi­ji tra­že da im dr­ža­va do­zvo­li is­ti­ca­nje ak­ci­zne mar­ki­ce na svo­jim pro­iz­vo­di­ma što bi mo­glo da bu­de re­še­nje za po­če­tak su­zbi­ja­nja šver­ca i bor­be sa ne­lo­jal­nom kon­ku­ren­ci­jom. 
Pro­ce­ne su da je oko 20 od­sto tr­ži­šta ka­fe u si­voj zo­ni, da su gu­bi­ci pro­iz­vo­đa­ča, ali i dr­ža­ve zbog to­ga ogrom­ni. Zbog ne­le­gal­ne tr­go­vi­ne bu­džet je, pre­ma ne­kim pro­ce­na­ma, go­di­šnje ošte­ćen vi­še mi­li­o­na evra. I po­red evi­dent­nog gu­bit­ka u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja ova­kvu me­ru za sa­da ne raz­ma­tra­ju, ali su za „Po­li­ti­ku” re­kli da se „ta­kva mo­guć­nost u ne­kom na­red­nom pe­ri­o­du ne is­klju­ču­je”. 
– Ako već pla­ća­mo po­rez na ime ak­ci­za ne vi­di­mo raz­log da i ne is­ti­če­mo ak­ci­znu mar­ki­cu na naš pro­iz­vod, kao što to či­ne dru­gi pro­iz­vo­đa­či ak­ci­zne ro­be – ka­že An­drej Be­le, ge­ne­ral­ni di­rek­tor „Grand” ka­fe. On ka­že da je ta ozna­ka do­kaz da je ro­ba pro­šla le­ga­lan uvoz i da su ca­ri­na i ak­ci­za na taj pro­iz­vod pla­će­ne. Po nje­go­vim re­či­ma mar­ki­ca, kao sa­stav­ni deo de­kla­ra­ci­je, ne bi po­sku­pe­la go­tov pro­iz­vod. 
Od ak­ci­za na ka­fu dr­ža­va je pro­šle go­di­ne za­ra­di­la oko 2,5 mi­li­jar­di di­na­ra (oko 20 mi­li­o­na evra). Ak­ci­za na ka­fu se pla­ća, ali se na pa­ko­va­nje ne is­ti­ču ak­ci­zne mar­ki­ce, što ni­je slu­čaj sa ci­ga­re­ta­ma, že­sto­kim al­ko­hol­nim pi­ći­ma ili bra­šnom... Ka­fa se u Sr­bi­ju naj­vi­še uvo­zi iz Bra­zi­la, a naj­ve­će ko­li­či­ne šver­co­va­ne si­ro­ve ka­fe ula­ze pre­ko Cr­ne Go­re i Ko­so­va. Pre­ma pro­ce­na­ma, dva naj­ve­ća do­ma­ća pro­iz­vo­đa­ča („Štra­us” i „Atlan­tik gru­pa”) po­kri­va­ju oko 85 od­sto tr­ži­šta, dok je osta­tak tr­ži­šta ras­po­re­đen na još sve­ga ne­ko­li­ko ozbilj­ni­jih pro­iz­vo­đa­ča i vi­še od 200 ma­lih pr­ži­o­ni­ca.
U mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja ob­ja­šnja­va­ju da je obe­le­ža­va­nje ak­ci­znim mar­ki­ca­ma po­je­di­nih pro­iz­vo­da pi­ta­nje na­ci­o­nal­nog za­ko­no­dav­stva. U dr­ža­va­ma u okru­že­nju, re­ci­mo u Hr­vat­skoj i Cr­noj Go­ri na ka­fi se ne is­ti­če ak­ci­zna mar­ki­ca. Ova­kvu prak­su ima sa­mo Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, ko­ja po­ku­ša­va da se na taj na­čin iz­bo­ri sa šver­com. U Slo­ve­ni­ji i Ma­ke­do­ni­ji pro­iz­vo­đa­či ka­fe ni­su op­te­re­će­ni tim na­me­tom. 
Si­ni­ša Da­ni­čić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je „Štra­us Adri­ja­tik”, ka­že da je Sr­bi­ja jed­na od ret­kih ze­ma­lja gde se ka­fa i da­lje sma­tra luk­su­znim pro­iz­vo­dom za ko­ji se pla­ća ak­ci­za. Ve­ći­na ze­ma­lja u okru­že­nju ih je uki­nu­la, a po­sled­nja je bi­la Ru­mu­ni­ja od 1. ja­nu­a­ra ove go­di­ne. 
– Ogro­man pro­blem za nas pro­iz­vo­đa­če je ve­li­ki rast ko­li­či­ne šver­co­va­ne si­ro­ve ka­fe. To se ne­ga­tiv­no od­ra­ža­va na kon­ku­rent­nost na tr­ži­štu nas ko­ji re­dov­no iz­mi­ru­je­mo sve oba­ve­ze pre­ma dr­ža­vi – is­ti­če naš sa­go­vor­nik, do­da­ju­ći da se ovaj pro­iz­vo­đač za­la­že i za po­ste­pe­no uki­da­nje ak­ci­za na si­ro­vu ka­fu. 
– Sve­sni smo da je pri­hod ko­ji dr­ža­va ostva­ru­je od ak­ci­za zna­ča­jan. Ali po­ste­pe­no uki­da­nje ak­ci­za uči­ni­lo bi si­ro­vu ka­fu ma­nje atrak­tiv­nom za šverc, a ostva­ri­li bi se i ve­ći pri­ho­di od PDV-a na pro­met ka­fe – sma­tra naš sa­go­vor­nik. Ka­že i da su dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je po­ka­za­le sprem­nost da re­še po­ra­ža­va­ju­ću si­tu­a­ci­ju u ko­joj se na­la­ze pro­iz­vo­đa­či. 
Pre­ma di­rek­ti­vi Evrop­ske uni­je ze­mlje čla­ni­ce ima­ju pra­vo da uvo­de ak­ci­zu i na dru­ge pro­iz­vo­de (osim na onu ko­ja se oba­ve­zno opo­re­zu­ju ak­ci­zom – du­van­ske pro­iz­vo­de, al­ko­hol­na pi­ća, ener­gen­te) te je opo­re­zi­va­nje ak­ci­zom ka­fe (a sa­mim tim i obe­le­ža­va­nje mar­ki­ca­ma) osta­vlje­no ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma EU. 
Si­ro­va ka­fa ko­ja se šver­cu­je ne pro­la­zi kon­tro­le. Upr­kos to­me, ova­kvi pro­iz­vo­di se pot­pu­no rav­no­prav­no pla­si­ra­ju na tr­ži­šte ali po znat­no ni­žim ce­na­ma. Ta­kva ka­fa ne­ma si­gur­no i bez­bed­no po­re­klo, ni­žeg je kva­li­te­ta i do­sta se me­ša sa su­ro­ga­ti­ma kao što su – so­ja, ku­ku­ru­zno bra­šno, na­ut, stoč­ni gra­šak, pa čak i žir bez ade­kvat­nog a naj­če­šće i bez bi­lo ka­kvog de­kla­ri­sa­nja na pa­ko­va­nju. 

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.