Četvrtak, 19.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Trnovitim putem do vrhunske bolnice

U KC Niš 1982. godine osnovana je prva služba za plastičnu hirurgiju, koja je pre jedne decenije prerasla u Kliniku za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Зна­ча­јан део ан­га­жо­ва­ња лекара је и у обла­сти естет­ског до­те­ри­ва­ња па­ци­је­на­та (Фото Пиксабеј)

Niš – Jed­na iz gru­pe naj­mla­đih gra­na me­di­ci­ne, estet­ska hi­rur­gi­ja obe­le­ži­la je ovih da­na u Ni­šu svo­ja dva ju­bi­le­ja – tri i po de­ce­ni­je od osni­va­nja pr­ve slu­žbe za pla­stič­nu hi­rur­gi­ju 1982. go­di­ne u sklo­pu Kli­ni­ke za op­štu hi­rur­gi­ju ta­da­šnje Grad­ske bol­ni­ce i de­ce­ni­ju od for­mi­ra­nja sa­mo­stal­ne Kli­ni­ke za pla­stič­nu i re­kon­struk­tiv­nu hi­rur­gi­ju ko­ja je po­če­la da ra­di 2007. go­di­ne u Kli­nič­kom cen­tru Niš. Z

a ve­o­ma krat­ko vre­me, re­kao je di­rek­tor kli­ni­ke prof. dr Pre­drag Ko­va­če­vić, ova vi­so­ko­struč­na zdrav­stve­na usta­no­va us­pe­la je da do­stig­ne iz­u­zet­no vi­sok ni­vo pru­ža­nja uslu­ga pa­ci­jen­ti­ma, što je svr­sta­va u red naj­bo­ljih i naj­u­spe­šni­jih ne sa­mo u Sr­bi­ji već i ovom de­lu Bal­ka­na i Evro­pe.

– Či­nje­ni­ca je da se na­ša kli­ni­ka vi­so­ko ko­ti­ra naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći struč­no­sti i uspe­šno­sti na­ših le­ka­ra i osta­log me­di­cin­skog oso­blja na pla­nu re­kon­struk­tiv­no-pla­stič­nih ope­ra­tiv­nih za­hva­ta i da ne za­o­sta­je ni u če­mu za slič­nim usta­no­va­ma u na­šoj ze­mlji i ino­stran­stvu. Ne­pre­sta­no na­ši struč­nja­ci pra­te naj­sa­vre­me­ni­je tren­do­ve ove hi­rur­ške obla­sti te su ovla­da­li vr­hun­skom teh­ni­kom i naj­no­vi­jim me­to­da­ma ko­je se pri­me­nju­ju u sa­vre­me­noj me­di­ci­ni. Pret­hod­nih go­di­na, a ni­je bi­lo ni­ma­lo la­ko iz­bo­ri­ti se za me­sto „pod sun­cem” i afir­mi­sa­ti u pra­vom smi­slu re­či re­la­tiv­no mla­du me­di­cin­sku gra­nu, či­ni­li smo sve ka­ko bi­smo sa­vla­da­li i do­sti­gli vr­hun­ske do­me­te u re­kon­struk­tiv­nim ope­ra­tiv­nim za­hva­ti­ma i teh­ni­ci. Ti­me se pa­ci­jen­ti­ma pru­ža ne­pro­ce­nji­va po­moć i po­ma­že da na­sta­ve nor­ma­lan ži­vot po­sle ozbilj­nih, kom­pli­ko­va­nih i ve­o­ma če­sto hi­rur­ških in­ter­ven­ci­ja ko­ji su od pre­sud­nog zna­ča­ja za obo­le­le ili stra­da­le u ne­sre­ća­ma i ne­zgo­da­ma – ka­že za „Po­li­ti­ku” dr Ko­va­če­vić.

Sva­ko­dnev­ni rad le­ka­ra i dru­gog oso­blja na Kli­ni­ci za pla­stič­nu i re­kon­struk­tiv­nu hi­rur­gi­ju, is­ta­kao je di­rek­tor usta­no­ve, pod­ra­zu­me­va iz­u­zet­no ozbilj­ne in­ter­ven­ci­je. Da­no­noć­no se sre­ću sa neo­p­hod­nim za­hva­ti­ma kod pa­ci­je­na­ta sa tu­mo­ri­ma ko­že i me­kih tki­va – ma­lig­nim i be­nig­nim, ali i kom­pli­ko­va­nim ope­ra­tiv­nim in­ter­ven­ci­ja­ma na eks­tre­mi­te­ti­ma i dru­gim de­lo­vi­ma te­la po­sle po­vre­đi­va­nja. Osnov­ni za­da­tak ove obla­sti hi­rur­gi­je je­ste da se pa­ci­jent iz­le­či, ali još vi­še i da se eks­tre­mi­te­ti mak­si­mal­no re­ha­bi­li­tu­ju i vra­te u pu­nu funk­ci­ju. 

– Za­to je naš naj­ve­ći uspeh ka­da po­sle hi­rur­ških za­hva­ta pot­pu­no vra­ti­mo pa­ci­jen­ta nor­mal­nom ži­vo­tu i funk­ci­o­ni­sa­nju. Zna­ča­jan deo an­ga­žo­va­nja svih nas na kli­ni­ci je i u obla­sti estet­skog do­te­ri­va­nja pa­ci­je­na­ta ko­ji to sa­mi tra­že. Ali, estet­ske in­ter­ven­ci­je ne pod­le­žu oba­ve­znim vi­do­vi­ma zdrav­stve­ne za­šti­te u na­šoj ze­mlji, ta­ko da je njih ipak ma­nje – re­kao je dr Ko­va­če­vić. 

Ru­ko­vod­stvo i za­po­sle­ni na ovoj kli­ni­ci u Ni­šu mno­go oče­ku­ju od za­vr­šet­ka no­vog objek­ta Kli­nič­kog cen­tra Niš za ko­ji ka­žu da pred­sta­vlja ve­li­ki ko­rak za zdrav­stvo ovog de­la Sr­bi­je i Ni­ša. U no­vom pro­sto­ru pred­vi­đe­nom za ovu usta­no­vu i sa naj­sa­vre­me­ni­jom opre­mom ko­ja se uve­li­ko mon­ti­ra ima­će da­le­ko bo­lje i mo­der­ni­je uslo­ve za još kva­li­tet­ni­ji rad i una­pre­đe­nje ove me­di­cin­ske gra­ne, ali i po­seb­no za edu­ka­ci­ju i za­po­šlja­va­nje no­ve ge­ne­ra­ci­je struč­nja­ka u obla­sti pla­stič­ne i estet­ske hi­rur­gi­je.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.