Petak, 07.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Deset godina Srpskog Holivuda

Veliki šumski patuljak (rudnički „Oskar”) Šestog festivala of-filma pripao je Bojanu Stefanoviću iz Vršca za film „Olovne godine”
Иван Ја­ко­вље­вић, осни­вач „Срп­ског Хо­ли­ву­да” (Фо­то В. По­по­вић)

Rud­nik – Kad, vo­ze­ći od Be­o­gra­da ka ju­gu, do­spe­te na naj­vi­šu tač­ku Ibar­ske ma­gi­stra­le, zva­nu Bu­ćin grob, i po­gle­da­te ude­sno ka rud­nič­kom ob­ron­ku, po­gled vam se za­u­sta­vi na ogrom­nim slo­vi­ma: HOLYWO­OD.

No­ću ih još lak­še uoči­te, jer slo­va sve­tle.

Ako vam je, ipak, pro­ma­klo da ih uoči­te, sa­če­ka­će vas ta­bla kraj ma­gi­stra­le na ko­joj pi­še: „Srp­ski Holywo­od, ze­mlja ča­rob­nja­ka iz Oza – 500 m”. U ori­gi­nal­nom na­zi­vu ame­rič­kog film­skog gra­da je du­plo „L”, a ov­de je iz­o­sta­vlje­no „da me ne bi tu­ži­li zbog ko­ri­šće­nja već po­sto­je­ćeg i za­šti­će­nog ime­na”, ob­ja­snio nam je, pre de­set go­di­na, Ivan Ja­ko­vlje­vić, rad­nik Rud­ni­ka olo­va i cin­ka (ROC) i ne­iz­le­či­vi film­ski za­lju­blje­nik, tvo­rac i vla­snik ove atrak­ci­je.

Nat­pis je po­sta­vljen pre jed­ne de­ce­ni­je, a po­sled­njih da­na ju­la je ov­de odr­žan Še­sti fe­sti­val ne­za­vi­snog of-fil­ma Sr­bi­je. Za na­gra­du Ve­li­ki šum­ski pa­tu­ljak (rud­nič­ki „Oskar“) bo­ri­lo se osam fil­mo­va (ne­ko­li­ko ih je pri­ka­za­no u van kon­ku­ren­ci­je). Reč je o fil­mo­vi­ma ko­ji na­sta­ju u kru­gu po­ro­di­ca, uz sa­rad­nju kom­ši­ja i pri­ja­te­lja en­tu­zi­ja­sta, u ne­koj vr­sti kuć­ne ra­di­no­sti, van zva­nič­ne na­ci­o­nal­ne ki­ne­ma­to­gra­fi­je.

Po­seb­no vre­di is­ta­ći dva do­ku­men­tar­ca ve­o­ma vi­so­kog kva­li­te­ta ko­ji su pu­bli­ci pri­ka­za­ni u re­vi­jal­nom de­lu fe­sti­va­la. To su „Lu­di­lo Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća”, auto­ra Mi­ro­sla­va Ba­te Pe­tro­vi­ća iz Be­o­gra­da, i „Je­ro bla­go­de­ni­je ge­ne­ra­la Vran­ge­la”, za­jed­nič­ko de­lo Mi­la­na Ki­ćev­ca iz Bu­dim­pe­šte i Bo­ška Mi­lo­sa­vlje­vi­ća iz Be­o­gra­da.

Za one ko­ji ma­lo ili ni­ma­lo zna­ju o Pe­tru Ni­ko­la­je­vi­ču Vran­ge­lu, ovo je bi­la pri­li­ka da upo­zna­ju do­ži­vot­nog bra­ni­te­lja car­ske Ru­si­je, po­sled­njeg ko­man­dan­ta be­lo­gar­de­ja­ca. Ve­ro­vao je Vran­gel da će se vra­ti­ti u ma­tu­šku Ru­si­ju, da će je po­no­vo uči­ni­ti ca­re­vi­nom, dok je oku­pljao voj­sku u eg­zi­lu po Bu­gar­skoj, Fran­cu­skoj, Bra­zi­lu, Kra­lje­vi­ni SHS. Nje­gov don­ki­ho­tov­ski po­hod je okon­čao so­vjet­ski agent tro­va­njem u Bri­se­lu, a zem­ni osta­ci mu po­či­va­ju u ru­skoj Cr­kvi Sve­ta Tro­ji­ca na Ta­šmaj­da­nu, či­me mu je is­pu­nje­na po­sled­nja že­lja.

 Ge­ni­jal­ni i tra­gič­ni sli­kar Sa­va Šu­ma­no­vić, po­seb­no nje­gov „eks­cen­trič­ni ži­vot i po­na­ša­nje”, ka­ko ga je do­ži­vlja­va­la se­o­ska srem­ska sre­di­na, in­spi­ri­sao je auto­ra Ba­tu Pe­tro­vi­ća. 

– Na ve­li­ke pra­zni­ke, Sa­va je znao da do­đe na igran­ke u svom Ši­du. Mno­go je vo­leo da ple­še, igrao bi či­ta­vo ve­če, ma igrao bi do zo­re. Ple­sao je čak i sa mnom. No­sio je cr­no, ele­gant­no ode­lo, lep­tir-ma­šnu, kao sneg be­lu ko­šu­lju, be­le ru­ka­vi­ce, sav je bio u par­fe­mu. Ši­đa­ni su ga do­ži­vlja­va­li kao ču­da­ka, kr­sti­li se i pre­vr­ta­li oči­ma, go­vo­ri­li „lu­di Sa­va” – pri­ča u Pe­tro­vi­će­vom fil­mu jed­na sta­ri­ja go­spo­đa ko­ja je ta­da bi­la još de­voj­ču­rak.

Ni­šta neo­bič­no. Zar mno­gi ge­ni­ji u nas, če­sto ne­pri­zna­ti za svo­ga ži­vo­ta, ni­su obič­nom sve­tu iz­gle­da­li čud­ni, uda­re­ni, ćak­nu­ti.

Autor fil­ma o Sa­vi Šu­ma­no­vi­ću re­kao je na za­vr­šet­ku fe­sti­va­la, za naš list, po­ne­što i o „Srp­skom Ho­li­vu­du” i fe­sti­va­lu:

– Na fe­sti­va­lu uče­stvu­jem od po­čet­ka pa se, uz Iva­na, sma­tram i nje­go­vim osni­va­čem. Pri­ka­za­ni su sjaj­ni fil­mo­vi, ve­o­ma kva­li­tet­ni, a za­do­vo­ljan sam i od­zi­vom pu­bli­ke ko­ja je do du­bo­ko u noć se­de­la na rud­nič­koj li­va­di pred film­skim plat­nom. Bi­lo je ne­za­bo­rav­no dru­že­nje, raz­me­na is­ku­sta­va i no­vih ide­ja me­đu stva­ra­o­ci­ma, a sve to da­je na­du da će ovaj fe­sti­val du­go da po­tra­je.

Na­gra­da­ma su se ob­ra­do­va­la pe­to­ri­ca auto­ra. Ve­li­kog šum­skog pa­tulj­ka do­bio je Bo­jan Ste­fa­no­vić iz Vr­šca za film „Olov­ne go­di­ne”. Dru­ga na­gra­da je uru­če­na Vla­di­mi­ru i Og­nje­nu Ja­ni­ću iz Su­bo­ti­ca za film „Žeđ”, a tre­ća Mi­la­nu Ki­ćev­cu iz Bu­dim­pe­šte i Bo­šku Mi­lo­sa­vlje­vi­ću iz Be­o­gra­da za ostva­re­nje „Ma­e­stro”. Spe­ci­jal­na na­gra­da „Zla­to­mir Zla­ja Du­kić”, ko­ja se do­de­lju­je za sni­ma­telj­ski po­du­hvat, do­đe u ru­ke auto­ru pr­vo­na­gra­đe­nog fil­ma.

I na kra­ju, Ivan je, na de­se­to­go­di­šnji­cu „Srp­skog Ho­li­vu­da”, na rud­nič­kom pro­plan­ku po­sta­vio naj­ve­ću lju­lja­šku u Sr­bi­ji (bar ta­ko on tvr­di), a pr­vi su se lju­ška­li mla­đi go­sti Še­stog fe­sti­va­la.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.