Sreda, 10.08.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Glavobolja i vrtoglavica zbog pijačnih naočara

Ukoliko sebi ne mogu da priušte okvire i dioptrijska stakla iz optičarskih radnji, onda je bolje da ljudi u godinama ne nose nikakve
(Фото: Пик­са­беј)

Po­sle uče­sta­lih gla­vo­bo­lja i po­vre­me­nih vr­to­gla­vi­ca, pen­zi­o­ner­ki Ne­ven­ki G. iz Be­o­gra­da „si­nu­lo” je da bi mo­žda tre­ba­lo da pre­kon­tro­li­še i vid. Na oč­nom pre­gle­du le­kar je usta­no­vio da će, sem na­o­ča­ra za da­lji­nu, pa­ci­jent­ki­nja ubu­du­će mo­ra­ti da no­si i sta­kla za či­ta­nje. I po­red to­ga što joj je pre­pi­san di­op­trij­ski re­cept, ume­sto kod op­ti­ča­ra, ova še­zde­set­še­sto­go­di­šnja­ki­nja se upu­ti­la pra­vo na pi­ja­cu.

Tu je, ka­ko ka­že, vi­de­la broj­ne ki­ne­ske rad­nje u ko­ji­ma pro­da­ju mo­der­ne i, još bo­lje, ve­o­ma jef­ti­ne na­o­ča­re sa od­go­va­ra­ju­ćim sta­kli­ma.

– Za 300 di­na­ra sam ku­pi­la naj­jed­no­stav­ni­je okvi­re. Imam jed­ne ko­je mi slu­že za sva­ki dan, a no­ve će mi po­slu­ži­ti sa­mo za či­ta­nje. Da ku­pim ki­ne­ske, a ne ne­ke kva­li­tet­ni­je, pre­su­di­la je upra­vo ce­na. Za na­o­ča­re u op­ti­čar­skim rad­nja­ma ne­mam do­volj­no nov­ca. Tre­ba­lo bi mi oko 5.000 di­na­ra, a bo­ga­mi sam vi­de­la i da u rad­nja­ma ima po­je­di­nih okvi­ra ko­ji ko­šta­ju ko­li­ko iz­no­si mo­ja po­lo­vi­na pen­zi­je – is­ti­če pen­zi­o­ner­ka sa Vo­ždov­ca. 

Ra­mo­vi lo­šeg kva­li­te­ta
Pri­li­kom ku­po­vi­ne no­vih na­o­ča­ra sta­ri­ji pa­ci­jen­ti bi naj­pre tre­ba­lo da po­tvr­de da li im ram do­bro na­le­že i da li je du­ži­na dr­ške do­volj­no du­gač­ka. O sve­mu to­me mo­gu naj­bo­lje da se kon­sul­tu­ju sa op­ti­ča­ri­ma ko­ji ot­kri­va­ju da im pen­zi­o­ne­ri če­sto na­vra­ća­ju u nji­ho­ve rad­nje tra­že­ći da im na „falš” na­o­ča­re ugra­de di­op­trij­ska sta­kla. U naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va mo­ra­ju da ih od­bi­ju, jer su ta­kvi ra­mo­vi ve­o­ma lo­šeg kva­li­te­ta. Pri­li­kom ugrad­nje sta­kla od­mah pu­ca­ju, a i sta­kla se od njih če­sto kru­ne. Za­to op­ti­ča­ri is­ti­ču da ne sme­ju da ri­zi­ku­ju da ošte­te mu­šte­ri­ji­nu ro­bu. Ne­ki šra­fo­vi na okvi­ri­ma su tu kao ukras i ne­ma­ju ni­ka­kvu funk­ci­ju, a ne­ki ka­da se jed­nom od­vr­nu ne mo­gu da se vra­te u pr­vo­bi­tan po­lo­žaj, što je ta­ko­đe ve­li­ki pro­blem, na­vo­de u jed­noj op­ti­čar­skoj rad­nji na Vo­ždov­cu.

Na­o­ča­re za vid, ku­plje­ne na kar­ton­skoj ku­ti­ji na tro­to­a­ru, u ki­ne­skoj rob­noj ku­ći ili ne­koj lo­kal­noj rad­nji ko­ja pri to­me ni­je op­ti­čar­ska, bez ob­zi­ra na pri­stu­pač­nu ce­nu, ipak ni­su bez­be­dan pro­iz­vod, po­ru­ču­ju struč­nja­ci. 

– Mo­ji pa­ci­jen­ti ne ko­ri­ste če­sto ki­ne­ske na­o­ča­re, jer do­la­ze re­dov­no na kon­tro­le i upo­zna­ti su da ta­kva sta­kla mo­gu vi­še da im ško­de, ne­go da im ko­ri­ste. Oni ko­ji ih ipak sta­vlja­ju tre­ba­lo bi da zna­ju da, no­se­ći ta­kve na­o­ča­re, mo­gu da iz­gu­be na kva­li­te­tu vi­da. Okvi­ri ku­plje­ni na pi­ja­ci i uli­ci ima­ju na oba sta­kla istu di­op­tri­ju, što mo­že bi­ti pro­blem za one pa­ci­jen­te ko­ji­ma le­kar utvr­di raz­li­či­tu di­op­tri­ju. Jer, vid kod sta­ri­jih lju­di ni­je naj­če­šće jed­nak, po­seb­no kod onih ko­ji ima­ju ka­ta­rak­tu. Mno­gi pen­zi­o­ne­ri su je ope­ri­sa­li na jed­nom oku, pa je i ta­kva raz­li­ka bit­na, jer kod ope­ri­sa­nih oči­ju ne do­la­zi u ob­zir no­še­nje ta­kvih na­o­ča­ra – na­po­mi­nje dr Gor­da­na Pe­rić, spe­ci­ja­li­sta of­tal­mo­lo­gi­je iz be­o­grad­skog Do­ma zdra­vlja „Vo­ždo­vac”.

Do­da­tan pro­blem je raz­mak ze­ni­ca ko­ji ni­je kod svih isti, dok je na ta­kvim na­o­ča­ri­ma uni­ver­za­lan. Ako ni­je pri­la­go­đen, oči će se vi­še na­pre­za­ti, ja­vlja­će se gla­vo­bo­lja, ne­la­go­da, su­ze­nje oči­ju, br­ži za­mor... 

– Kod ta­kvih na­o­ča­ra ni­su cen­tri­ra­na sta­kla, pa se cen­tral­ni vid raz­vod­nja­va, a na­o­ča­re ne da­ju kva­li­te­tan vid, po­seb­no kod sta­ri­jih oso­ba. Za­to je bo­lje da ki­ne­ske i na­o­ča­re ko­je su pa­za­ri­li na uli­ci uop­šte i ne no­se. Oba­ška to što ve­će di­op­tri­je ni­je mo­gu­će pro­na­ći kod Ki­ne­za, kao ni  ci­lin­drič­na sta­kla – do­da­je dr Pe­rić.  

Ona pred­la­že sta­ri­jim gra­đa­ni­ma da je bo­lje da na­ba­ve jef­ti­ni­je na­o­ča­re, naj­o­bič­ni­ji so­ci­jal­ni okvir i be­la sta­kla, za šta im je po­treb­no do 20 evra. 

– Uko­li­ko ni to ne mo­gu se­bi da pri­u­šte, on­da je naj­bo­lje da ne no­se ni­ka­kve na­o­ča­re – iz­ri­či­ta je dr Gor­da­na Pe­rić.

O naj­bit­ni­jim kom­po­nen­ta­ma – di­op­tri­ji i raz­ma­ku ze­ni­ca, pro­iz­vo­đa­či na­o­ča­ra sum­nji­vog po­re­kla go­to­vo ni­ka­da ne vo­de ra­ču­na. Pre­pro­dav­ci ipak uve­ra­va­ju da su sta­kla bez­bed­na jer čak i „la­žnja­ci” ima­ju UV fil­te­re, do­du­še ma­njeg op­se­ga. Na­o­ča­re sa za­štit­nim fil­te­ri­ma ko­ji od­bi­ja­ju štet­ne sun­če­ve zra­ke po­želj­no je no­si­ti, sma­tra dr Pe­rić, a to mo­gu bi­ti i okvi­ri ku­plje­ni na uli­ci.

– Sta­ri­ji lju­di tre­ba da na­ba­ve sun­ča­ne na­o­ča­re, ali ako ne­ma­ju nov­ca za one kva­li­tet­ni­je ko­je su naj­če­šće i sku­plje, on­da ne­ka uzmu sta­kla sa te­zgi. Jer, ta bo­ja sta­ka­la će šti­ti­ti nji­ho­ve oči, po­seb­no lju­de ko­ji ima­ju ka­ta­rak­tu. Ka­da je ja­ko sun­ce ta­kvim lju­di­ma ze­ni­ca se sku­plja, pa lak­še ob­ne­vi­de. Za­hva­lju­ju­ći obo­je­nom sta­klu lak­še će im se otvo­ri­ti ze­ni­ca, a sa­mim tim bi­će im la­god­ni­je dok su na­po­lju – po­ja­šnja­va dr Gor­da­na Pe­rić.

Komentari5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zlatko Bajić
Nekada davno država je gra!janima plačala najjednostavnije ramove ukoja su ugradjivana medicinski ispravna stakla. A sada?I dalje to rade.ali u nekim drugim zemljama koje nisu lideri u regionu kao mi srećnici. Meda Vodolija
Dejan Dimitrijevic
Mislim (ne tvrdim) da su naocare kupljene u apoteci sasvim dobre i da je u njima i realna cena, a opticarske radnje visestruko naduvavaju cene i deru li deru...
Јован К.
Наочаре које се продају у апотекама имају уграђена пластична сочива (стакла) од пластике лошијег квалитета и индекса преламања. Оба "стакла" имају исту диоптрију, а зна се да се тако нешто скоро никад не среће у пракси - најчешће се диоптрије разликују, нису исте за оба ока. Још већи проблем је код пацијената који имају астигматизам, јер се таква (цилиндрична) стакла не уграђују у "апотекарске" наочаре, или тзв. магнифајере. Зато је најбоље такве наочаре користити само у случају да Вам оне праве нису при руци.
Jordan
bio sam u optičarskoj radnji kada je trgovac doneo punu torbu sa ramovima za naočare.Doktor je bio zauzet pregledom pacijenta,a trgovac je pogrešno shvatio da sam ja zapošljen u radnji.Razgledao sam ramove i bio iznenađen što ih trgovac prodaje od 100. do 500.din.E te "kvalitetne" ramove Optičari nam posle prodaju za 5.000 ,pa neke i za 15.000.dinara.Tako dolaze do enormne zarade, a narod nema ko da zaštiti.U Makedoniji su kompjuterski pregledi i naočare nekoliko puta jevtiniji nego u Srbiji.
zarije bulatović
tako je prijatelju, video, kupio, bacio pare, a ništa nisam bolje prošao. od njih me je glava bolela danima. na kraju išao kod pijačnih trgovaca i probao do beskonačnosti, kupio dva rama identična onim koje sam platio kod optičara, kombinovao stakla i evo posle dve godine mi se dioptrija nije promenila, 63 godine, aktivan , radim.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.