Ponedeljak, 29.11.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Penzioneri spremni na pokretanje pojedinačnih tužbi

Sve veći broj njih razmišlja da pokrene spor protiv države privremeno umanjenih penzija, čime im je, smatraju, povređeno imovinsko pravo
Јован Прокопљевић

Pen­zi­o­ne­ri ko­ji­ma su pri­ma­nja ve­ća od 25.000 di­na­ra uma­nje­na od no­vem­bra 2014. go­di­ne re­ši­li su da po­sle tri i po go­di­ne po­moć po­tra­že na su­du po­kre­ta­njem po­je­di­nač­nih tu­žbi. To je, sma­tra­ju, je­di­ni na­čin da im se raz­li­ka uma­nje­nih pen­zi­ja jed­nog da­na is­pla­ti, jer su pen­zi­je nji­ho­vo pri­vat­no vla­sni­štvo ko­je im je Za­ko­nom o pri­vre­me­nom uma­nje­nju od­u­ze­to.

S ob­zi­rom na to da je Ustav­ni sud od­ba­cio ini­ci­ja­ti­vu za oce­nu ustav­no­sti ko­ju su pod­ne­li Udru­že­nje sin­di­ka­ta pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je i voj­ni pen­zi­o­ne­ri, ni­je im, ka­žu, osta­lo ni­šta dru­go ne­go da pre­sa­vi­ju ta­bak, jer je po­vre­đe­no nji­ho­vo imo­vin­sko pra­vo.

De­si­mir Mr­do­vić, advo­kat iz Be­o­gra­da, ka­že da je od­lu­ka o pri­vre­me­nom uma­nje­nju pen­zi­ja ne­u­stav­na, jer Ustav ka­že da se već do­stig­nu­ti ni­vo ljud­skih pra­va ne mo­že sma­nji­va­ti. 

– Pen­zi­ja je neo­tu­đi­vo pra­vo sva­kog po­je­din­ca za­ra­đe­na na osno­vu rad­nog sta­ža i upla­će­nih do­pri­no­sa. Za­kon o pri­vre­me­nom ure­đi­va­nju na­či­na is­pla­te pen­zi­ja pro­ti­van je ne sa­mo Usta­vu, ne­go i Evrop­skoj so­ci­jal­noj po­ve­lji, ra­ti­fi­ko­va­noj kod nas 2009. go­di­ne, jer ovaj ra­ti­fi­ka­ci­o­ni akt ima ja­ču prav­nu sna­gu od za­ko­na – ob­ja­šnja­va on.

Ka­kva su pra­va ošte­će­nih pen­zi­o­ne­ra i da li za­i­sta mo­gu da do­bi­ju ovaj spor pro­tiv dr­ža­ve (ka­kav je slu­čaj bio s voj­nim pen­zi­o­ne­ri­ma ko­ji­ma je dr­ža­va po­sle po­kre­ta­nja po­je­di­nač­nih tu­žbi mo­ra­la da is­pla­ti uve­ća­ne pen­zi­je) ili će im po­sle sve­ga osta­ti sa­mo tro­ško­vi advo­ka­ta? 

I advo­ka­ti­ma je te­ško da se oko tog pi­ta­nja sa­gla­se, pri­zna­je Mr­do­vić.

– Ustav pro­pi­su­je da se pen­zi­je re­gu­li­šu Za­ko­nom o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, što je u ovom slu­ča­ju, ta­ko­đe, pre­kr­še­no i to ta­ko što se do­no­si no­vi Za­kon o pri­vre­me­nom uma­nje­nju, a Za­kon o PIO sta­vlja se van sna­ge. Ali, ne u smi­slu da se uki­da, ne­go pri­vre­me­no su­spen­du­je nje­go­ve od­red­be, a to pri­vre­me­no mo­že da tra­je i go­di­na­ma – ka­že on. 

Mr­do­vić is­ti­če i da mu se ošte­će­ne stran­ke du­go već ja­vlja­ju da pro­ve­re ka­kva su im pra­va i mo­guć­no­sti uko­li­ko pod­ne­su po­je­di­nač­nu tu­žbu. On oče­ku­je da će ova­kvih tu­žbi bi­ti sve vi­še, po­go­to­vo ako se zna da ni­ko od nad­le­žnih ni da­lje ne go­vo­ri do ka­da će va­ži­ti ova pri­vre­me­nost is­pla­te uma­nje­nih pen­zi­ja.

– Či­nje­ni­ca je da je Ustav­ni sud od­bio ini­ci­ja­ti­vu za oce­nu ustav­no­sti, ali se on za­pra­vo ni­je ba­vio su­šti­nom za­ko­na, pa su pen­zi­o­ne­ri osta­li bez su­štin­skog od­go­vo­ra pod ko­jim uslo­vi­ma mo­že da im se otu­đi nji­ho­va pri­vat­na imo­vi­na. Ili, ako im već ne­ko od­u­zi­ma imo­vi­nu, da li će im je i u kom iz­no­su vra­ti­ti i ka­da – pi­ta ovaj advo­kat. 

On pri­zna­je da se dr­ža­va do­sta do­bro za­šti­ti­la no­vim za­ko­nom, i to ta­ko što je na­ve­la da se je­dan deo pen­zi­ja is­pla­ću­je iz bu­dže­ta, a dru­gi od upla­te do­pri­no­sa, kao i da dr­ža­va zbog eko­nom­ske kri­ze mo­ra da pri­beg­ne ovim me­ra­ma.

– Mno­ge mo­je ko­le­ge po­sa­ve­to­va­le bi pen­zi­o­ne­re da ne ula­ze u ovaj spor, jer će sve ja­ko du­go da tra­je, ali ja sa­ve­tu­jem da tre­ba da pro­ba­ju i da se na­o­ru­ža­ju str­plje­njem. Jer, ovaj pro­blem mo­ći će da iz­ne­su pred  Me­đu­na­rod­ni sud prav­de u Stra­zbu­ru – ka­že ovaj advo­kat i na­da se da bio ceo slu­čaj jed­nog da­na mo­gao do­ći do Ustav­nog su­da, u smi­slu da sud mo­že da od­lu­či da is­pi­ta ustav­nost ova­ko do­ne­te od­lu­ke ako ga ar­gu­men­ti iz­ne­ti u ini­ci­ja­ti­va­ma uve­re da za to ima me­sta. 

Komentari14
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

srecko
Koliko sam obavesten Ustavni sud se nije izjasnio dali je umanjenje zakonito a bez njegovog tumacenja ne moze se pokrenuti spor pred Medjunaronim sudom u Strazburu . Vreme tece a nazalost neko ce se preseliti u vecnost a drzava ce mu ostati duzna , sto mislim nije korektno , jer to je trece doba !
ilija d. mitrović
ma ove sede kose, samo što ne pocrvene, vodja lepo smislio da obezbedi glasove penzionera i za divno čudo ih preveo žedne preko vode. smanjenjem i kao povećanjem malih penzija "kupio" 7oo.ooo i slovima 7oo.ooo/SEDAMSTOTINA HILJADA GLASOVA NA IZBORIMA/. mene i moje kolege iz fonda samostalnih delatnosti vlada srbije ne finansira. naš fond je pozitivan sa ostatkom. pitanje jeli vodja lažov ili je saamo loše obavešten. ili možda oboje kao i vešt manipulator. pogledajte koji iznos se umanjuje. onaj koji nikada niste ni primili. da priča jedan na jedan je vodja vrlo raspoložen ali samo ako nema sagovornika. voli mikrofon i kameru i poslušne novinare, pogotovo one koji dobiju pitanja koja su podobna za pitati vodju. ozbiljna pitanja nisu moguća ni na ustavnom sudu. moraju li i sudije slušati vodju?
mirka
Niste dobro informisani. Fond samostalnih delatnosti više ne postoji kao samostalan fond, već zajedno sa Fondom vojnih osiguranika pripojen Fondu zaposlenih i sada je jedinstven Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da je Fond samostalnih delatnosti koji je jedini bio likvidan ušao u "koš" sa nelikvidnim fondovima.
aleksandar
Pa u donesenom Zakonu o privremenom umanjenju penzija,iz 2014 g pise da ce to umanjenje trajati do decembra 2017 g. Blizu je decembar ali Vodja to ne spominje ! Kako da ga organizovano podsetimo ????
Jovan Tamburic
Period primene zakona je pitanje na kojem je aktuelna vlast manipulisala sa gradjanima. Prvo sam naziv u kojem je odrednica "Privremeno" iako samom zakonu nije odredjeno njegovo trajanje. Predlog zakona, u kojem je stajalo da će se primenjivati do kraja 2017. godine je izmenjen tako da je to izbaceno. U Zakonu o budzetskom sistemu je stavljena odredba da penyije treba da budu ogranicene na 11% BDP, sto je jedan idiotizam. Taj kriterijum sa ovakvim angažovanjem administracije na razvoju privrede nece biti dostignut ni 2025. godine. Nelogicno je da tržišna ekonomija ogranicava izdvajanja u PIO fond jer to radi poslodavac. Logično je da država tu obavezu prebaci poslodavcu da bi što manje dotirala PIO fond. Vlade SRbije rade suprotno odnosno preko doprinosa za PIO smanjuju obaveze poslodavaca. Da li je pošteno da aktelna vlast vrši preraspodelu i otimanjem od penzionera taj novac daje javnom sektoru i tajkunima!
Cole
Чуди ме да пензионерска удружења ништа не предуимају по овом нећувеном отимању које не постоји нигде у свети и не би могло да прође и у највећим диктатурама. Изгледа неће да се замерају властима да не изгубе привилегије. Такође чуди ме да ни опозиционе странке не предузимају ништа да се организовано иступи, већ препуштају да свако лично покрене тужбу што никад не успева. Покрет Доста је било је започео нешто па је изгледа и он стао.
Jovan Tamburić
Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je nemoralan, neustavan i protivan medjunarodnim konvencijama koje je drzava potpisala i koje imaju snagu zakona. Ustavni sud Srbije nije našao hrabrosti i pravničkog znanja da ocenjuje ustavnost jer je inicijativu odbacio što ne znači da je zakon u skladu sa ustavom. U smom saopštenju ustavni sud je konstatovao da je penzija materijalno pravo. Veoma mnogo advokata je u ime svojih klijenata pokrenulo upravne i parnične postupke sa idejom da preko Ustavnog suda Srbije stigne i do MSP u Strazburu. Veoma je važno da se pred sudovima SRbije nadje oko 714 000 tužbi koliko je penzionera oštećeno tim zakonom. LOgika pojedinaca da će nešto dobiti ako drugi dobiju je pogrešna. I vojni penzioneri da nisu tužili i protestvovali nista ne bi dobili. Pokrenite se uspavani penzioneri niko to umesto vas neće uraditi. Ako pokrenete postupak neko od naslednika će dobiti. Ne dozvolite da uzivaju u pljački starih i bolesnih!

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.