Utorak, 07.12.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Sprat više za penzionerski centar

U ovom kutku u Poštanskoj ulici u Novom Sadu nalazi se i krojački salon, perionica veša, a u udruženju najavljuju da bi mogli da obezbede i jedan besplatan obrok, doručak ili ručak, za svakog člana samca
Сваког дана ангажовано две стотине корисника (Фотографије Удру­же­ње пен­зи­о­не­ра гра­да Но­вог Са­да )

Re­kon­struk­ci­ja de­la zgra­de u ko­joj je sme­šten Dnev­ni cen­tar Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra gra­da No­vog Sa­da tre­ba­lo bi da poč­ne kra­jem ove ili po­čet­kom 2018. go­di­ne. Pro­je­kat ob­no­ve objek­ta u dvo­ri­šnom de­lu već je ura­đen, ot­kri­va Mo­mo Čo­la­ko­vić, pred­sed­nik grad­ske or­ga­ni­za­ci­je pen­zi­o­ne­ra No­vog Sa­da, a fi­nan­sij­sku po­moć u ovom ve­li­kom po­slu udru­že­nje oče­ku­je i od grad­skih vla­sti.

– Za ceo po­du­hvat po­treb­no nam je iz­me­đu 16 do 17 mi­li­o­na di­na­ra. U tom de­lu zgra­de mo­ra­će da se po­dig­ne sprat, da se ure­di pro­stor za sve ak­tiv­no­sti ko­je dnev­ni cen­tar ina­če ima u po­nu­di. Kod nas je sva­kog da­na an­ga­žo­va­no oko 200 pen­zi­o­ne­ra, što ni­je ma­lo lju­di. Tu ima­mo i ku­tak za or­ga­ni­zo­va­nje tu­ri­stič­kih tu­ra, a baš pre­ko nas iz­me­đu 6.000 i 7.000 čla­no­va ide na ra­zno­ra­zne iz­le­te...

Uz­gred, oko 2.500 pen­zi­o­ne­re bes­plat­no od­la­zi i u ba­nje i le­či­li­šta, što pre­ko Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, što uz po­moć gra­da No­vog Sa­da – na­bra­ja Čo­la­ko­vić i na­ja­vlju­je da no­vo­sad­sko udru­že­nje ima u pla­nu, uz po­moć RT „Voj­vo­di­na”, da osnu­je i TV sta­ni­cu „Pen­zi­o­ner”, gde bi ova gru­pa gra­đa­na mo­gla da se in­for­mi­še o svim no­vi­te­ti­ma.

Udru­že­nje pen­zi­o­ne­ra gra­da No­vog Sa­da osno­va­lo je pre go­di­nu i po da­na dnev­ni cen­tar u Po­štan­skoj uli­ci u ko­jem u to­ku da­na bo­ra­vi iz­me­đu 40 i 60 pen­zi­o­ne­ra. U tom pro­sto­ru ko­ri­sni­ci ima­ju mo­guć­no­sti da uče­stvu­ju u kre­a­tiv­nim ra­di­o­ni­ca­ma, sport­skoj, li­kov­noj, ša­hov­skoj sek­ci­ji, a po­sto­ji i kul­tur­no-umet­nič­ko dru­štvo. U sklo­pu dnev­nog kut­ka po­sto­ji i kro­jač­ki cen­tar i pe­ri­o­ni­ca ve­ša, a udru­že­nje se mo­že po­hva­li­ti i fri­zer­skim sa­lo­nom. Po­sto­ji ot­ka­ko je osno­van cen­tar, i u nje­mu se pen­zi­o­ne­ri ši­ša­ju za 80 di­na­ra, dok sta­ri­je da­me za no­vu fri­zu­ru tre­ba da odvo­je sto di­na­ra. 

– Kroz fri­zer­ski sa­lon go­di­šnje pro­đe oko 5.500 pen­zi­o­ne­ra, a u okvi­ru dnev­nog cen­tra 6.000–7.000 sta­ri­jih. Kro­jač­ki sa­lon po­čeo je da ra­di pre tri me­se­ca, jer ima­mo ko­ri­sni­ka ko­ji­ma je ta uslu­ga pre­ko  po­treb­na – is­ti­če Čo­la­ko­vić i pod­se­ća da ve­li­ki broj naj­sta­ri­jih pen­zi­o­ne­ra, na­ro­či­to sa­ma­ca, ni­je u sta­nju da na ade­kva­tan na­čin bri­ne o či­sto­ći svo­je ode­će. 

Baš zbog to­ga sve vi­še pen­zi­o­ner­skih udru­že­nja po­ku­ša­va da im po­mog­ne ta­ko što pra­ve pla­no­ve o otva­ra­nju pe­ri­o­ni­ca ve­ša. Jed­na od njih od­ne­dav­no ra­di i u dnev­nom cen­tru no­vo­sad­skog udru­že­nja. 

– Za sa­da je­di­no na­še udru­že­nje ima ta­kvu po­nu­du u ze­mlji, a ko­li­ko ču­jem i grad Be­o­grad ima na­me­ru da otvo­ri pe­ri­o­ni­cu za sta­ri­je su­gra­đa­ne – ot­kri­va Čo­la­ko­vić i do­da­je da udru­že­nje ima u pla­nu i da obez­be­di je­dan bes­pla­tan obrok, do­ru­čak ili ru­čak, sva­kom sam­cu ko­ji do­la­zi u pen­zi­o­ner­ski dnev­ni cen­tar u Po­štan­skoj uli­ci.

 

Vi­še od 20.000 čla­no­va

Udru­že­nje pen­zi­o­ne­ra No­vog Sa­da jed­no je od naj­ma­sov­ni­jih u Sr­bi­ji. Ima vi­še od 20.000 čla­no­va, ali i oko 40.000 ko­ri­sni­ka ko­ji do­la­ze u udru­že­nje. To i ne ču­di, s ob­zi­rom na to da za pri­pad­ni­ke tre­ćeg do­ba ova or­ga­ni­za­ci­ja ima čak dva­de­se­tak raz­li­či­tih po­nu­da. Ka­da je bi­la ak­tu­el­na za­me­na zdrav­stve­nih knji­ži­ca ka­žu da su pri­mi­li pod svo­je okri­lje oko 10.500 naj­u­gro­že­ni­jih pen­zi­o­ne­ra. Kod njih su pre­da­va­li svo­je knji­ži­ce, ni­su mo­ra­li sa­ti­ma da sto­je u re­do­vi­ma, već su to čla­no­vi uči­ni­li za njih. Nji­ho­vo je bi­lo sa­mo da do­đu u ovo udru­že­nje i pre­u­zmu svo­ju no­vu zdrav­stve­nu knji­ži­cu, pri­se­ća se pred­sed­nik Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra No­vog Sa­da. 

 

No­vi klu­bo­vi za Ki­sač i Le­din­ce

U okvi­ru grad­ske za­jed­ni­ce No­vog Sa­da po­sto­ji 18 klu­bo­va za pen­zi­o­ne­re u ko­ji­ma oni ra­do či­ta­ju štam­pu, dru­že se, igra­ju kar­te, do­mi­ne, šah... Nad­le­žni na­ja­vlju­ju da će u na­red­nih ne­ko­li­ko go­di­na sva­ka me­sna za­jed­ni­ca u No­vom Sa­du ima­ti klub za sta­ri­je i  pen­zi­o­ne­re.

– Ra­ču­na­mo da će se broj klu­bo­va po­pe­ti na ba­rem 25. Do­bra vest je i da će se i u na­se­lji­ma, kao što su Ki­sač i Le­din­ci, u na­red­noj go­di­ni otvo­ri­ti no­vi pro­sto­ri za oku­plja­nje pen­zi­o­ne­ra – na­ja­vlju­je Mo­mo Čo­la­ko­vić.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.