Utorak, 19.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Kru­še­vač­ki me­tal­ci oče­ku­ju da „Ta­tra” ak­ti­vi­ra ma­ši­ne

Iako je od­bor po­ve­ri­la­ca dao ze­le­no sve­tlo da „Czec­ho­slo­vak gro­up” pre­u­zme „14. ok­to­bar” po de­se­to­stru­ko ni­žoj ce­ni od zva­nič­no pro­ce­nje­ne vred­no­sti, u Kru­šev­cu sma­tra­ju da je ce­na ma­nje va­žna od po­tre­be da se ak­ti­vi­ra­ju po­go­ni
1. ИМК „14. октобар" - чешки купац постао власник (Фото Р. Станковић)

Kru­še­vac – Vest o pro­da­ji kru­še­vač­kog „14. ok­to­bra” če­škoj „Ta­tri”, i to iz ste­ča­ja, ko­ju je lič­no sa­op­štio pred­sed­nik re­pu­bli­ke Alek­san­dar Vu­čić, go­stu­ju­ći u in­for­ma­tiv­nom pro­gra­mu RTS-a, ob­ra­do­va­la je go­to­vo sve gra­đa­ne La­za­re­vog gra­da, a na­ro­či­to ne­ka­da­šnje rad­ni­ke gi­gan­ta na­še me­ta­lo­grad­nje, sin­di­kal­ne ak­ti­vi­ste i ru­ko­vod­stvo gra­da. In­du­stri­ja ma­ši­na i kom­po­ne­na­ta „14. ok­to­bar” od pre­kju­če je u vla­sni­štvu „Czec­ho­slo­vak group”, od­no­sno ćer­ke te kom­pa­ni­je re­gi­stro­va­ne u Sr­bi­ji pod na­zi­vom SCMG – 14. ok­to­bar d. o. o. Be­o­grad, i to u mar­tu pro­šle go­di­ne. U sa­sta­vu glav­ne kom­pa­ni­je su fir­me „Ta­tra ka­mi­o­ni”, „Ta­tra voj­na vo­zi­la, „Avi­ja” i „Da­ko”.

Pro­da­ja je iz­vr­še­na po­sle od­lu­ke od­bo­ra po­ve­ri­la­ca „14. ok­to­bra”, ko­ja je bi­la neo­p­hod­na za­to što je ce­na ko­ju je po­nu­di­la če­ška kom­pa­ni­ja, na pe­tom ten­de­ru, 485.031.896,00 di­na­ra, što je de­set pu­ta ma­nje od pro­pi­sa­ne, po va­že­ćoj za­kon­skoj me­to­do­lo­gi­ji. Ti­me je vla­sni­štvo kru­še­vač­kog gi­gan­ta do­bio naj­krup­ni­ji bi­zni­smen u Če­škoj i Slo­vač­koj Ja­ro­slav Str­nad. Pre­go­vo­ri i „skri­ning” če­ške kom­pa­ni­je tra­ja­li su oko dve go­di­ne. Pr­ve pre­go­vo­re vo­dio je još Bra­ti­slav Ga­šić dok je bio gra­do­na­čel­nik Kru­šev­ca.

Sa­da­šnji gra­do­na­čel­nik Kru­šev­ca Dra­gi Ne­sto­ro­vić, ko­ji je na tu funk­ci­ju do­šao sa funk­ci­je ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra „14. ok­to­bra”, ne kri­je za­do­volj­stvo pot­pi­sa­nim ugo­vo­rom.

– Ja je­sam emo­tiv­no ve­zan za „14. ok­to­bar” i to ne kri­jem, kao što ne kri­jem ni svo­je za­do­volj­stvo za­to što su du­gi i te­ški pre­go­vo­ri uspe­šno okon­ča­ni. Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra je sa­da kru­na svih tih ak­tiv­no­sti. Ve­ru­jem da smo re­ši­li ogro­man pro­blem za naš grad i za sve ne­ka­da­šnje rad­ni­ke – ka­že Ne­sto­ro­vić.

Na mol­bu da pro­ko­men­ta­ri­še odo­bre­nje od­bo­ra po­ve­ri­la­ca za znat­no ni­žu ce­nu od zva­nič­no utvr­đe­ne, Ne­sto­ro­vić ka­že da je naj­bit­ni­je da „14. ok­to­bar” na­sta­vi da ra­di, a sve dru­go je ma­nje bit­no.

Ka­da je reč o fi­nan­sij­skim broj­ka­ma, tre­ba re­ći da du­go­vi „14. ok­to­bra” iz­no­se oko 13,6 mi­li­jar­di di­na­ra, od če­ga sa­mo za pla­te rad­ni­ka ne­što vi­še od jed­ne mi­li­jar­de. Pre­ma re­či­ma ste­čaj­nog uprav­ni­ka Zo­ra­na Mi­lo­sa­vlje­vi­ća, u tom ko­lek­ti­vu da­nas ra­di iz­me­đu 140 i 150 rad­ni­ka.

Po­sle od­lu­ke o pro­da­ji, is­pred kru­še­vač­ke me­tal­ske in­du­stri­je za­te­kli smo ne­ka­da­šnjeg rad­ni­ka Jo­va­na Ili­ća, ko­ji ka­že da je do­šao da se ras­pi­ta ka­kve su šan­se da ma­ši­ne po­no­vo pro­ra­de.

– Ja sam tek ne­ko­li­ko go­di­na ov­de ra­dio pa sam mo­rao da pri­hva­tim so­ci­jal­ni pro­gram, a do po­sla mi je ja­ko sta­lo. Valj­da će ga bi­ti – re­če Jo­van.

Ve­li­ki op­ti­mi­zam ne skri­va Mi­len­ko Mi­haj­lo­vić, pred­sed­nik ve­ća Sa­ve­za sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta.

– Za Kru­še­vac je pri­va­ti­za­ci­ja s po­čet­ka ovog ve­ka bi­la kao ele­men­tar­na ne­po­go­da. Stra­da­la su mno­ga pred­u­ze­ća ko­ja su upo­šlja­va­la na hi­lja­de rad­ni­ka. Kru­še­vac je pre pri­va­ti­za­ci­je imao vi­še od 36.000 za­po­sle­nih rad­ni­ka, od če­ga 20.000 u re­al­nom sek­to­ru, od­no­sno u pro­iz­vod­nim pred­u­ze­ći­ma. Da­nas je upo­sle­no tek oko 16.000 u svim sek­to­ri­ma. No, u zad­nji čas se us­pe­lo sa spa­ša­va­njem „Tra­ja­la”, ko­ji je upo­šlja­vao vi­še hi­lja­da rad­ni­ka, a i sa­da ima vi­še od hi­lja­du, jer je pri­hva­ćen UP­PR te kor­po­ra­ci­je, kao i Fa­bri­ka ma­zi­va FAM, ko­ja ta­ko­đe ra­di po UP­PR-u. Vla­da Sr­bi­je je po­dr­ža­la ta­kav kon­cept, kao i na­sto­ja­nje da „14. ok­to­bar” iz ste­ča­ja bu­de pro­dat ugled­nom kup­cu. Ve­ru­jem da će se u tom gi­gan­tu za ne­ko­li­ko me­se­ci po­no­vo ču­ti zu­ja­nje ma­ši­na – ka­že Mi­haj­lo­vić.

Ipak, oče­ki­va­nja rad­ni­ka da u pot­pu­no­sti na­pla­te svo­ja po­tra­ži­va­nja ni­su re­a­li­stič­na. Sin­di­kat će se u pro­ce­su ras­po­de­le sred­sta­va za­la­ga­ti da se iz ste­čaj­ne ma­se, po­sred­stvom Tr­go­vin­skog su­da u Kra­lje­vu, što vi­še sred­sta­va iz­dvo­ji za zva­nič­no pri­zna­ta po­tra­ži­va­nja ne­ka­da­šnjih rad­ni­ka, ali naj­vi­še to­ga za­vi­si od od­bo­ra po­ve­ri­la­ca.

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dr.Zoran Živančević ,dipl.ing.
Ja sam punih 33godine 6meseci i 28 radnih dana proveo u INSTUTU-IGMA. Radio sam poslove projektanta na istom radnom mestu i nisam želeo da budem na nikakvoj funkciji jer sam hteo da se dokažem radom pred radnicima u potojećim pogonoma Industrije.Nisam obraćao pažnju na bilo kakvu politiku u kolektivu mene je zanimao samo radni entuzijazam odnosno dokazivanje moje stručnosti.
Dr.Zoran Živančević ,dipl.ing.
Zaključak Privrednog SUD-a U Kraljevu je jasan. Njihova odluka je konačna, jer niko nema pravo žalbe .Zaljučak je pravosnažan i istovremeno izvršan. Zato nama pripada taj naš novac koji smo zaradili po svim osnovama. Uporište nalazim u USTAV-u ove Srbije koji nam jamči pravo na zaradu. USTAV je najviši Zakonik jedne zemlje i moraju svi da ga poštuju.
Петар Ј акшић
Изванредно,ето квалитетних шасија за наша борбена возила.Чудно је да "Татра" НИЈЕ УШЛА У "фАП",а стајао је на тањиру,наравно да треба нашу наменску индустрију повезати са изванредним техничко технолошким капацитетима "Татре" чије су моћне карактеристике злоупотребили Немци на Источном фронту.Србима веома наклоњени Чеси некако су по страни интересовања српског политичког миљеа,а Чеси су једини Словени који нису хтели да пуцају на Србе у Церској бици/августа 1914./Проблем наших политичара је изузетно слабо познавање историјски чињеница и геополитичких претензијана наше просторе.Препоручујем"Источно питање" др Васиља Поповића за лектиру.
Pera Markovic
Neverovatna desavanja kod prodaje preduzeca. Ovo moze za 1 dinar ovo deset puta ispod cene, ovo nemoze, boze u ovoj zemlji nezna se sta se radi.
Јован Скерлић
Цена није важна? Плате ће тражити преко суда? Кел обо још један економски неуспех нове владе?
Jeremija
Cena nije važna jer je preduzeće državno, što će reći-ničije. Zato i propadaju te "uspješne privatizacije".
Зорица Аврамовић
Поштовани Ј. С., Јован Скерлић је био веома успешан књижевни критичар оштрог пера, а Ви бисте да будете критичар у области привреде, али. чини се да сте пре свега критизер! На здравље вам Ваш цинизам, беспотребни! Крушевљани се надају, ја се надам, да ће негдашњи див "Четрнаести" поново радити на понос Лазаревог града! Не заборавите, човек без наде је као лептир без крила!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.