Četvrtak, 19.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Hod po bes­ko­nač­noj li­ni­ji

Naj­ve­ća strip-iz­lo­žba u Sr­bi­ji „No­va fe­sti­val” do­vo­di u Pan­če­vo 100 strip-auto­ra iz či­ta­vog sve­ta oda­ju­ći po­čast „La Li­nei” i nje­go­vom ocu Osval­du Ka­van­do­li­ju
Зо­гра­фов рад „Ла Ли­неа” (Фо­то Ко­му­ни­карт)

Pan­če­vo – Neo­do­lji­vi pr­o­mu­ćur­ni čo­ve­ču­ljak od jed­ne li­ni­je „La Li­nea”, ro­đen 1969. go­di­ne, a na­ro­či­to po­pu­la­ran osam­de­se­tih go­di­na pr­o­šlog ve­ka, oku­pi­će u okvi­ru „No­va fe­sti­va­la 2017” vi­še od 100 auto­ra iz či­ta­vog sve­ta naj­ve­ćom strip-iz­lo­žbom u nas „Ži­veo Ka­van­do­li! – Hod po bes­ko­nač­noj li­ni­ji”, u čast nje­go­vog tvor­ca Osval­da Ka­van­do­li­ja, ko­ja će sve­ča­no bi­ti otvo­re­na ve­če­ras u 19 ča­so­va u bi­o­sko­pu „Voj­vo­di­na” u Pan­če­vu.

Po­vra­tak ani­mi­ra­nom se­ri­ja­lu u ko­jem glav­ni ju­nak, ho­da­ju­ći kr­oz vi­še od 250 epi­zo­da, stal­no na­i­la­zi na pre­pre­ke, a on­da ih uz po­moć svog cr­ta­ča Ka­van­do­li­ja ve­što pre­va­zi­la­zi, obe­le­ža­va ovom ve­li­kom me­đu­na­rod­nom strip-iz­lo­žbom de­se­to­go­di­šnji­cu smr­ti pr­o­sla­vlje­nog ita­li­jan­skog ani­ma­to­ra. U nje­go­vu čast MU­SIL – Fon­da­ci­ja mu­ze­ja in­du­stri­je iz gra­da Bre­še, za­jed­no sa udru­že­njem „Ko­mu­ni­kart” i Ita­li­jan­skim in­sti­tu­tom za kul­tu­ru u Be­o­gra­du, ugo­sti­će na ve­če­ri otva­ra­nja Ser­đa Ka­van­do­li­ja, Osval­do­vog si­na, Pje­ra To­ni­na, na­sta­vlja­ča Ka­van­do­li­je­vog ra­da i da­nas naj­po­zna­ti­jeg ani­ma­to­ra u Ita­li­ji, Fu­sa­ko Ju­sa­ki, po­zna­tu ja­pan­sku strip-cr­ta­či­cu, kao i do­ma­će strip-auto­re ko­ji su stva­ra­li u čast ve­li­kog umet­ni­ka. „No­va fe­sti­val” već tri go­di­ne pr­o­mo­vi­še sa­vre­me­nu umet­nič­ku sce­nu, do­ma­ću i ino­stra­nu, ak­cen­tu­ju­ći dva seg­men­ta – strip i mu­zi­ku, a ove se ši­ri iz Pan­če­va i na Ko­vin i u Be­o­grad.

Uz is­ka­za­no za­do­volj­stvo što ovaj pr­o­je­kat do­vo­di u Sr­bi­ju, Da­vid Skal­ma­ni, di­rek­tor Ita­li­jan­skog in­sti­tu­ta za kul­tu­ru, is­ti­če da Ka­van­do­li­je­va „Li­ni­ja” u se­bi no­si či­ta­vu isto­ri­ju i kul­tu­ru Evro­pe, a da ono što ga i da­nas či­ni pri­sut­nim i ži­vim su nje­go­va vi­tal­nost i iro­ni­ja, dok se­lek­tor strip-seg­men­ta fe­sti­va­la Sa­ša Ra­ke­zić, ali­jas Alek­san­dar Zo­graf, is­ti­če da su na iz­lo­žbu u Pan­če­vu po­zva­ni i do­ma­ći strip-auto­ri ko­ji su svo­jim ra­do­vi­ma do­pri­ne­li obe­le­ža­va­nju de­se­to­go­di­šnji­ce smr­ti ve­li­kog maj­sto­ra i oži­vlja­va­nju ani­mi­ra­ne kre­a­ci­je – ira­ci­o­nal­noj pr­zni­ci, ko­ji se kao ta­kav mo­že kan­di­do­va­ti za pra­vog bal­kan­skog he­ro­ja.

„No­va fe­sti­val” na­ja­vlju­je i pra­te­ći pr­o­gram iz­lo­žbe i ne­ko­li­ko va­žnih i zna­čaj­nih pre­da­va­nja. Ta­ko će po­se­ti­o­ci mo­ći da po­slu­ša­ju pri­ču Ser­đa Ka­van­do­li­ja o ocu, nje­go­vom ra­du i ži­vo­tu i bo­ga­toj kul­tur­noj za­o­stav­šti­ni o ko­joj sa­da on bri­ne. U to­me će mu po­mo­ći Pjer To­ni­no, strip-cr­tač i ani­ma­tor mla­đe ge­ne­ra­ci­je ita­li­jan­skih auto­ra, ko­ga kri­ti­ka sma­tra jed­nim od naj­po­zna­ti­jih na­sta­vlja­ča Ka­van­do­li­je­vog ra­da.

U uto­rak 10. ok­to­bra arhe­o­log dr Adam Cr­no­br­nja iz Na­rod­nog mu­ze­ja Be­o­gra­da odr­ža­će pre­da­va­nje „Skri­ve­ne pri­če sve­de­nih for­mi” – pra­ve­ći za­ni­mlji­vu pa­ra­le­lu iz­me­đu kre­a­ci­je ob­li­ko­va­nja u gli­ni neo­lit­skog čo­ve­ka sa re­še­njem do ko­jeg je do­šao je­dan sa­vre­me­ni umet­nik, šest i po hi­lja­da go­di­na ka­sni­je, dok po­seb­nu ce­li­nu či­ni bes­pla­tan pr­o­gram u Be­o­gra­du 12. ok­to­bra u pr­o­sto­ri­ja­ma „Wi­re­less me­dia”, ko­ji je osmi­slio La­zar Dža­mić, naš is­tak­nu­ti kre­a­tiv­ni stra­teg, pi­sac i pre­da­vač, pod na­zi­vom „La Li­nea i mar­ke­ting: ka­ko oži­ve­ti ne­ži­vo”, a u okvi­ru ovog se­ri­ja­la pre­da­va­nja mo­ći će da se ču­ju i iz­la­ga­nja ne­ko­li­ko do­ma­ćih mar­ke­tin­ških struč­nja­ka.

U okvi­ru mu­zič­kog seg­men­ta, ko­ji će se tra­ja­ti od 5. do 8. ok­to­bra, u sa­rad­nji sa Austrij­skim kul­tur­nim fo­ru­mom i am­ba­sa­dom Polj­ske, u tri gra­da na pr­o­gra­mu je pet kon­ce­ra­ta i je­dan audio-per­for­mans. Pr­ve ve­če­ri u Cen­tru za kul­tu­ru Ko­vin na­stu­pi­će Mi­la­na Za­rić/Ri­čard Ba­ret duo (Sr­bi­ja/V. Bri­ta­ni­ja), na­red­ne fe­sti­val se se­li u Pan­če­vo, u dvo­ra­nu „Apo­lo”, gde će na­stu­pa­ti do­ma­ći Fi­lip Kru­mes kvar­tet i LAM trio iz Polj­ske, dok će tre­će fe­sti­val­sko ve­če bi­ti odr­ža­no u ve­li­koj dvo­ra­ni Ko­lar­če­ve za­du­žbi­ne kon­cer­tom Ka­ta­ri­na Kle­ment/Mar­tin Si­vert – dua iz Austri­je i orke­stra „Tu­šta i tma” iz Sr­bi­je. Na po­seb­nom pr­o­gra­mu, 8. ok­to­bra, Ka­ta­ri­na Kle­ment će se u Is­tra­ži­vač­koj sta­ni­ci za sa­vre­me­nu umet­nost „Per­pe­tu­um mo­bi­le” pred­sta­vi­ti i neo­bič­nim zvuč­nim per­for­man­som po­sve­će­nim Be­o­gra­du.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.