Utorak, 19.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Praznici, prilika za druženje i – batine

U kakvoj će atmosferi porodica provesti novogodišnje dane u velikoj meri zavisi od (ne)sklada u kome živi 360 dana u godini
Почне весело а заврши се са полицијом (Фото З. Анастасијевић)

Ni­kad kra­ja na­si­lju i ru­žnim is­ku­stvi­ma. Ta­ko je u pr­vim sa­ti­ma No­ve 2018. go­di­ne mla­dić u Se­ge­di­nu ubio svo­ju de­voj­ku na­kon do­če­ka, a pr­vog da­na ja­nu­a­ra sa te­ra­se se ba­cio mu­ška­rac ko­ji je pret­hod­no su­ro­vo pre­tu­kao že­nu i de­te. Po­sled­njeg da­na sta­re go­di­ne u za­tvo­ru se ubio i po­či­ni­lac stra­vič­nog po­ro­dič­nog zlo­či­na u Ra­ko­vi­ci, ko­ji je ubio sop­stve­no de­te i že­nu is­pred Cen­tra za so­ci­jal­ni rad.

Ne­ma sum­nje da sli­ku sreć­ne po­ro­di­ce ne­ki, na­ža­lost, vi­đa­ju sa­mo u re­kla­ma­ma u ko­ji­ma brač­ni part­ne­ri raz­me­nju­ju ne­žne po­gle­de is­pred no­vo­go­di­šnje jel­ke dok ma­li­ša­ni sa ra­do­šću otva­ra­ju po­klo­ne, a svi ve­se­li, na­sme­ja­ni U re­al­no­sti, baš za pra­znik mno­gi uku­ća­ni se stra­sno po­sva­đa­ju, dok pra­znič­na oku­plja­nja ro­đa­ka po­sta­nu pri­li­ka da se na za­jed­nič­ku tr­pe­zu iz­ne­su sve sta­re sva­đe i ne­su­gla­si­ce. Na ža­lost, ne­ke sva­đe pre­ra­stu u pra­ve tra­ge­di­je.

– U ka­kvoj će­mo at­mos­fe­ri pro­ve­sti no­vo­go­di­šnje pra­zni­ke u ve­li­koj me­ri za­vi­si od (ne)skla­da u ko­me po­ro­di­ca ži­vi 360 da­na u go­di­ni. Dru­gim re­či­ma, pra­zni­ci mo­gu bi­ti bla­go­slov ili pro­klet­stvo, od­no­sno vre­me za de­ša­va­nje do­brih ili lo­ših stva­ri. Pra­zni­ci po­ja­ča­va­ju ba­zič­no ras­po­lo­že­nje, ta­mo gde ti­nja ro­vov­ski rat mo­že da do­đe do bor­be „pr­sa u pr­sa”, a ta­mo gde su od­no­si do­bri i kva­li­tet­ni, pra­zni­ci su pri­li­ka da još vi­še usre­ći­mo jed­ni dru­ge. U zdra­vim po­ro­di­ca­ma part­ne­ri se ra­du­ju pra­zni­ci­ma jer zna­ju da će to bi­ti pri­li­ka da pri­vre­me­no iza­đu iz br­zog vo­za ži­vo­ta ko­ji tut­nji 360 da­na u go­di­ni i pro­ve­du vi­še kva­li­tet­nog vre­me­na sa­mi ili sa ma­li­ša­ni­ma. U ne­sreć­nim po­ro­di­ca­ma sa strep­njom se iš­če­ku­ju ovi da­ni, jer svi uku­ća­ni sa­mo če­ka­ju mo­me­nat ka­da će od naj­be­za­zle­ni­je si­tu­a­ci­je na­sta­ti du­go­me­tra­žna ras­pra­va u ko­joj će svi stra­da­ti –ob­ja­šnja­va dr Ne­ve­na Ča­lov­ska Her­cog, psi­hi­ja­tar, po­ro­dič­ni te­ra­pe­ut i pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za me­di­je i ko­mu­ni­ka­ci­je. 

Ako je od­nos u kri­zi, sve mo­že bi­ti „na­ga­zna mi­na”, po­čev od po­klo­na, sa­mog do­če­ka, do po­se­te rod­bi­ni u pra­znič­nim da­ni­ma. Osim to­ga, do­dat­nu ner­vo­zu stva­ra i či­nje­ni­ca da ži­vi­mo u po­tro­šač­kom dru­štvu u ko­me po­sto­ji i sna­žan so­ci­jal­ni pri­ti­sak da za No­vu go­di­nu svi mo­ra­mo da bu­de­mo sreć­ni, na­sme­ja­ni, ras­po­lo­že­ni i ima­mo za­cr­ta­ne ci­lje­ve... Zbog to­ga u po­sled­njim da­ni­ma de­cem­bra užur­ba­no tr­či­mo od rad­nje do rad­nje, ku­pu­je­mo po­klo­ne, ki­ti­mo ku­ću, pra­vi­mo za­li­he hra­ne i po­na­ša­mo se, što bi re­kao Du­ško Ra­do­vić, kao da je po­sled­nji dan ži­vo­ta a ne sta­re go­di­ne. 

– Sve to ener­get­ski uža­sno is­cr­plju­je oso­bu i mno­ge oso­be umor­ne če­ka­ju ma­gič­nih 12 ča­so­va i naj­ra­di­je bi pre­spa­va­le do­ček, da ne po­sto­ji „pri­ti­sak” da tač­no u po­noć oka­či­mo sli­ke na „In­sta­gram” i „Fej­sbuk”. Na­ža­lost, psi­ho­lo­ška isti­na gla­si da je sav ovaj trud uza­lud ako po­ro­di­ca ni­je funk­ci­o­nal­na. Od­nos iz­me­đu part­ne­ra ne­će po­sta­ti bo­lji ako je tr­pe­za pre­pu­na đa­ko­ni­ja, ku­ća oki­će­na kao tr­žni cen­tar, a po­klo­ni vre­de ko­li­ko i pro­seč­na pla­ta. Na­pro­tiv, ve­ća je ve­ro­vat­no­ća da će se čla­no­vi po­ro­di­ce po­sva­đa­ti već kod pred­je­la, a ako se glav­no je­lo za­li­je al­ko­ho­lom, šan­sa da do­đe do var­ni­ca i sva­đa pro­por­ci­o­nal­no ra­ste –na­po­mi­nje na­ša sa­go­vor­ni­ca. 

Dr Ne­ve­na Ča­lov­ska Her­cog upo­zo­ra­va da mno­gi brač­ni part­ne­ri, ali i čla­no­vi po­ro­di­ce za pra­zni­ke igra­ju igru „e, sad si mi do­li­jao, sad ću da ti ka­žem ono što ni­sam mo­gao 364 da­na”, što mo­že da iza­zo­ve bes i agre­si­ju. Ona ob­ja­šnja­va da pra­zni­ci i go­di­šnji od­mo­ri pot­pu­no me­nja­ju di­na­mi­ku po­ro­dič­nog funk­ci­o­ni­sa­nja – dok sva­ko­dnev­ni ži­vot pod­ra­zu­me­va da se čla­no­vi po­ro­di­ce vi­đa­ju dva-tri sa­ta dnev­no, da­ni od­mo­ra zna­če da je po­ro­di­ca 24 ča­sa dnev­no za­jed­no. Ako su sva­đe uobi­ča­je­no „sred­stvo ko­mu­ni­ka­ci­je”, ne­re­al­no je oče­ki­va­ti da će pra­zni­ci une­ti bla­go­slo­ve­nu at­mos­fe­ru u po­ro­dič­ni dom, iako mno­gi part­ne­ri mi­sle da će se stva­ri „is­pe­gla­ti” ako oki­te jel­ku, ku­pe sku­pe po­klo­ne i odu na do­ček na ne­ku eg­zo­tič­nu de­sti­na­ci­ju ili pr­ve sa­te no­ve go­di­ne do­če­ka­ju u ne­kom eks­klu­ziv­nom re­sto­ra­nu. Me­đu­tim, part­ner­ski od­no­si ne re­ša­va­ju se sa­mi od se­be, a sre­ća se ne ku­pu­je kre­dit­nom kar­ti­com. Na­pro­tiv – po­klo­ni su če­sto su­ro­gat za lju­bav i pa­žnju, a pre­ko­mer­ni fi­nan­sij­ski iz­da­ci čest su uzrok sva­đe me­đu uku­ća­ni­ma. 

– Su­ko­be i sva­đe ne bi tre­ba­lo pod­sti­ca­ti u vre­me pra­zni­ka, jer agre­si­ja u kom­bi­na­ci­ji sa al­ko­ho­lom mo­že da se za­vr­ši tra­gič­no. Iako u na­šem dru­štvu po­sto­ji kult po­ro­di­ce i rod­bi­ne, o če­mu sve­do­či po­da­tak da se za čla­no­ve uže i ši­re po­ro­di­ce po­mi­nje čak 17 na­zi­va, po­ne­kad je bo­lje osta­ti kod ku­će i gle­da­ti no­vo­go­di­šnji pro­gram, ne­go za no­vo­go­di­šnjom tr­pe­zom spa­ja­ti lju­de ko­ji će se si­gur­no po­sva­đa­ti ako pro­ve­du vi­še od po­la sa­ta za­jed­no – za­klju­ču­je dr Ne­ve­na Ča­lov­ska Her­cog.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

bata
Citiram Duška Radovića:Gore od subote i nedelje može biti još samo na godišnjem odmoru.
Aleksandar
Segedin nije u Srbiji...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.