Subota, 01.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Elektronski servisi štede vreme korisnika

Za pri­stup velikom bro­ju usluga Fonda PIO neo­p­hod­na je pri­stupna šifra koja se, uz zah­tev i lič­nu kar­tu, može dobiti bes­platno na šal­terima
Доступни су у сваком тренутку, не само грађанима него и правним субјектима (Фото Драган Јевремовић)

Već ne­ko­li­ko go­di­na u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje (PIO) funk­ci­o­ni­še kon­takt cen­tar ko­ji je sva­ko­dnev­no od osam do 15 sa­ti otvo­ren za pi­ta­nja svih gra­đa­na. Me­đu oni­ma ko­ji se fon­du naj­če­šće obra­ća­ju za po­moć su pen­zi­o­ne­ri, iako pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma sa saj­ta fon­da (www.pio.rs) za njih ni­je ni­ka­kva ne­po­zna­ni­ca, jer ve­li­ki broj njih ko­ri­sti in­ter­net i imejl ko­mu­ni­ka­ci­ju. Po­red va­žnih po­da­ta­ka u ve­zi sa ostva­ri­va­njem kon­kret­nih pra­va, gra­đa­ni­ma su na ras­po­la­ga­nju i svi po­treb­ni obra­sci, kao i broj­ni ko­ri­snič­ki elek­tron­ski ser­vi­si.

Za pri­stup naj­ve­ćem bro­ju ta­kvih ser­vi­sa neo­p­ho­dan je PIN kod (pri­stup­na ši­fra) ko­ji se, uz po­pu­njen zah­tev i lič­nu kar­tu, mo­že do­bi­ti bes­plat­no na šal­te­ri­ma fi­li­ja­la, slu­žbi i is­po­sta­va fon­da, od­mah po pod­ne­tom zah­te­vu. PIN kod se pre­u­zi­ma sa­mo jed­nom i ko­ri­sti se traj­no, a nji­me se obez­be­đu­je pot­pu­na si­gur­nost i za­šti­ta lič­nih po­da­ta­ka ko­ri­sni­ka broj­nih uslu­ga. 

– Mo­že da se ko­ri­sti neo­gra­ni­če­no, a ga­ran­tu­je za­šti­tu po­da­ta­ka i si­gur­nost uvi­da. Do sa­da je gra­đa­ni­ma iz­da­to vi­še od 80.000 pri­stup­nih ši­fri – na­po­mi­nju u Fon­du PIO i pod­se­ća­ju da do­bi­je­nu ši­fru gra­đa­ni mo­gu da ko­ri­ste i za e-ser­vis „Kre­ta­nje pred­me­ta”. Reč je o elek­tron­skom ser­vi­su po­sred­stvom ko­jeg gra­đa­ni mo­gu da pra­te kre­ta­nje pred­me­ta od mo­men­ta pod­no­še­nja zah­te­va do do­bi­ja­nja re­še­nja, da zna­ju u ko­joj fa­zi iz­ra­de je nji­ho­vo re­še­nje, sa in­for­ma­ci­jom ko­ji re­fe­rent je za­du­žen nji­ho­vim pred­me­tom...

Ve­o­ma ko­ri­stan je i ta­ko­zva­ni kal­ku­la­tor „Ka­da u pen­zi­ju” na saj­tu fon­da, za­hva­lju­ju­ći ko­jem je gra­đa­ni­ma omo­gu­će­no da, uno­še­njem osnov­nih po­da­ta­ka, in­for­ma­tiv­no pre­ra­ču­na­ju ka­da će ostva­ri­ti pra­vo na sta­ro­snu i pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju. To je, do­da­ju nad­le­žni, ve­li­ko olak­ša­nje, ima­ju­ći u vi­du suk­ce­siv­no po­me­ra­nje uslo­va za pen­zi­o­ni­sa­nje iz go­di­ne u go­di­nu. Ovu mo­guć­nost pro­seč­no me­seč­no is­ko­ri­sti oko 5.000 gra­đa­na.

Elek­tron­ski ser­vi­si su do­stup­ni u sva­kom tre­nut­ku, ne sa­mo gra­đa­ni­ma već i prav­nim su­bjek­ti­ma. 

Pro­ve­ra is­prav­no­sti M4-K pri­ja­ve za po­slo­dav­ce je elek­tron­ski ser­vis na­me­njen prav­nim li­ci­ma, ko­ji­ma je fond omo­gu­ćio da elek­tron­ski oba­ve pret­hod­nu kon­tro­lu po­da­ta­ka u M-4 pri­ja­va­ma i ta­ko zna­čaj­no ušte­de vre­me. U fon­du is­ti­ču da go­di­šnje oko 30.000 po­slo­da­va­ca is­ko­ri­sti pred­no­sti si­stem­ske elek­tron­ske pro­ve­re is­prav­no­sti po­da­ta­ka iz M-4 pri­ja­va.

Je­dan od no­vi­jih elek­tron­skih ser­vi­sa Fon­da PIO je i elek­tron­ska pre­da­ja pri­ja­va M-4 (e-m4). Ovaj ser­vis od mar­ta 2016. go­di­ne po­slo­dav­ci­ma omo­gu­ća­va da zah­tev i pri­ja­vu M-4 sa po­da­ci­ma o sta­žu i za­ra­da­ma za 2015. i na­red­ne go­di­ne pod­ne­su elek­tron­ski, pre­ko veb-ser­vi­sa na saj­tu fon­da. Teh­nič­ko uput­stvo za ko­ri­šće­nje ovog veb-ser­vi­sa na­la­zi se na na­slov­noj stra­ni saj­ta. 

– Ovim ser­vi­som Fond PIO omo­gu­ću­je po­slo­dav­ci­ma da na vre­me is­pu­ne svo­je za­kon­ske oba­ve­ze i do­sta­ve pri­ja­ve M-4 jed­no­stav­no i bez če­ka­nja na šal­te­ri­ma fi­li­ja­la fon­da, a osim elek­tron­skog zah­te­va i po­pu­nje­ne pri­ja­ve M-4, po­slo­dav­ci ne do­sta­vlja­ju dru­gu do­ku­men­ta­ci­ju – ob­ja­šnja­va­ju u fon­du. 

 

Prijem zah­teva za potvr­de i uve­renja

Osiguranicima i korisni­cima dostupna je i usluga elektronskog pri­je­ma zah­teva. Po­seb­no pogoduje oso­bama sa invaliditetom, kao i zaposle­nima koji ne mogu da izlaze s posla jer im omo­guća­va da pre­ko veb-ser­visa, posta­vlje­nog na sajtu fon­da, pod­nesu zah­tev za potvr­de i uve­renja, za koje im nije potrebna dodat­na dokumen­tacija. Preu­zimanje dokumen­ta sam pod­nosilac zah­teva zakazuje u ter­minu koji mu odgovara, najranije za pet rad­nih dana. Za podizanje potvr­de ili uve­renja na šal­teru filija­le, kojoj je pod­net zah­tev, potrebno je da ponese samo lič­nu kar­tu.

Iz­daju milion potvr­da godišnje

U Fondu PIO se pro­seč­no godišnje izda oko milion raz­ličitih potvr­da, o podacima iz matič­ne evi­den­cije, osi­guranju, sta­žu, ostva­renom pra­vu, ste­penu telesnog ošteće­nja, o tome da li posto­je obu­sta­ve od pen­zije, uve­renje o životu... Već dve godine ova ustanova ima ser­tifikat za među­narod­ne standar­de kva­liteta poslo­vanja i bez­bed­nosti infor­macija, tako da se svi poslovni pro­cesi elektronskog poslo­vanja oba­vlja­ju u skladu sa standar­dima. To zna­či da korisni­ci i osi­guranici mogu biti sigur­ni da je elektronska komunikacija sa fon­dom pot­puno bez­bed­na za nji­hove lič­ne podat­ke.

 

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vera
Za ljude koji zele da imaju uvid u svoje podatke dostupan je i odlican ovaj pristup podacima.Iz licnog iskustva mogu da napisem da mi poslodavac nije proknjizio jednu celu godinu i da je na moje reagovanje ispravio gresku svim zaposlenima (kao se ispostavilo kasnije).
Dejan R. Popovic, dipl. inz.
Ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije Ane Brnabić (28. jun 2017) sadrzi u poglavlju V. DIGITALIZACIJA podnaslov "Digitalne usluge drzave", umesto "Elektronski (javni) servisi drzave", lao naslovu ovog teksta.
Sanska_Kozo
dipl.inz Hahahahahahahahahaha

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.