Petak, 07.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Ilidža preti odvajanjem od Sarajeva

Grad­ska op­šti­na po­zna­ta po ve­li­kom broju arap­skih do­se­lje­ni­ka sma­tra da je vre­me da se nje­na ka­sa raz­dvo­ji od cen­tral­nih sa­ra­jev­skih vla­sti
Пред­сед­ник оп­шти­не по­ру­чу­је да ће као крај­њу ме­ру ор­га­ни­зо­ва­ти ре­фе­рен­дум (Фо­то Д. Ста­ни­шић)

Od na­šeg do­pi­sni­ka
Sa­ra­je­vo – Sa­ra­jev­ska op­šti­na Ili­dža, ko­ju zbog pro­me­ne de­mo­graf­ske sli­ke i sve ve­ćeg na­se­lja­va­nja dr­ža­vlja­ni­ma ze­ma­lja Per­sij­skog za­li­va odav­no zo­vu „Uje­di­nje­ni ili­džan­ski emi­ra­ti” i „Ku­vajt si­ti”, ima pre­ten­zi­je da se iz­dvo­ji iz Kan­to­na Sa­ra­je­vo i pro­gla­si gra­dom. Tu ini­ci­ja­ti­vu za­stu­pa na­čel­nik Ili­dže iz re­do­va Stran­ke de­mo­krat­ske ak­ci­je (SDA) Se­na­id Me­mić uz obra­zlo­že­nje da Ili­dža, kao op­šti­na, ne­ma u Kan­to­nu Sa­ra­je­vo „sta­tus ko­ji za­slu­žu­je”.

Me­mi­će­vu na­me­ru sa Ili­džom, ko­ja je sve do gra­đan­skog ra­ta u BiH bi­la pre­po­zna­tlji­va i po to­me što su ve­ći­nu nje­nog sta­nov­ni­štva či­ni­li Sr­bi, Sa­raj­li­je ne po­dr­ža­va­ju. Po­ru­ču­ju mu da im „ne mo­že uze­ti Vre­lo Bo­sne”, za ko­je ih ve­zu­ju tra­di­ci­o­nal­ni iz­le­ti, i iz­ra­ža­va­ju sum­nju da je že­lja za pro­me­nom sta­tu­sa op­šti­ne Ili­dža u di­rekt­noj ve­zi sa „već odav­no pri­sut­nim arap­skim ka­pi­ta­lom u toj lo­kal­noj za­jed­ni­ci”.

Sa vi­še­go­di­šnjim na­čel­ni­kom Ili­dže, ko­jeg su sa­ra­jev­ski me­di­ji ne­dav­no ka­da je na Ili­dži bes­prav­no sru­šen 133 go­di­ne star po­zna­ti ho­tel „To­po­la”, pred­sta­vi­li kao čo­ve­ka ko­me je „bi­tan sa­mo arap­ski ka­pi­tal”, ni­smo, upr­kos broj­nim po­ku­ša­ji­ma, us­pe­li da raz­go­va­ra­mo.

On je ra­ni­je za vi­še lo­kal­nih me­di­ja iz­ja­vio da „od ini­ci­ja­ti­ve ne­će od­u­sta­ti” i da je spre­man da, uko­li­ko je ne po­dr­že čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća, ide i na re­fe­ren­dum­sko iz­ja­šnja­va­nje. Ili­dža i Ili­džan­ci, ka­že Me­mić, „zbog do­sa­da­šnjeg tret­ma­na ne­ma­ju in­te­res da pri­pa­da­ju Sa­ra­je­vu”.

„Do sa­da smo pla­ća­li nji­ho­ve ra­ču­ne, vi­še to ne že­li­mo. Ta­ko­đe, ne že­li­mo da bu­de­mo ne­ka­kva se­o­ska op­šti­na ili se­ljač­ka ili van­grad­ska oblast, mi­slim da Ili­dža za­slu­žu­je da bu­de grad. Ka­da to do­đe na dnev­ni red sed­ni­ce, ve­će tre­ba da od­lu­či, a uko­li­ko ni ta­ko ne bu­de mo­glo, on­da za ta­ko do­bru stvar ni­je sku­po na­pra­vi­ti i re­fe­ren­dum, pa da se od­lu­či da li je to is­prav­no ili ne”, na­veo je Me­mić za je­dan sa­ra­jev­ski por­tal, po­ru­čiv­ši da će „ako po­sta­nu grad, sru­ši­ti one ko­ji ih svo­jim mo­no­po­lom dr­že pod ze­mljom”.

U re­sor­nom mi­ni­star­stvu Kan­to­na Sa­ra­je­vo ka­žu da Ili­dža sa vi­še od 70.000 svo­jih sta­nov­ni­ka „mo­že da do­bi­je sta­tus gra­da”, ali i upo­zo­ra­va­ju da je „in­te­res da se grad­ske op­šti­ne  i for­mal­no in­te­gri­šu u Grad Sa­ra­je­vo, a ne da se stva­ra ve­ći broj ma­njih gra­do­va u Kan­to­nu Sa­ra­je­vo”.

Od­re­đe­nu do­zu in­te­re­sa, pod­stak­nu­tog uti­ca­jem arap­skih ide­ja i ka­pi­ta­la, u Me­mi­će­voj za­mi­sli pre­po­zna­je i Du­šan Še­ho­vac, di­rek­tor Bi­roa za ljud­ska pra­va Udru­že­nja „De­mo­krat­ska ini­ci­ja­ti­va sa­ra­jev­skih Sr­ba”. Ina­če, Še­ho­vac je je­dan od ma­lo­broj­nih Sr­ba ko­ji, kao ro­đe­ni Ili­dža­nac, i da­nas ži­vi na Ili­dži či­je bo­gat­stvo, ka­že, pre­la­zi u ru­ke ne­kih no­vih „in­ve­sti­to­ra”, a što po­je­din­ci do­ži­vlja­va­ju kao „ko­ri­stan pro­ces za sve gra­đa­ne Ili­dže”.

„Sve­dok sam ne­čeg no­vog, ve­li­kog pri­su­stva gra­đa­na iz arap­skih ze­ma­lja, nji­ho­vih ide­ja i nji­ho­vog ka­pi­ta­la, pra­će­nog mno­gim kon­tro­ver­za­ma. Me­đu oni­ma ko­ji to pred­sta­vlja­ju kao ko­ri­stan pro­ces za sve gra­đa­ne Ili­dže, pred­nja­či na­čel­nik op­šti­ne, na­rav­no ohra­bren uti­ca­jem  arap­skih ide­ja i ka­pi­ta­la. Me­đu­tim, ti no­vi ’in­ve­sti­to­ri’ (Ara­pi) pr­vo što ura­de je­ste da traj­no ku­pu­ju na­šu ze­mlju na ko­joj gra­de objek­te za sta­no­va­nje i uži­va­nje, za raz­li­ku od Austro­u­gar­ske ko­ja je eks­plo­a­ti­sa­la na­ša pri­rod­na bo­gat­stva, pa i na­še lju­de, ali ona je pr­vo gra­di­la pu­te­ve, že­le­zni­ce, fa­bri­ke i ško­le na na­šoj ze­mlji ko­ju je na­ma i osta­vi­la”, re­kao je Še­ho­vac za „Po­li­ti­ku”, na­po­mi­nju­ći ka­ko je Ili­dža u vre­me Austro­u­gar­ske bi­la „po­zna­ta po či­stom va­zdu­hu”, a da­nas je „naj­za­ga­đe­ni­ja sre­di­na u Evro­pi”. 

Ko­li­ko su go­sti sa Bli­skog is­to­ka već za­u­ze­li Ili­džu u ko­joj su po­ku­po­va­li sko­ro sva ne­ka­da­šnja srp­ska ima­nja, sve­do­če mno­go­broj­ni no­vo­i­zgra­đe­ni objek­ti u nji­ho­vom  vla­sni­štvu, nat­pi­si na arap­skom je­zi­ku ko­ji se mo­gu vi­de­ti na re­sto­ra­ni­ma, pro­dav­ni­ca­ma, ko­zme­tič­kim i fri­zer­skim sa­lo­ni­ma... U ovom, i da­lje sa­ra­jev­skom na­se­lju, ta­ko­đe se sve če­šće ču­je arap­ski je­zik, a upra­žnja­va­nje islam­skih ver­skih ob­re­da i mo­li­tvi na jav­nim me­sti­ma i par­ko­vi­ma je po­stao uobi­ča­jen pri­zor.

Komentari4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Muradin Rebronja
Neka mi neko objasni, kako moze kiosk brze arapske hrane (usluge) da `ugrozi` B i H? Neka Sarajlije i njihovi musafiri iz zemlje i sveta uzivaju i u arapskoj hrani kao i Arapi u sarajevskim cevapcicima, burecima, pitama... B i H Federaciji su arapske zemlje i Turska najveca sansa za ekonomski i svaki drugi prosperitet, narocito turizma, a posbeno zdravstvenog turizma u funkciji lecenja gojaznih Arapa, koji su cak i gojazniji od Amerikanaca. Halal bezbedna, zdrava i niskokaloricna hrana, plus sto vise brzog hodanja, plivanja...je sve sto im treba da bi skinuli desetak kilograma za tri nedelje. Nemedicinski sistem po Hipokratovim nacelima `da nam hrana bude lek a lek hrana`. Najpre da skinu taj teret koji nose, `majka` mnogih znanih neznanih bolesti, pa tek onda da se bave medicinskim lecenjem drugih bolestina.
vasic
Желели сте...
Вукица
У Сарајеву, изгледа, нису веровали у истинитост оне старе народне: „Ко неће комшију за брата, добиће туђина за господара“, кад оно - жива истина! А господар, к'о господар...
Mihailo Vuković
Ta narodna poslovica glasi : ,, Ko neće brata za brata , imaće tuđina za gospodara ''. Inače sećam se izleta na vrelo Bosne sa svojom sarajevskom familijom . Danas oni žive u Beogradu , a Srbi su se suviše lako odrekli tog svog bogatstva i vlasništva .

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.