Nedelja, 17.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Selidba Bocarićeve slike u Muzej prisajedinjenja

Na slici „Velika narodna skupština“ dominiraju poslanici – Subotičani, jer je delo Anastasa Bocarića nastalo kao narudžbina subotičke opštine 1922. godine
Дра­го Ње­го­ван, ди­рек­тор Му­зе­ја Вој­во­ди­не по­ред сли­ке „Ве­ли­ка на­род­на скуп­шти­на” (Фо­то С. Ко­ва­че­вић)

No­vi Sad – Sli­ka Ana­sta­sa Bo­ca­ri­ća „Ve­li­ka na­rod­na skup­šti­na u No­vom Sa­du“ sa isto­rij­skom te­ma­ti­kom pri­sa­je­di­nje­nja Voj­vo­di­ne Sr­bi­ji 1918. go­di­ne, na­la­zi se u Mu­ze­ju Voj­vo­di­ne u No­vom Sa­du (Du­nav­ska 37) gde je do­spe­la iz Su­bo­ti­ce pre oko dve de­ce­ni­je. Ove go­di­ne bi­će pre­me­šte­na u su­sed­nu, sta­ru mu­zej­sku zgra­du (Du­nav­ska 35), u Mu­zej pri­sa­je­di­nje­nja ko­ji se ure­đu­je po­vo­dom 100 go­di­na od do­ga­đa­ja ko­ji je imao po­seb­no va­žnu ulo­gu za Sr­be i dru­ge slo­ven­ske na­ro­de ko­ji su ži­ve­li na pro­sto­ru Ugar­ske. Bo­ca­ri­će­vo de­lo će tu bi­ti je­dan od cen­tral­nih eks­po­na­ta, na­vo­di di­rek­tor Mu­ze­ja Voj­vo­di­ne dr Dra­go Nje­go­van za „Po­li­ti­ku“.

De­lo pri­ka­zu­je po­sla­ni­ke u sa­li „Grand“ ho­te­la ko­ji se na­la­zio na glav­nom no­vo­sad­skom tr­gu, da­na­šnjem Tr­gu slo­bo­de. Po­sla­ni­ci su tu sti­gli 25. no­vem­bra (12. po sta­rom ka­len­da­ru) 1918. kao iza­bra­ni u 211 op­šti­na Ba­na­ta, Bač­ke i Ba­ra­nje, na­kon ras­pa­da Ugar­ske. Njih ukup­no 758 do­ne­lo je od­lu­ke o ot­ce­plje­nju po­me­nu­tih obla­sti od Ugar­ske i pri­sa­je­di­nje­nju kra­lje­vi­ni Sr­bi­ji. Bi­li su to ve­ći­nom Sr­bi, kao i Bu­njev­ci, Slo­va­ci, Ru­si­ni , Šok­ci, a za­pi­sa­no je i ne­ko­li­ko Ne­ma­ca i je­dan Ma­đar.

Sli­ka je iz­lo­že­na na ode­lje­nju za no­vi­ju isto­ri­ju Mu­ze­ja Voj­vo­di­ne. Tu na pr­vom spra­tu, gran­di­o­zno plat­no, di­men­zi­ja 315 sa 180 cen­ti­me­ta­ra, pr­vo je što će po­se­ti­lac ugle­da­ti na stal­noj po­stav­ci ko­jom je pri­ka­za­na po­li­tič­ka, pri­vred­na i voj­na isto­ri­ja Voj­vo­di­ne od 1918. do 1945. 

Di­rek­tor Mu­ze­ja na­vo­di da je iden­ti­fi­ko­va­no 17 lič­no­sti sa sli­ke, me­đu ko­ji­ma do­mi­ni­ra­ju po­sla­ni­ci – Su­bo­ti­ča­ni jer je de­lo na­sta­lo kao na­rudž­bi­na su­bo­tič­ke op­šti­ne 1922. go­di­ne. U tom gra­du je i iz­lo­že­no pr­vi put 1925. go­di­ne.

„Sli­ka je u vla­sni­štvu Grad­skog mu­ze­ja Su­bo­ti­ca, a Mu­zej Voj­vo­di­ne ju je do­bio kao traj­nu po­zaj­mi­cu 1997. go­di­ne ka­da smo u zgra­di u Du­nav­skoj 37 re­a­li­zo­va­li iz­lo­žbu no­vi­je isto­ri­je“, ka­že Nje­go­van. Svo­je­vre­me­no je do­spe­la u vla­sni­štvo su­bo­tič­kog mu­ze­ja po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta gde je bi­la u „mrač­nom hod­ni­ku, ne­vi­dlji­va i za­pu­šte­na“. Re­sta­u­ri­ra­na je i „po­kra­jin­ski nad­le­žni or­gan“ do­neo je od­lu­ku da se ustu­pi na traj­nu po­zaj­mi­cu Mu­ze­ju Voj­vo­di­ne ko­ji je 1997. obe­le­ža­vao ve­li­ki ju­bi­lej – 150 go­di­na od osni­va­nja Srp­ske na­rod­ne zbir­ke iz ko­je je ova usta­no­va po­te­kla.

Zbog Bo­ca­ri­će­ve bo­le­sti sli­ka je osta­la ne­za­vr­še­na, što se naj­bo­lje pri­me­ću­je na fi­zi­o­no­mi­ja­ma pri­sut­nih, za­pi­sa­la je isto­ri­čar­ka umet­no­sti Lji­lja­na La­zić u pu­bli­ka­ci­ji „Rad Mu­ze­ja Voj­vo­di­ne“. 

U pred­njem pla­nu dve cen­tral­ne fi­gu­re su su­bo­tič­ki žup­nik, pr­vak Bu­nje­va­ca Bla­ško Ra­jić i ba­ranj­ski pro­ta Ste­van Mi­hal­džić. Kom­po­zi­ci­ja je ra­đe­na po fo­to­gra­fi­ja­ma i lič­nom po­zi­ra­nju. I sam Bo­ca­rić je po­zi­vao, u štam­pi, uče­sni­ke da mu po­ša­lju fo­to­gra­fi­je. 

„Na bal­ko­nu su uglav­nom bi­li čla­no­vi Srp­skog na­rod­nog od­bo­ra No­vi Sad, a po­sla­ni­ci su bi­li do­le u sa­li. Tu se ni­je se­de­lo ne­go se sta­ja­lo jer je bio ogro­man broj lju­di, 758 po­sla­ni­ka. Na bi­ni su na­sli­ka­ni No­vo­sa­đa­ni Ja­ša To­mić i uni­jat­ski pro­ta Jo­van Hra­ni­lo­vić ko­ji je kao naj­sta­ri­ji po­sla­nik otvo­rio skup­šti­nu“, pri­ča Nje­go­van ko­ji je autor knji­ga o pri­sa­je­di­nje­nju. 

Že­ne su za ovu skup­šti­nu bi­ra­ne i ima­le su pra­vo gla­sa. Bo­ca­rić je čet­ki­com ove­ko­ve­čio pet po­sla­ni­ca iz Su­bo­ti­ce: Ol­gu Stan­ko­vić, Man­du Su­da­re­vić, Ma­ru Mal­gur­ski, Ana­sta­zi­ju Ma­noj­lo­vić, Ka­tu Pr­ćić. Po­zna­to je ipak da su bi­le još dve po­sla­ni­ce: Mi­li­ca To­mić iz No­vog Sa­da, ćer­ka Sve­to­za­ra Mi­le­ti­ća i su­pru­ga Ja­še To­mi­ća, i Ma­ra Jo­va­no­vić iz Pan­če­va.

Tra­di­ci­ja ilu­stro­va­nja va­žnih isto­rij­skih sku­po­va srp­skog na­ro­da pro­te­za­la se kroz ceo 19. vek, a jed­na od njih je i „Maj­ska skup­šti­na“ po­zna­tog sli­ka­ra Pa­vla Si­mi­ća. „Kod ta­kvih sli­ka umet­nič­ki kva­li­tet ni­je to­li­ko va­žan ko­li­ko do­ku­men­tar­na vred­nost. Za­to je i Bo­ca­ri­će­va ‘Ve­li­ka skup­šti­na’ da­nas vred­na kao iz­u­zet­no li­kov­no sve­do­čan­stvo va­žnog do­ga­đa­ja iz 1918“, na­vo­di isto­ri­čar­ka umet­no­sti Lji­lja­na La­zić.

Umet­nik je ro­đen u Bu­dvi 1864, umro u Pe­ra­stu 1944, a od 1911. do 1932. ži­veo je u No­vom Sa­du ka­da na­sta­je naj­vi­še nje­go­vih de­la iz ko­sov­skog ci­klu­sa i bal­kan­skih ra­to­va. Omi­lje­ni mo­ti­vi bi­li su mu sle­pi gu­slar i srp­ski se­ljak, kao i Kra­lje­vić Mar­ko ko­ji je pri­ka­zan na dve nje­go­ve sli­ke ko­je se ču­va­ju u Ga­le­ri­ji Ma­ti­ce srp­ske u No­vom Sa­du. 

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nedeljko S
Baranja? Gde nestade?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.