Subota, 28.01.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
DO­SI­JE „PO­LI­TI­KE” PO­NE­DELj­KOM: MLA­DI ČU­VA­RI STA­RIH ZA­NA­TA (2)

Knji­go­vo­đa ču­va tradicionalnu srpsku šaru

Vo­đe­na lju­ba­vlju pre­ma ruč­nom radu i fol­klo­ru, Ka­ta­ri­na Man­dić je na­pu­sti­la stal­ni po­sao i osno­va­la tkač­ku rad­nju
Фото П. Василчин

Mno­gi se ne bi usu­di­li da na­pu­ste vi­še­go­di­šnji i sta­lan po­sao ka­ko bi se upu­sti­li u za­nat­stvo. Upra­vo to je ura­di­la Ka­ta­ri­na Man­dić iz Pan­če­va ka­da je 2010. da­la ot­kaz u fir­mi u ko­joj je ra­di­la kao knji­go­vo­đa. S na­me­rom da spo­ji ruč­no tka­nje kao ho­bi i lju­bav pre­ma fol­klo­ru ko­ji igra vi­še od tri de­ce­ni­je, iste go­di­ne je u gra­du u ko­jem ži­vi po­kre­nu­la za­nat­sku rad­nju za pro­iz­vod­nju tka­ni­na na tra­di­ci­o­na­lan na­čin.

Osam go­di­na ka­sni­je, hra­brost i upor­nost su se is­pla­ti­li. Ka­ta­ri­na je raz­vi­la po­sao u pro­iz­vod­nji tka­nih de­lo­va na­rod­ne no­šnje, kao što su tka­ni­ce, ke­ce­lje, suk­nje, tor­be, i su­ve­ni­ra po­put fu­tro­la, pod­me­ta­ča, ja­stuč­ni­ca, vre­ća za fla­še, mag­ne­ta, obe­le­ži­va­ča za knji­ge... Iz­ra­da ovih pred­me­ta joj je po­sta­la ži­vot­ni po­ziv.

„Hra­brost da na­pu­stim sta­lan i do­bro pla­ćen po­sao, sprem­nost na raz­li­či­ta od­ri­ca­nja, str­plje­nje, sva­ko­dnev­no uče­nje, flek­si­bil­nost, ve­li­ka lju­bav pre­ma no­šnji i tkač­kom za­na­tu otvo­ri­li su mno­ga vra­ta i no­ve mo­guć­no­sti za rad i za­ra­du”, na­po­mi­nje Ka­ta­ri­na Man­dić.

 

Tka­ne de­lo­ve na­rod­ne no­šnje na­ša sa­go­vor­ni­ca re­kon­stru­i­še na osno­vu ori­gi­nal­nih uzo­ra­ka. Ovi pred­me­ti su na­me­nje­ni kul­tur­no-umet­nič­kim dru­štvi­ma u ze­mlji i ino­stran­stvu. S mno­gi­ma Ka­ta­ri­na Man­dić je ostva­ri­la sa­rad­nju, a po­seb­no is­ti­če KUD „Stan­ko Pa­u­no­vić” iz Pan­če­va, gde je i sa­ma du­go go­di­na igra­la fol­klor. Kad je reč su­ve­ni­ri­ma, oni su na­me­nje­ni tu­ri­stič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, et­no-se­li­ma, et­no-re­sto­ra­ni­ma, a mo­gu da bu­du i po­slov­ni po­klon pred­u­ze­ća.

„Su­ve­ni­ri ima­ju estet­sko obe­lež­je iz­ra­že­no na­rod­nom umet­no­šću. Iz­gle­dom ču­va­ju i pre­zen­tu­ju tra­di­ci­o­nal­nu ša­ru. Opre­mlje­ni su ade­kvat­nom am­ba­la­žom, kao i dvo­je­zič­nom de­kla­ra­ci­jom s opi­som mo­ti­va”, is­ti­če Ka­ta­ri­na Man­dić, ko­joj su stal­ne sa­rad­ni­ce u po­slu ujed­no dve nje­ne naj­bo­lje pri­ja­te­lji­ce – Ja­sna Vu­ji­čić i Je­le­na Bo­jo­vić.

Ka­da je po­či­nja­la ni­je ima­la ni­ka­kvog pred­u­zet­nič­kog du­ha ni­ti is­ku­stva već sa­mo že­lju da po­ku­ša da svo­je kre­a­tiv­ne ve­šti­ne pre­tvo­ri u po­sao. 

„Ruč­no tka­nje mi je bio ho­bi i do­dat­ni iz­vor pri­ho­da ne­ko­li­ko go­di­na pre re­gi­stra­ci­je pred­u­zet­nič­ke de­lat­no­sti. U tom pe­ri­o­du iz­ra­đi­va­la sam ra­zno­vr­sni­ji pro­iz­vod­ni pro­gram – od odev­nih pred­me­ta do kuć­nog tek­sti­la – i tek po­sle ne­ko­li­ko go­di­na sam se opro­ba­la u iz­ra­di tka­nih de­lo­va na­rod­ne no­šnje, ko­ja ob­u­hva­ta sve sta­re i te­ške teh­ni­ke za ko­je je po­treb­no tkač­ko is­ku­stvo”, is­ti­če na­ša sa­go­vor­ni­ca.

Ona po­seb­no is­ti­če va­žnost sub­ven­ci­ja za sve ko­ji se ba­ve tra­di­ci­o­nal­nim za­nat­stvom. Zbog to­ga je va­žno da se pra­te kon­kur­si na lo­kal­nom i dr­žav­nom ni­vou. Upra­vo je Ka­ta­ri­na na taj na­čin is­ko­ri­sti­la mno­ge sub­ven­ci­je – od one ko­jom je grad Pan­če­vo pr­ve go­di­ne po osni­va­nju rad­nje po­mo­gao njen po­du­hvat, do po­kra­jin­skih, za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma je ove go­di­ne, i pret­hod­nih, ku­po­va­la opre­mu, re­pro­ma­te­ri­jal i dva raz­bo­ja. 

Ta­ko­đe, Mi­ni­star­stvo za tu­ri­zam i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je ras­pi­su­je kon­kur­se za po­dr­šku sta­rim za­na­ti­ma, a ku­po­vi­nu opre­me i raz­ne se­mi­na­re omo­gu­ću­ju i po­je­di­ne ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je. Na ru­ku za­na­tli­ja­ma idu i olak­ši­ce pri­li­kom re­gi­stra­ci­je sta­rih za­na­ta.

„Na pri­mer, ni­je po­tre­ban po­slov­ni pro­stor već se de­lat­nost mo­že pri­ja­vi­ti na adre­si sta­no­va­nja. U tom slu­ča­ju sma­nju­ju se tro­ško­vi za­ku­pa po­slov­nog pro­sto­ra, ni­je po­treb­na fi­skal­na ka­sa, a ser­ti­fi­ko­va­ni pro­iz­vo­đa­či oslo­bo­đe­ni su pla­ća­nja eko i ko­mu­nal­ne tak­se”, na­vo­di Ka­ta­ri­na Man­dić.

Mla­di­ma ko­ji bi hte­li da se ba­ve tra­di­ci­o­nal­nim ra­di­no­sti­ma, Ka­ta­ri­na po­ru­ču­je da pro­iz­vod­nja ru­ko­tvo­ri­na ni­je ra­zo­no­da u slo­bod­no vre­me.

„Sva­ko­dnev­nim ra­dom vi­še od de­set sa­ti mo­gu da se po­stig­nu re­zul­ta­ti u pro­iz­vod­nji. Po­red to­ga, pred­u­zet­ni­štvo pod­ra­zu­me­va i ad­mi­ni­stra­tiv­ne po­slo­ve, mar­ke­ting, is­pi­ti­va­nje i te­sti­ra­nje no­vih pro­iz­vo­da, kao i stal­no pro­fe­si­o­nal­no i lič­no usa­vr­ša­va­nje”, ka­že Ka­ta­ri­na Man­dić.

Ipak, za­klju­ču­je ona, ako se spo­je lju­bav pre­ma za­na­tu, do­bar pro­iz­vod za ko­ji mo­že­te da obez­be­di­te pla­sman, mno­go ra­da i str­plje­nje – re­zul­ta­ti do­la­ze si­gur­no.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.