Petak, 28.01.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Oči svrbe zbog polena drveća i trava

Da bi se otkrilo na šta je osoba alergična, radi se kožno testiranje koje se izvodi tako što se ubodom kap alergena stavi na kožu podlaktice pacijenta, a rezultati se očitavaju nakon 20 minuta
(Фото Пиксабеј)

Or­di­na­ci­je aler­go­lo­ga ovih da­na su pu­ne pa­ci­je­na­ta ko­ji tra­že po­moć zbog ne­pre­sta­nog ki­ja­nja, su­ze­nja oči­ju, svra­ba i bi­stre se­kre­ci­je iz no­sa…

Lju­di­ma tre­nut­no naj­vi­še sme­ta­ju aler­ge­ni po­le­na dr­ve­ća po­put bre­ze, li­pe, pla­ta­na, le­šni­ka i zo­ve, a od sle­de­ćeg me­se­ca kre­ću te­go­be zbog po­le­na tra­va lju­lja, je­že­vi­ce, li­va­dar­ke, po­pi­nog pra­se­ta, pše­ni­ce...

U pe­ri­o­du od av­gu­sta do ok­to­bra mu­ke ima­ju aler­gič­ni na po­le­ne ko­ro­va kao što su am­bro­zi­ja (ni­ski i vi­so­ki ko­rov), cr­ni pe­lin, bo­kvi­ca, ki­se­ljak. Ipak, naj­vi­še pro­ble­ma pra­ve gri­nje kuć­ne pra­ši­ne. 

Da bi ne­ko znao na šta je aler­gi­čan i ka­kvu te­ra­pi­ju tre­ba da ko­ri­sti, mo­ra da po­se­ti le­ka­ra ko­ji će in­si­sti­ra­ti na po­sta­vlja­nju va­lja­ne di­jag­no­ze i ko­žnom te­sti­ra­nju na in­ha­la­ci­o­ne aler­ge­ne. 

Ka­ko is­ti­če pro­fe­sor dr San­vi­la Ra­ško­vić, iz Kli­ni­ke za aler­go­lo­gi­ju i imu­no­lo­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra Sr­bi­je, pr­vi pre­gled kod aler­go­lo­ga pa­ci­jen­tu tre­ba da za­ka­že le­kar u do­mu zdra­vlja, obič­no u ro­ku od ne­ko­li­ko da­na do ne­ko­li­ko ne­de­lja. Po­sto­je i pri­o­ri­tet­ni upu­ti ko­je iz­da­je le­kar op­šte me­di­ci­ne i va­že 24 sa­ta, kao i upu­ti bez ter­mi­na ko­ji se mo­ra­ju is­ko­ri­sti­ti u ro­ku od 30 da­na. Dru­gi pre­gled i svi osta­li pre­gle­di pa­ci­jen­tu se za­ka­zu­ju u sa­moj slu­žbi aler­go­lo­gi­je ko­ja se na­la­zi u Po­li­kli­ni­ci KCS-a. 

– Po­sta­vlja­nje di­jag­no­ze aler­gij­ske ki­ja­vi­ce ob­u­hva­ta, osim uzi­ma­nja po­da­ta­ka i pre­gle­da, ko­žne pro­be na stan­dard­ne in­ha­la­ci­o­ne aler­ge­ne, za­tim ko­žne pro­be na po­je­di­nač­ne aler­ge­ne, na­zal­ni pro­vo­ka­ci­o­ni test i la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze iz kr­vi: uku­pan imu­no­glo­bu­lin E, spe­ci­fi­čan imu­no­glo­bu­lin E na in­ha­la­ci­o­ne aler­ge­ne i broj eozi­no­fil­nih le­u­ko­ci­ta u kr­vi. Di­jag­no­za aler­gij­ske ast­me po­sta­vlja se na osno­vu ko­žnih te­sto­va i la­bo­ra­to­rij­skih ana­li­za, kao i funk­ci­o­nal­nog te­sti­ra­nja di­saj­nih or­ga­na: spi­ro­me­tri­je i ne­spe­ci­fič­nog bron­ho­pro­vo­ka­ci­o­nog te­sta sa me­ta­ho­li­nom – is­ti­če dr Ra­ško­vić. 

Ko­žno te­sti­ra­nje na in­ha­la­ci­o­ne aler­ge­ne je ru­tin­ska, pot­pu­no bez­bed­na pro­ce­du­ra ko­ja se iz­vo­di ubo­dom-prik, kroz kap aler­ge­na sta­vlje­nu na ko­žu po­dlak­ti­ce pa­ci­jen­ta. Pro­ce­du­ra se iz­vo­di ste­ril­nim lan­ce­ta­ma i re­zul­ta­ti se oči­ta­va­ju na­kon 20 mi­nu­ta. Tu se me­ri ve­li­či­na pa­pu­le (ur­ti­ke) na ko­ži i ve­li­či­na okol­nog cr­ve­ni­la oko po­je­di­nač­nih ubo­da. Pa­ci­jent pre ko­žne pro­be ne sme ba­rem če­ti­ri da­na da pi­je le­ko­va pro­tiv aler­gi­je, jer bi oni uti­ca­li da te­sto­vi na ko­ži bu­du ne­ga­tiv­ni.  

– Pr­va me­ra le­če­nja je iz­be­ga­va­nje aler­ge­na, što je te­ško po­sti­ći u pot­pu­no­sti. Na pri­mer, pro­tiv gri­nja se bo­ri­mo iz­be­ga­va­njem te­pi­ha, iti­so­na, me­bli­ra­nog na­me­šta­ja, za­ve­sa, pli­ša­nih igra­ča­ka... U se­zo­ni po­le­na ma­nje tre­ba da se bo­ra­vi na otvo­re­nom pro­sto­ru, a do­ga­đa se da pro­me­na me­sta bo­rav­ka, re­ci­mo od­la­zak u ju­žni­je pre­de­le, sma­nju­je te­go­be jer je ta­mo već za­vr­še­no cve­ta­nje bi­lja­ka či­ji po­len iza­zi­va te­go­be. Ne­kad se i pre­ko vre­men­ske prog­no­ze is­tak­ne alarm ka­da je vi­so­ka kon­cen­tra­ci­ja po­le­na u va­zdu­hu – ka­že dr Ra­ško­vić. 

Dru­gi vid le­če­nja aler­gij­ske ki­ja­vi­ce, po­ja­šnja­va na­ša sa­go­vor­ni­ca, je­ste uzi­ma­nje le­ko­va ta­ko­zva­nih an­ti­hi­sta­mi­ni­ka H1 an­ta­go­ni­sta, u do­zi od jed­ne do tri ili če­ti­ri ta­ble­te dnev­no. Ko­ri­ste se ne­se­da­tiv­ni an­ti­hi­sta­mi­ni­ci. Uz ove ta­ble­te do­da­je se na­zal­ni sprej na ba­zi gli­ko­kor­ti­ko­i­da, či­je se uzi­ma­nje sa­ve­tu­je ba­rem če­ti­ri do šest ne­de­lja, a ne­ka­da i vi­še me­se­ci. S dru­ge stra­ne, le­če­nje aler­gij­ske ast­me ob­u­hva­ta, pre sve­ga, in­ha­la­ci­o­nu te­ra­pi­ju po­mo­ću pum­pi­ca na ba­zi gli­ko­kor­ti­ko­i­da, a ne­ka­da se ko­ri­ste kom­bi­no­va­ni spre­jo­vi u ko­ji­ma ima i du­go­de­lu­ju­ćih bron­ho­di­la­ta­tor­nih le­ko­va.  

– Opre­ma za pri­me­nu ove te­ra­pi­je sa­da je usa­vr­še­na i ko­ri­šće­nje je olak­ša­no. Ve­ći­na pre­pa­ra­ta se do­zi­ra sa­mo po jed­na ili dve in­ha­la­ci­je dnev­no, što je za pa­ci­jen­ta iz­u­zet­no kom­for­no. Još jed­na gru­pa le­ko­va ima ši­ro­ku pri­me­nu u aler­gij­skim re­ak­ci­ja­ma, a to su in­hi­bi­to­ri le­u­ko­tri­jen­skih re­cep­to­ra. Tre­ći vid te­ra­pi­je, za se­zon­ske i ce­lo­go­di­šnje aler­gij­ske ki­ja­vi­ce, kao i za ki­ja­vi­ce ko­je su udru­že­ne sa lak­šom do sred­njom aler­gij­skom ast­mom, je­ste ta­ko­zva­na spe­ci­fič­na hi­po­sen­zi­bi­li­za­ci­ja. Te­ži­mo da or­ga­ni­zam, pu­tem pri­me­ne ra­stu­ćih do­za aler­ge­na, po­sta­ne to­le­ran­tan i da se na taj na­čin sma­nje te­go­be – na­gla­ša­va dr Ra­ško­vić i do­da­je da se u da­na­šnje vre­me ko­ri­ste dve me­to­de hi­po­sen­zi­bi­li­za­ci­je, pot­ko­žna i me­to­da pre­ko ka­pi ko­je se sta­vlja­ju pod je­zik, što je kom­for­ni­je za pa­ci­jen­ta. Ova me­to­da se pri­me­nju­je od tri do pet go­di­na, i to sa­mo u stro­go oda­bra­nim slu­ča­je­vi­ma. 

Sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je da će od aler­gi­ja iz go­di­ne u go­di­nu pa­ti­ti sve ve­ći broj lju­di. Tre­nut­no broj pa­ci­je­na­ta obo­le­lih od aler­gij­ske ki­ja­vi­ce ra­ste u ur­ba­nim re­gi­o­ni­ma, pa u ve­ći­ni evrop­skih ze­ma­lja iz­no­si oko 25 do 30 od­sto.

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

islam hajrudin
Nije to jadan polen i cvece,vega chemtrails-i. Al' oce na nas da uzverujemo da su kemtrjls izmisljotina al jok.Ne idje preveliko da se sakrije.Ajd da je dje na zemlji pa da ga sakrijes ,al na nebesima ne ide.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.