Četvrtak, 23.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Radimo na razvijanju osećaja pripadnosti srpskom narodu

Ovogodišnji, deseti po redu Festival srpske kulture u Istri biće održan od 19. aprila do 3. maja
(Фо­то Лич­на ар­хи­ва)

Ove go­di­ne sla­vi­mo de­set go­di­na Fe­sti­va­la srp­ske kul­tu­re u Is­tri i pet go­di­na ra­da Srp­skog kul­tur­nog cen­tra, či­me se ne mo­gu po­hva­li­ti ni ne­ki ve­ći gra­do­vi i op­šti­ne u Hr­vat­skoj, u ko­ji­ma ži­vi  pu­no ve­ći broj pri­pad­ni­ka srp­skog na­ro­da, ka­že za „Po­li­ti­ku” Mi­lan Ra­šu­la, pred­sed­nik Vi­je­ća srp­ske na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne Istar­ske žu­pa­ni­je na­ja­vlju­ju­ći ovo­go­di­šnji, de­se­ti po re­du Fe­sti­val srp­ske kul­tu­re u Is­tri ko­ji će bi­ti odr­žan od 19. apri­la do 3. ma­ja 2018. 

– Sva­ki od pro­te­klih de­vet fe­sti­va­la po­sve­ti­li smo po jed­nom od ve­li­ka­na ko­ji su osta­vi­li du­bo­ki trag u na­šoj kul­tu­ri: Vuk Ka­ra­džić, Do­si­tej Ob­ra­do­vić, Ivo An­drić, Sve­ti Sa­va, De­san­ka Mak­si­mo­vić, Mi­loš Cr­njan­ski, Na­de­žda Pe­tro­vić, Da­ni­lo Kiš, Isi­do­ra Se­ku­lić, a ove go­di­ne okre­će­mo se mla­đoj po­pu­la­ci­ji, kroz pro­je­kat „Se­ća­nje na Mi­la­na Mla­de­no­vi­ća – kao da je još uvek tu” u okvi­ru ko­jeg će­mo ob­u­hva­ti­ti pe­ri­od rok i pop kul­tu­re ko­ja je obe­le­ži­la ove pro­sto­re – ka­že Mi­lan Ra­šu­la uz na­po­me­nu da or­ga­ni­za­to­ri fe­sti­va­la ni ovo­ga pu­ta ni­su za­po­sta­vi­li srp­sku ba­šti­nu, tra­di­ci­ju i et­no­gra­fi­ju. 

Pred istar­skom pu­bli­kom, sa­zna­je­mo, to­kom fe­sti­val­skih da­na bi­će pu­no pro­gra­ma, uče­sni­ka i go­sti­ju. Ko­li­ko je na­šim su­na­rod­ni­ci­ma u Is­tri va­žno ovo kul­tur­no oku­plja­nje, Mi­lan Ra­šu­la od­go­va­ra:

– Iz­u­zet­no je va­žno, pr­vo za­to što se tih da­na in­ten­ziv­ni­je dru­ži­mo i raz­me­nju­je­mo ide­je i pla­no­ve za na­še dru­ge ak­tiv­no­sti, a dru­go to nam je naj­va­žni­je u pro­ce­su uspo­ra­va­nja asi­mi­la­ci­je, ko­ja je na­ža­lost uzro­ko­va­na op­štom glo­ba­li­za­ci­jom i stra­ho­vi­tim upli­vom elek­tron­skih i vir­tu­al­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja me­đu mla­di­ma. Ra­di­mo na raz­vi­ja­nju ose­ća­nja pri­pad­no­sti srp­skom na­ro­du i ne­go­va­nju na­šeg je­zi­ka, ći­ri­lič­nog pi­sma i pra­vo­sla­vlja kroz do­pun­sku na­sta­vu na srp­skom je­zi­ku i pra­vo­slav­ne ve­ro­na­u­ke. U Srp­skom kul­tur­nom cen­tru to­kom go­di­ne ima­mo ve­o­ma bo­gat i sa­dr­ža­jan pro­gram kroz iz­lo­žbe i ga­le­rij­sku de­lat­nost, knji­žev­ne tri­bi­ne, film­ski i mu­zič­ki pro­gram, u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne odr­ža­va­mo i Sve­to­sav­sku aka­de­mi­ju. Je­di­no što ni­ka­ko ne uspe­va­mo je­ste da ofor­mi­mo fol­klor­nu sek­ci­ju, iako nam je to ve­li­ka že­lja. Iz­da­je­mo i na­še no­vi­ne „Tra­go­ve”, šest bro­je­va u go­di­nu da­na na ći­ri­lič­nom pi­smu.  

MilanRašula:
Svaki od proteklih devet festivala posvetili smo po jednom od velikana koji su ostavili duboki trag u našoj kulturi: Vuk Karadžić, Dositej Obradović, Ivo Andrić, Sveti Sava, Desanka Maksimović, Miloš Crnjanski, Nadežda Petrović, Danilo Kiš,
Isidora Sekulić

Ka­da je reč o fi­nan­si­ja­ma, naš sa­go­vor­nik na­gla­ša­va da pro­gra­me uglav­nom po­kri­va­ju sred­stvi­ma do­bi­je­nim iz bu­dže­ta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

– Do­bro ko­mu­ni­ci­ra­mo sa Mi­ni­star­stvom kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i sa Upra­vom za sa­rad­nju s di­ja­spo­rom i Sr­bi­ma u re­gi­o­nu pra­ti­mo kon­kur­se i na­ši pro­jek­ti su fi­nan­sij­ski po­dr­ža­va­ni, do­du­še ne ko­li­ko oče­ku­je­mo, ali to ni­je i ne sme bi­ti pre­pre­ka u is­pu­nja­va­nju na­šeg osnov­nog za­dat­ka, oču­va­nja srp­stva na pro­sto­ru Istar­ske žu­pa­ni­je, kao naj­za­pad­ni­jeg re­gi­o­na biv­še dr­ža­ve u ko­jem ži­vi go­to­vo 9.000 Sr­ba. Tu je i kon­ti­nu­i­ra­na po­moć lo­kal­ne upra­ve, od­no­sno gra­do­va Pu­le, La­bi­na, Po­re­ča, Ro­vi­nja, Vod­nja­na, Fa­ža­na i Istar­ske žu­pa­ni­je. Sva­ka­ko mo­ra­mo is­ta­ći i ve­li­ku po­moć i po­dr­šku EU par­la­men­tar­ca Iva­na Ja­kov­či­ća. Bez to­ga je­dan ova­ko ve­li­ki i zna­čaj­ni pro­je­kat ne bi mo­gli da re­a­li­zu­je­mo – pod­vla­či Mi­lan Ra­šu­la.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.