Subota, 01.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Sedam decenija Zavoda za zaštitu prirode

U godini jubileja ustanove koja je 30. aprila 1948. osnovana s ciljem da obavlja delatnost zaštite i unapređenja prirodne baštine Srbije očekivanja su velika, poput lane najavljenog proglašenja još jednog nacionalnog parka „Kučaj – Beljanica”
Река Сопотница (Фото Драган Боснић)

Za­vod za za­šti­tu i na­uč­no pro­u­ča­va­nje pri­rod­nih ret­ko­sti NR Sr­bi­je bio je na­ziv usta­no­ve osno­va­ne 30. apri­la 1948. go­di­ne s ci­ljem da oba­vlja de­lat­nost za­šti­te i una­pre­đe­nja pri­rod­ne ba­šti­ne na­še ze­mlje. U go­di­ni ve­li­kog ju­bi­le­ja ra­stu i oče­ki­va­nja ka­ko po pi­ta­nju ri­go­ro­zni­jeg ču­va­nja onog što je sta­vlje­no pod za­šti­tu, ta­ko i pro­ši­re­nje li­sta za­šti­će­nih pri­rod­nih do­ba­ra.

– Pr­vo re­še­nje o za­šti­ti za­vod je do­neo 1949. go­di­ne i od­no­si se na za­šti­tu vo­do­pa­da Ve­li­ka i Ma­la Ri­palj­ka na Ozre­nu – ka­že Na­ta­ša Pa­nić, ru­ko­vo­di­lac gru­pe za obra­zov­no-iz­da­vač­ku de­lat­nost u ovoj na­uč­noj usta­no­vu. 

Za se­dam de­ce­ni­ja po­sto­ja­nja za­vo­da, či­jim osni­va­njem za­po­či­nje in­sti­tu­ci­o­nal­ni rad u za­šti­ti pri­ro­de Sr­bi­je, za­šti­će­no je 7,48 od­sto te­ri­to­ri­je. 

Pre­ma va­že­ćem pro­stor­nom pla­nu do 2020. pred­vi­đe­no je da se pod za­šti­tom dr­ža­ve na­đe 10 pro­ce­na­ta, što je oko 306.000 hek­ta­ra. 

Naj­ve­ći deo, u od­no­su na ukup­nu za­šti­će­nu po­vr­ši­nu, za­u­zi­ma­ju par­ko­vi pri­ro­de 296.285,74 hek­ta­ra, i to: „Sta­ra pla­ni­na”, „Go­li­ja”, Zla­ti­bor”, „Ra­dan”... Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi od ko­jih je naj­ve­ći po po­vr­ši­ni NP „Đer­dap”, a naj­sta­ri­ja „Fru­ška go­ra”, pro­sti­ru se na 123.663,44 hek­ta­ra. 

Go­di­ne 2017. je, po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Da­na za­šti­te pri­ro­de Sr­bi­je, obe­lo­da­nje­no da će ove go­di­ne bi­ti pro­gla­šen Na­ci­o­nal­ni park „Ku­čaj – Be­lja­ni­ca” sa se­di­štem u De­spo­tov­cu. Ta­ko da NP „Šar-pla­ni­na”, ko­ji je pro­gla­šen 1986. go­di­ne, vi­še ne­će bi­ti naj­mla­đi.

Ina­če, pro­stor Ku­čaj – Be­lja­ni­ca je odav­no pre­po­znat kao pri­rod­no na­sle­đe Sr­bi­je, ta­ko da tre­nut­no na ovom pro­sto­ru ima vi­še za­šti­će­nih po­je­di­nač­nih lo­ka­li­te­ta kao što su šum­ski re­zer­vat Vi­na­to­va­ča, La­za­rev ka­njon, vo­do­pad Pr­ska­lo i mno­gi dru­gi.

Pre­de­li iz­u­zet­nih od­li­ka za­u­zi­ma­ju 18,22 od­sto te­ri­to­ri­je, spe­ci­jal­ni re­zer­va­ti pri­ro­de 8,47 od­sto, dok sva­ka od pre­o­sta­lih ka­te­go­ri­ja za­u­zi­ma is­pod je­dan od ukup­no za­šti­će­ne po­vr­ši­ne.

Na osno­vu pred­lo­ga za­vo­da, kao pri­rod­ne ret­ko­sti, stro­go za­šti­će­no je 1.735 bilj­nih i ži­vo­tinj­skih vr­sta, a još 853 vr­ste bi­lja­ka i ži­vo­ti­nja je pod za­šti­tom dr­ža­ve. Re­a­li­zu­ju se ak­ci­je na te­re­nu u ci­lju oču­va­nja vr­sta kao što su us­po­sta­vlja­nje hra­ni­li­šta za be­lo­gla­ve su­po­ve i me­dve­de, mo­ni­to­ring di­vo­ko­ze, za­tim so­va na Sta­roj pla­ni­ni i me­dve­da na Go­li­ji, oču­va­nje sta­ni­šta ret­kih bilj­nih vr­sta kao što su di­vlji bo­žu­ri, ku­kur­jak, koc­ka­vi­ca, ve­ne­ri­na vlas.

Za­vod je do sa­da za­šti­tio oko 80 obje­ka­ta ge­o­na­sle­đa, uglav­nom spe­le­o­lo­škog ka­rak­te­ra. Pre tri go­di­ne pr­vi put je na­pra­vio is­ko­ra­ke i van gra­ni­ca na­še ze­mlje, po­kre­nuv­ši is­tra­ži­va­nja pod­ruč­ja ma­na­sti­ra Hi­lan­dar na Sve­toj Go­ri.

Sa­sta­vlja­nje Cr­ve­nih li­sta i Cr­ve­nih knji­ga je­dan od pred­u­slo­va re­a­li­za­ci­je ak­tiv­nih me­ra za­šti­te bi­o­di­ver­zi­te­ta, ta­ko da je an­ga­žo­va­nje na ovom po­lju i da­lje u vr­hu pri­o­ri­te­ta ra­da za­vo­da.

Va­žna je i me­đu­na­rod­na sa­rad­nja s or­ga­ni­za­ci­ja­ma za za­šti­tu pri­ro­de. Za Eme­rald mre­žu, pa­ne­vrop­sku mre­žu za­šti­će­nih pri­rod­nih do­ba­ra, za­vod je iz­dvo­jio 61 pod­ruč­je ili 11,54 od­sto te­ri­to­ri­je Sr­bi­je. Za pro­gram Une­ska „Čo­vek i bi­os­fe­ra”, na osno­vu pred­lo­ga za­vo­da, pro­gla­šen je 2001. go­di­ne pr­vi re­zer­vat bi­os­fe­re u Sr­bi­ji „Go­li­ja – Stu­de­ni­ca”.

Usta­no­vlja­va­nja je i na­ci­o­nal­na eko­lo­ška mre­ža i pri­pre­ma za NA­TU­RA 2000, mre­žu evrop­skih za­šti­će­nih pod­ruč­ja kao deo na­ci­o­nal­nih na­sto­ja­nja ve­za­nih za pre­go­va­rač­ko po­gla­vlje 27 za pri­stu­pa­nje Evrop­skoj uni­ji.

– Ove go­di­ne i Svet­ska aso­ci­ja­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de obe­le­ža­va 70 go­di­na svog ra­da i po­sto­ja­nja, po­kre­nu­li smo za­jed­nič­ku ini­ci­ja­ti­vu s Re­gi­o­nal­nom kan­ce­la­ri­jom za is­toč­nu Evro­pu i cen­tral­nu Azi­ju u Be­o­gra­du 70 + 70 go­di­na za­šti­te pri­ro­de u Sr­bi­ji i sve­tu – na­vo­di na­ša sa­go­vor­ni­ca, do­da­ju­ći da će cen­tral­na pro­sla­va po­vo­dom 70. go­di­na ra­da u za­šti­ti pri­ro­de bi­ti odr­ža­na de­ve­tog ma­ja 2018. go­di­ne, u sve­ča­noj sa­li Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti u Be­o­gra­du. 

68 rezervata

Za­vod de­lat­nost za­šti­te i una­pre­đe­nja pri­rod­ne ba­šti­ne re­a­li­zu­je kroz ak­tiv­no­sti kao što su za­šti­ta – 459 pod­ruč­ja: pet na­ci­o­nal­nih par­ko­va, 18 par­ko­va pri­ro­de, 

20 pre­de­la iz­u­zet­nih od­li­ka, 68 re­zer­va­ta pri­ro­de, 307 spo­me­ni­ka pri­ro­de, če­ti­ri za­šti­će­na sta­ni­šta i 37 pri­rod­nih pro­sto­ra oko spo­me­ni­ka kul­tu­re i me­sta od isto­rij­skog zna­ča­ja, ko­ja su za­šti­će­na po sta­rim za­ko­ni­ma i pred­sta­vlja­ju pred­met re­vi­zi­je.

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Spomenka Drljaca
Nigde ne spominju prelete neindentifikovanih aviona, koji redovno (po dobroj vidljivosti) zaprasuju nam atmosferu raznim otrovima kao aluminijum oksidom ... (chemtrails!) Zato nam drvece se susi, ptica gotovo da nema... ljudi dobijaju razne bolesti, narocito respirativnih organa, truju zemljiste... ! Sta radite gospodo za nas i buduce generacije.? Niste u prilici da ista slavite !

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.