četvrtak, 06.05.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
petak, 25.01.2019. u 12:11 Jelena Čalija

Spo­re­nja u je­vrej­skoj za­jed­ni­ci oko lo­go­ra To­pov­ske šu­pe

Затражено је да логор буде део комплекса Старо Сајмиште (Фото Беоинфо)

Sa­vez je­vrej­skih op­šti­na Sr­bi­je (SJOS) pod­neo je kri­vič­nu pri­ja­vu Pr­vom osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Be­o­gra­du pr­o­tiv Da­ni­la Me­di­ća, pred­sed­ni­ka Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad, zbog sum­nje da je zlo­u­po­tre­bio po­lo­žaj od­go­vor­nog li­ca i fal­si­fi­ko­vao is­pra­ve.

Ka­ko je re­če­no na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re SJOS-a, Me­dić je u ime Sa­ve­za u ja­nu­a­ru pr­o­šle go­di­ne dao sa­gla­snost za iz­grad­nju šo­ping mo­la „Del­ta pla­net” na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma na ko­ji­ma se u Dru­gom svet­skom ra­tu na­la­zio lo­gor To­pov­ske šu­pe, kao i za iz­me­šta­nje dva oču­va­na lo­gor­ska objek­ta. Ro­bert Sa­ba­doš, pred­sed­nik SJOS-a, na­veo je da Me­dić, kao pot­pred­sed­nik Sa­ve­za, ni­je imao ovla­šće­nje da da sa­gla­snost, kao i da je to uči­nio bez zna­nja Sa­ve­za.

– Mi smo pr­o­tiv to­ga da se iz­me­šta­ju dva po­sto­je­ća objek­ta lo­go­ra, kao i da se To­pov­ske šu­pe pri­la­go­đa­va­ju šo­ping mo­lu. O to­me da dva po­sto­je­ća objek­ta tre­ba da se oču­va­ju oba­ve­stio sam, pre Me­di­će­vog pi­sma, grad­ski Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re. Iz­vr­šni od­bor Sa­ve­za u apri­lu pr­o­šle go­di­ne sta­vio je van sna­ge sa­gla­snost ko­ju je pot­pi­sao Me­dić i do­neo od­lu­ku da oba objek­ta tre­ba da osta­nu na svo­jim lo­ka­ci­ja­ma – re­kao je Sa­ba­doš.

Ra­bin Isak Asi­el na­veo je da je u apri­lu pr­o­šle go­di­ne, s ovim u ve­zi, odr­žan i sa­sta­nak sa za­me­ni­kom gra­do­na­čel­ni­ka Go­ra­nom Ve­si­ćem.

– Rad­ni za­klju­čak bio je da jed­na zgra­da osta­ne na auten­tič­noj lo­ka­ci­ji, a da se dru­ga pre­me­sti ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra da­lje zbog iz­grad­nje unu­tra­šnjeg ma­gi­stral­nog pr­ste­na. To je bio mi­ni­mum oko ko­jeg smo se svi slo­ži­li, ali se od ta­da ni­šta ne de­ša­va. Pred­lo­ži­li smo i da To­pov­ske šu­pe bu­du deo me­mo­ri­jal­nog kom­plek­sa Sta­ro saj­mi­šte, ka­ko bi se i na taj na­čin oču­va­lo ovo me­sto stra­da­nja –re­kao je Asi­el.

Na kon­fe­ren­ci­ji je is­tak­nu­to i da je Mi­ni­star­stvu prav­de, ko­je vo­di Re­gi­star cr­ka­va i ver­skih za­jed­ni­ca, pod­net zah­tev za pr­o­me­nu po­da­ta­ka u ve­zi sa za­stup­ni­ci­ma Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad, bu­du­ći da je na van­red­noj skup­šti­ni iza­bra­na pri­vre­me­na upra­va.

– De­sant na Sa­vez tra­je od apri­la pr­o­šle go­di­ne, od ka­da je od­bi­je­no da se da sa­gla­snost na iz­me­šta­nje obje­ka­ta lo­go­ra na Auto­ko­man­di. Zbog ne­za­do­volj­stva član­stva odr­ža­na je van­red­na skup­šti­na Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad na ko­joj je sme­nje­no ru­ko­vod­stvo i iza­bra­na pri­vre­me­na upra­va. Toj skup­šti­ni pri­su­stvo­va­lo je oko 230 lju­di, dok je onoj na ko­joj je gla­sa­no o sme­ni sa­da­šnjeg ru­ko­vod­stva Sa­ve­za pri­su­stvo­va­lo njih če­tr­de­se­tak – re­kao je Asi­el.

Dan pre ove, odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za me­di­je u orga­ni­za­ci­ji Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad. Na njoj je, iz­me­đu osta­log, re­če­no da je Evrop­ski je­vrej­ski kon­gres is­klju­čio pred­stav­ni­ke je­vrej­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji iz ra­da go­di­šnje skup­šti­ne, za šta uče­sni­ci kon­fe­ren­ci­je sma­tra­ju od­go­vor­nim Sa­ba­do­ša i Asi­e­la, da oni­ma ko­ji su pre­ži­ve­li Ho­lo­ka­ust ni­je u 2017. is­pla­će­na po­moć za ko­ju su obez­be­đe­na sred­stva iz re­pu­blič­kog bu­dže­ta.

– Ne­ko je EJK-u po­slao pi­smo da mi ni­smo le­gi­tim­ni pred­stav­ni­ci je­vrej­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji i zbog to­ga ne uče­stvu­je­mo. To je na­ne­lo ve­li­ku šte­tu Sa­ve­zu, ali ta glu­post je kre­nu­la odav­de. Što se ti­če po­mo­ći oni­ma ko­ji su pre­ži­ve­li Ho­lo­ka­ust, Sa­vez ni­šta od tog nov­ca ni­je za­dr­žao za se­be. Tre­ba­lo je pr­vo pri­ku­pi­ti po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju za sva­kog pre­ži­ve­log i taj po­sao je po­tra­jao go­di­nu da­na, od ju­la 2017. Čim je to za­vr­še­no, po­če­le su is­pla­te – re­kao je Sa­ba­doš.

Da­ni­lo Me­dić ta­ko­đe je go­vo­rio o To­pov­skim šu­pa­ma na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u sre­du i re­kao da je ini­ci­ja­ti­va pret­hod­nog ru­ko­vod­stva JOB bi­la da se zgra­de lo­go­ra sru­še i da „je­dan zi­dić po­sta­ne deo kom­plek­sa tr­žnog cen­tra kao znak se­ća­nja da je tu bio lo­gor“. On je na­veo da je to spre­če­no i da je za­tra­že­no da se zgra­de lo­go­ra iz­me­ste i ne bu­du sru­še­ne. Ra­bin Aisel re­kao je ju­če da to ni­je tač­no i da pret­hod­no ru­ko­vod­stvo JOB ni­je pot­pi­sa­lo ni­ka­kvo ru­še­nje.

Komеntari2
cf1f3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

milan
Dva objekta , Topovske supe kao deo logora sramota je i pogledati. Sta je radila Jevrejska zajednica i drzava Srbija kad od Drugog Svetskog rata do danas nisu ulozili ni dinar da se to sacuva kao uspomena na hiljade stradalih nevinih ljudi,zena i dece.. Cekao se samo trenutak da se to srusi samo od sebe a zatim buldozerima izravna prostor kao u Savamali.....
Aspalathos
Nezavisno od problema trgovačkog centra koji bi trebalo da se gradi na mestu topovskih šupa; novca koji Srbija uplaćuje SJOS za imovinu stradalih Jevreja tokom 2. svetskog rata koji nemaju naslednike na ime oduzete imovine, u Jevrejskoj opštini Beograd koja broji 2/3 svih članova Saveza u Srbiji, postoji sukob dugogodišnjeg autentičnog članstva sa nametnutim rukovodstvom od kojjih mnogi uopšte nisu Jevreji čime se krši osnovni princip i pravo samostalnosti verske i etničke manjine da samostalno uređuje vođenje i rad svoje zajednice nezavisno od broja članova. Pokušaj smenjivanja svih i svakog ko nije po ukusu nametnutog predsednika je nedopustivo. Jevreji Beograda se s tim neće pomiriti kao što nisu u mnogo težim vremenima svoje viševekovne istorije u Srbiji sa komšijama Srbima, kada su se zajedno uspešno odupirali svakom neprijatelju. Predmet je u Ministarstvu pravde - čeka se da budu zaštićeni Jevreji i odstrani uljez iz JOB. Rabin Asiel je častan poštovan i odgovoran čovek! Šalom.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja