Nedelja, 04.12.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Spo­re­nja u je­vrej­skoj za­jed­ni­ci oko lo­go­ra To­pov­ske šu­pe

Затражено је да логор буде део комплекса Старо Сајмиште (Фото Беоинфо)

Sa­vez je­vrej­skih op­šti­na Sr­bi­je (SJOS) pod­neo je kri­vič­nu pri­ja­vu Pr­vom osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu u Be­o­gra­du pr­o­tiv Da­ni­la Me­di­ća, pred­sed­ni­ka Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad, zbog sum­nje da je zlo­u­po­tre­bio po­lo­žaj od­go­vor­nog li­ca i fal­si­fi­ko­vao is­pra­ve.

Ka­ko je re­če­no na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re SJOS-a, Me­dić je u ime Sa­ve­za u ja­nu­a­ru pr­o­šle go­di­ne dao sa­gla­snost za iz­grad­nju šo­ping mo­la „Del­ta pla­net” na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma na ko­ji­ma se u Dru­gom svet­skom ra­tu na­la­zio lo­gor To­pov­ske šu­pe, kao i za iz­me­šta­nje dva oču­va­na lo­gor­ska objek­ta. Ro­bert Sa­ba­doš, pred­sed­nik SJOS-a, na­veo je da Me­dić, kao pot­pred­sed­nik Sa­ve­za, ni­je imao ovla­šće­nje da da sa­gla­snost, kao i da je to uči­nio bez zna­nja Sa­ve­za.

– Mi smo pr­o­tiv to­ga da se iz­me­šta­ju dva po­sto­je­ća objek­ta lo­go­ra, kao i da se To­pov­ske šu­pe pri­la­go­đa­va­ju šo­ping mo­lu. O to­me da dva po­sto­je­ća objek­ta tre­ba da se oču­va­ju oba­ve­stio sam, pre Me­di­će­vog pi­sma, grad­ski Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re. Iz­vr­šni od­bor Sa­ve­za u apri­lu pr­o­šle go­di­ne sta­vio je van sna­ge sa­gla­snost ko­ju je pot­pi­sao Me­dić i do­neo od­lu­ku da oba objek­ta tre­ba da osta­nu na svo­jim lo­ka­ci­ja­ma – re­kao je Sa­ba­doš.

Ra­bin Isak Asi­el na­veo je da je u apri­lu pr­o­šle go­di­ne, s ovim u ve­zi, odr­žan i sa­sta­nak sa za­me­ni­kom gra­do­na­čel­ni­ka Go­ra­nom Ve­si­ćem.

– Rad­ni za­klju­čak bio je da jed­na zgra­da osta­ne na auten­tič­noj lo­ka­ci­ji, a da se dru­ga pre­me­sti ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra da­lje zbog iz­grad­nje unu­tra­šnjeg ma­gi­stral­nog pr­ste­na. To je bio mi­ni­mum oko ko­jeg smo se svi slo­ži­li, ali se od ta­da ni­šta ne de­ša­va. Pred­lo­ži­li smo i da To­pov­ske šu­pe bu­du deo me­mo­ri­jal­nog kom­plek­sa Sta­ro saj­mi­šte, ka­ko bi se i na taj na­čin oču­va­lo ovo me­sto stra­da­nja –re­kao je Asi­el.

Na kon­fe­ren­ci­ji je is­tak­nu­to i da je Mi­ni­star­stvu prav­de, ko­je vo­di Re­gi­star cr­ka­va i ver­skih za­jed­ni­ca, pod­net zah­tev za pr­o­me­nu po­da­ta­ka u ve­zi sa za­stup­ni­ci­ma Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad, bu­du­ći da je na van­red­noj skup­šti­ni iza­bra­na pri­vre­me­na upra­va.

– De­sant na Sa­vez tra­je od apri­la pr­o­šle go­di­ne, od ka­da je od­bi­je­no da se da sa­gla­snost na iz­me­šta­nje obje­ka­ta lo­go­ra na Auto­ko­man­di. Zbog ne­za­do­volj­stva član­stva odr­ža­na je van­red­na skup­šti­na Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad na ko­joj je sme­nje­no ru­ko­vod­stvo i iza­bra­na pri­vre­me­na upra­va. Toj skup­šti­ni pri­su­stvo­va­lo je oko 230 lju­di, dok je onoj na ko­joj je gla­sa­no o sme­ni sa­da­šnjeg ru­ko­vod­stva Sa­ve­za pri­su­stvo­va­lo njih če­tr­de­se­tak – re­kao je Asi­el.

Dan pre ove, odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za me­di­je u orga­ni­za­ci­ji Je­vrej­ske op­šti­ne Be­o­grad. Na njoj je, iz­me­đu osta­log, re­če­no da je Evrop­ski je­vrej­ski kon­gres is­klju­čio pred­stav­ni­ke je­vrej­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji iz ra­da go­di­šnje skup­šti­ne, za šta uče­sni­ci kon­fe­ren­ci­je sma­tra­ju od­go­vor­nim Sa­ba­do­ša i Asi­e­la, da oni­ma ko­ji su pre­ži­ve­li Ho­lo­ka­ust ni­je u 2017. is­pla­će­na po­moć za ko­ju su obez­be­đe­na sred­stva iz re­pu­blič­kog bu­dže­ta.

– Ne­ko je EJK-u po­slao pi­smo da mi ni­smo le­gi­tim­ni pred­stav­ni­ci je­vrej­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji i zbog to­ga ne uče­stvu­je­mo. To je na­ne­lo ve­li­ku šte­tu Sa­ve­zu, ali ta glu­post je kre­nu­la odav­de. Što se ti­če po­mo­ći oni­ma ko­ji su pre­ži­ve­li Ho­lo­ka­ust, Sa­vez ni­šta od tog nov­ca ni­je za­dr­žao za se­be. Tre­ba­lo je pr­vo pri­ku­pi­ti po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju za sva­kog pre­ži­ve­log i taj po­sao je po­tra­jao go­di­nu da­na, od ju­la 2017. Čim je to za­vr­še­no, po­če­le su is­pla­te – re­kao je Sa­ba­doš.

Da­ni­lo Me­dić ta­ko­đe je go­vo­rio o To­pov­skim šu­pa­ma na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u sre­du i re­kao da je ini­ci­ja­ti­va pret­hod­nog ru­ko­vod­stva JOB bi­la da se zgra­de lo­go­ra sru­še i da „je­dan zi­dić po­sta­ne deo kom­plek­sa tr­žnog cen­tra kao znak se­ća­nja da je tu bio lo­gor“. On je na­veo da je to spre­če­no i da je za­tra­že­no da se zgra­de lo­go­ra iz­me­ste i ne bu­du sru­še­ne. Ra­bin Aisel re­kao je ju­če da to ni­je tač­no i da pret­hod­no ru­ko­vod­stvo JOB ni­je pot­pi­sa­lo ni­ka­kvo ru­še­nje.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

milan
Dva objekta , Topovske supe kao deo logora sramota je i pogledati. Sta je radila Jevrejska zajednica i drzava Srbija kad od Drugog Svetskog rata do danas nisu ulozili ni dinar da se to sacuva kao uspomena na hiljade stradalih nevinih ljudi,zena i dece.. Cekao se samo trenutak da se to srusi samo od sebe a zatim buldozerima izravna prostor kao u Savamali.....
Aspalathos
Nezavisno od problema trgovačkog centra koji bi trebalo da se gradi na mestu topovskih šupa; novca koji Srbija uplaćuje SJOS za imovinu stradalih Jevreja tokom 2. svetskog rata koji nemaju naslednike na ime oduzete imovine, u Jevrejskoj opštini Beograd koja broji 2/3 svih članova Saveza u Srbiji, postoji sukob dugogodišnjeg autentičnog članstva sa nametnutim rukovodstvom od kojjih mnogi uopšte nisu Jevreji čime se krši osnovni princip i pravo samostalnosti verske i etničke manjine da samostalno uređuje vođenje i rad svoje zajednice nezavisno od broja članova. Pokušaj smenjivanja svih i svakog ko nije po ukusu nametnutog predsednika je nedopustivo. Jevreji Beograda se s tim neće pomiriti kao što nisu u mnogo težim vremenima svoje viševekovne istorije u Srbiji sa komšijama Srbima, kada su se zajedno uspešno odupirali svakom neprijatelju. Predmet je u Ministarstvu pravde - čeka se da budu zaštićeni Jevreji i odstrani uljez iz JOB. Rabin Asiel je častan poštovan i odgovoran čovek! Šalom.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.