Utorak, 28.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Dugovi Apoteke „Šabac” pred Ustavnim sudom

Gradonačelnik Zelenović osporava obavezu grada da kao osnivač izmiri dugovanja ustanove, koju propisuje novi zakon. – Upozoravali smo na pogubno poslovanje, ističe dr Aleksandar Pajić
Градоначелник Небојша Зеленовић (Фото М.М.)

Ša­bac – Na pred­log gra­do­na­čel­ni­ka Ne­boj­še Ze­le­no­vi­ća, lo­kal­ni par­la­ment u Šap­cu usvo­jio je ovih da­na od­lu­ku da se od Ustav­nog su­da Sr­bi­je za­tra­ži oce­na ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti čla­na 262. Za­ko­na o zdrav­stve­noj za­šti­ti, u ko­me se, iz­me­đu osta­log, ka­že da je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va du­žna da obez­be­di sred­stva za iz­vr­ša­va­nje oba­ve­za pre­ma po­ve­ri­o­ci­ma zdrav­stve­ne usta­no­ve (apo­te­ke) či­ji je osni­vač. Ša­bač­ki lord­mer ne kri­je da ovim po­te­zom po­ku­ša­va da iz­beg­ne pla­ća­nje ogrom­nog du­ga ov­da­šnje Apo­te­ke „Ša­bac” pre­ma do­ba­vlja­či­ma, a ko­ji pre­ti da znat­no is­pra­zni grad­ski bu­džet.

„Ni­sam si­gu­ran da će­mo us­pe­ti da to ne pla­ti­mo, jer je za­kon iz­me­njen. Ali to ni­je u skla­du sa Usta­vom. Ne mo­že­te da tra­ži­te od ne­kog da pla­ti ne­što za što ra­ni­je ni­je bio od­go­vo­ran. Gde je tu vla­da­vi­na pra­va? Pre­ma Usta­vu, mo­že da se do­ne­se re­tro­ak­ti­van za­kon, ali sa­mo ka­da za nje­ga po­sto­ji jav­ni in­te­res. U čla­nu 262. ovog za­ko­na ne po­sto­ji de­fi­ni­san jav­ni in­te­res. Ne­ma jav­nog in­te­re­sa u to­me da gra­do­vi po Sr­bi­ji pla­ća­ju za lo­ša po­slo­va­nja apo­te­ka”, is­ti­če Ze­le­no­vić.

Apo­te­ka „Ša­bac” ne­ma ni­je­dan po­slov­ni obje­kat u nje­noj funk­ci­ji, ni­ti ijed­nog za­po­sle­nog far­ma­ce­u­ta. Ra­ču­ni usta­no­ve blo­ki­ra­ni su još od ja­nu­a­ra 2017. a od ok­to­bra iste go­di­ne ne oba­vlja ni de­lat­nost za ko­ju je osno­va­na – pru­ža­nje far­ma­ce­ut­skih uslu­ga na pod­ruč­ju gra­da Šap­ca i op­šti­na Bo­ga­tić, Vla­di­mir­ci i Ko­ce­lje­va. Vi­še od če­tr­de­set do ta­da za­po­sle­nih rad­ni­ka za­vr­ši­lo je u me­đu­vre­me­nu po pri­vat­nim apo­te­ka­ma u okru­gu, a objek­ti ša­bač­ke usta­no­ve su iz­da­ti u za­kup.

„Pre­ci­zna du­go­va­nja Apo­te­ke ’Ša­bac’ još se utvr­đu­ju, a kre­ću se iz­me­đu 120 i 150 mi­li­o­na di­na­ra. To su oba­ve­ze pre­ma ne­ko­li­ko uglav­nom stra­nih po­ve­ri­la­ca. Na­da da oni bu­du is­pla­će­ni po­sto­ji, ta­ko što će­mo u sle­de­ćem ci­klu­su, ka­da bu­de­mo po­no­vo iz­da­va­li objek­te apo­te­ke, do­ći do sve­žeg nov­ca. Za sa­da mo­ra­ju da se str­pe. To je ri­zik po­slo­va­nja u ko­ji su ušli sa ne­li­kvid­nim part­ne­rom. Ali, nji­ma se žu­ri, ima­ju lo­še po­slo­va­nje, ne mo­gu to da ob­ja­sne svo­jim stra­nim še­fo­vi­ma, i haj­de sa­da da sve to pla­te gra­đa­ni”, ob­ja­šnja­va Ze­le­no­vić. 

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, grad Ša­bac će pla­ti­ti ono što bu­de mo­ra­lo da se pla­ti po ove go­di­ne usvo­je­nom Za­ko­nu o zdrav­stve­noj za­šti­ti, ali će se pred naj­vi­šom sud­skom usta­no­vom u dr­ža­vi bo­ri­ti za pri­li­ku da su­tra mo­že da re­fun­di­ra ta sred­stva.

Kon­tro­li­šu­ći sta­nje Apo­te­ke „Ša­bac”, Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja je kra­jem pro­šle go­di­ne utvr­di­la da je nje­na opre­ma za­ple­nje­na i pro­da­ta u ce­lo­sti po tu­žba­ma po­ve­ri­la­ca, kao i da su za­li­he le­ko­va i ko­mer­ci­jal­ne ro­be ta­ko­đe pro­da­ti na jav­nim li­ci­ta­ci­ja­ma. Usta­no­va je iz­da­la u za­kup se­dam obje­ka­ta, za če­ti­ri je utvr­đen pre­sta­nak pra­va ko­ri­šće­nja od stra­ne Skup­šti­ne gra­da, a tri su za­tvo­re­na.

„Za su­no­vrat Apo­te­ke ’Ša­bac’ od­go­va­ran je gra­do­na­čel­nik Ne­boj­ša Ze­le­no­vić. Na nje­gov pred­log je iza­bran di­rek­tor usta­no­ve, nje­go­va skup­štin­ska ve­ći­na je ime­no­va­la Uprav­ni od­bor, a po­sle i vr­ši­o­ce du­žno­sti di­rek­to­ra. Ka­da je Ze­le­no­vić do­šao na vlast du­go­vi do­ba­vlja­či­ma su bi­li 20 mi­li­o­na di­na­ra. Vi­de­li smo ku­da sve to vo­di, upo­zo­ra­va­li na po­gub­no po­slo­va­nje, tra­ži­li iz­ve­šta­je i šta smo do­če­ka­li – da za­du­že­nje po­ra­ste na 200 mi­li­o­na di­na­ra”, is­ti­če dr Alek­san­dar Pa­jić, šef od­bor­nič­ke gru­pe Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Skup­šti­ni gra­da.

Pa­jić ka­že da je grad­ska vlast iz bu­dže­ta pla­ti­la šest mi­li­o­na di­na­ra za „re­cept” ko­ji će Apo­te­ku „Ša­bac” iz­ve­sti iz po­slov­ne kri­ze. „Taj fa­mo­zni re­cept ko­ji su pri­me­ni­li mo­gao je da im bes­plat­no ka­že sva­ki gra­đa­nin u Šap­cu: da rad­ni­ke po­ša­lju na bi­ro, apo­te­ke za­tvo­re i iz­da­ju ih pri­vat­ni­ci­ma u za­kup. Sa­mo se ni­su do­se­ti­li šta će s du­go­vi­ma. Ne­ko će za ovo mo­ra­ti da od­go­va­ra”, na­gla­ša­va Pa­jić.

Za raz­li­ku od vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je oku­plje­ne oko stran­ke Za­jed­no za Sr­bi­ju, či­ji je li­der Ne­boj­ša Ze­le­no­vić, opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci, ko­je pred­vo­di Srp­ska na­pred­na stran­ka, bi­li su pro­tiv od­lu­ke da grad po­ne­se zah­tev za oce­nu ustav­no­sti 262. čla­na Za­ko­na o zdrav­stve­noj za­šti­ti.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nikola andric
Na novom gradjanskom pravu se (jos) radi ali ''principi imovinskog prava'' su opste poznati. (sva) Imovina LICA ( fizickih i pravnih) je odgovorna za dugove lica. Lica odnsosno ''subjekti prava'' su reducirani na dva. Dakle i institucije sa statusom pravnog lica odgovaraju na isti nacin kao i druga lica. Isto tako se strana lica svode na ''srpska'' posto i za ''strance'' u Srbiji vazi srpsko pravo. (neplaceni) potrazivaoci imaju prvo da traze stecaj pravnog lica koje ne ispunjava svoje obaveze
Sapcanin
Miroljube lepo Vam je ime ali navijate za "rat" a ne mir. Nekako mi protezirate sabacku opoziciju, cak i kad glasa da se zatrazi ustavnost zakona! Za sve moze da se zatrazi ustavnost a sud ako je korektan, donece pravu ocenu.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.