Utorak, 28.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Krivudanje kroz Ormuski moreuz

Najnovija kavga Vašingtona i Teherana dovela do dramatičnog uputstva za tankere koji prevoze naftu belosvetskim kupcima
Превозници црног злата добили су упутство да кривудају кроз мореуз - Фото EPA-EFE/Hasan Shirvani

„Plo­vi­te što br­že mo­že­te i kri­vu­daj­te. Jed­nom na ve­zu, pa­li­te i ga­si­te mo­to­re i po­ti­sni­ke što če­šće, stal­no po­me­raj­te kor­mi­lo, što gla­sni­je pu­štaj­te du­bi­no­mer, osma­traj­te da­no­noć­no, sve da ome­te­te pod­vod­ne mi­ne­re ka­ko ne bi bom­bu ’za­le­pi­li’ za tan­ker.”

Ovo dra­ma­tič­no uput­stvo za tan­ker­sku plo­vid­bu kroz Or­mu­ski mo­re­uz – ko­jim pro­la­zi pe­ti­na is­po­ru­ka naf­te na svet­sko tr­ži­šte – upu­tio je ne­dav­no pred­stav­nik glo­bal­nog udru­že­nja pre­vo­zni­ka cr­nog zla­ta „In­ter­tan­ko” kli­jen­ti­ma ko­ji iz Per­sij­skog za­li­va pre­vo­ze stra­te­šku si­ro­vi­nu be­lo­svet­skim kup­ci­ma, od­sko­ra po­naj­vi­še u Azi­ju.

Pri­ruč­nik o „kri­vu­da­nju” tan­ker­skih gr­do­si­ja (po­je­di­ni me­đu nji­ma du­gač­ki su vi­še od 250 me­ta­ra) kroz Or­mu­ski pro­laz – gde su tan­ke­ri­ma na ras­po­la­ga­nju dve tra­ke, ula­zna i iz­la­zna, obe ši­ro­ke po sa­mo dve mi­lje unu­tar te­ri­to­ri­jal­nih vo­da Ira­na i Oma­na – iz­nu­đen je naj­no­vi­jim za­o­štra­va­njem od­no­sa iz­me­đu Va­šing­to­na i Te­he­ra­na, ne­pred­vi­di­vih ge­o­po­li­tič­kih po­sle­di­ca. 

Ko­li­ko od po­čet­ka ma­ja me­đu 1.000 tan­ke­ra ko­ji su pro­šli Or­mu­skim mo­re­u­zom do sre­di­ne ju­na, šest ve­li­kih pe­tro­bro­do­va (me­đu nji­ma i po je­dan nor­ve­ški i bri­tan­ski, uz naf­ta­ške la­đe Sa­u­dij­ske Ara­bi­je i Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta) na­šlo se na me­ti još ne­raz­ja­šnje­nih na­pa­da što to­kom plo­vid­be Per­sij­skim za­li­vom, što na ve­zu u lu­ci Fu­dža­i­rah u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma (UAE).

Zva­nič­ni Va­šing­ton i sa­ve­zni­ci na Ara­bij­skom po­lu­o­str­vu, uklju­ču­ju­ći i Izra­el, u do­tič­nim na­pa­di­ma ma­nje-vi­še otvo­re­no vi­de pr­ste Ira­na, na­ja­vlju­ju­ći op­se­žne me­re za­šti­te me­đu­na­rod­ne ci­vil­ne plo­vid­be. One uklju­ču­ju i for­mi­ra­nje „me­đu­na­rod­ne voj­no­po­mor­ske ko­a­li­ci­je” za dej­stva u Per­sij­skom za­li­vu. Ame­rič­ki pred­sed­nik Do­nald Tramp je 24. ju­na po­ru­čio Ki­ni, Ja­pa­nu i dru­gi­ma ko­ji ku­pu­ju naf­tu u Za­li­vu da bi i oni, a ne sa­mo SAD, mo­gli da se an­ga­žu­ju na za­šti­ti ta­mo­šnje pe­tro­plo­vid­be. 

Te­he­ran u me­đu­vre­me­nu de­man­tu­je op­tu­žbe za „ot­mi­ce i na­pa­de na tan­ke­re” uz upo­zo­re­nje da je Per­sij­ski za­liv „su­ve­re­na te­ri­to­ri­ja Ira­na”, gde će Iran­ska re­vo­lu­ci­o­nar­na gar­da spro­ve­sti sve ak­ci­je na za­šti­ti bez­bed­no­sti plo­vid­be. 

Pri ova­kvom za­te­za­nju si­tu­a­ci­je, pi­ta­nje je šta sa­da mo­gu da pre­du­zmu ra­zno­rod­ni glo­bal­ni ak­te­ri za­in­te­re­so­va­ni za zbi­va­nja u sve na­pe­ti­jem re­gi­o­nu Per­sij­skog za­li­va. Ka­ko da se po­sta­ve pot­pi­sni­ci nu­kle­ar­nog spo­ra­zu­ma „Pet plus je­dan” s Ira­nom (od la­ne bez Ame­ri­ke), bli­sko­i­stoč­ni sa­ve­zni­ci Va­šing­to­na ili upor­ni kup­ci iran­ske naf­te ko­ji pr­ko­se ame­rič­kim sank­ci­ja­ma Te­he­ra­nu (pred­vo­đe­ni Ki­nom i In­di­jom)? 

Slu­te­ći da­lju gu­žvu u Per­sij­skom za­li­vu, mi­mo glo­bal­ne di­plo­ma­ti­je i ge­o­po­li­ti­ke, me­đu­na­rod­na osi­gu­ra­va­ju­ća dru­štva ovih da­na ude­se­to­ro­stru­či­la su pre­mi­ju ri­zi­ka na tan­ker­sku plo­vid­bu kroz Or­mu­ski mo­re­uz, pre­no­si ma­ga­zin „Pe­tro­le­um eko­no­mist” iz Lon­do­na. 

Ka­ko bi iz­be­gli ne­pred­vi­di­ve ri­zi­ke, tan­ke­ri ko­ji se ovih da­na kre­ću ka Per­sij­skom za­li­vu pri­kra­da­ju se Or­mu­skom mo­re­u­zu, plo­ve­ći te­ri­to­ri­jal­nim vo­da­ma UAE, na­vo­de bri­tan­ski iz­vo­ri, dok se pe­tro­bro­do­vi sa za­sta­vom Ostr­va dr­že po­da­lje od tih vo­da (na­kon ne­dav­nog pri­vo­đe­nja tan­ke­ra „Grejs 1” u vo­da­ma Gi­bral­ta­ra). 

Vo­de­ći ame­rič­ki tr­go­vin­ski ri­val Ki­na u me­đu­vre­me­nu na­sta­vlja da ku­pu­je iran­sku naf­tu, tvr­de za­pad­ni iz­vo­ri, i na­ja­vlju­je sprem­nost da po­ša­lje rat­no bro­do­vlje u za­šti­tu svo­jih pe­tro­tan­ke­ra unu­tar Per­sij­skog za­li­va. 

„Ki­na raz­ma­tra pred­log SAD o prat­nji tan­ke­ra u Per­sij­skom za­li­vu. Uko­li­ko si­tu­a­ci­ja po­sta­ne ve­o­ma ne­si­gur­na, raz­mo­tri­će­mo sla­nje mor­na­ri­ce u za­šti­tu na­ših ko­mer­ci­jal­nih bro­do­va”, po­ru­čio je ovih da­na Ni Đen, am­ba­sa­dor Ki­ne u UAE. Od ko­ga bi ki­ne­ski rat­ni bro­do­vi šti­ti­li to­va­re iran­ske naf­te za tr­ži­šte dru­ge naj­ve­će eko­no­mi­je sve­ta, osta­lo je ne­iz­re­če­no. Da pred­u­pre­di iz­ne­na­đe­nja, In­di­ja je u Per­sij­ski za­liv već po­sla­la je­dan su­per­mo­der­ni rat­ni ra­za­rač. 

Što se Ru­si­je ti­če, stra­te­škog ak­te­ra gru­pa­ci­je OPEK plus, Mo­skva je već na­ja­vi­la sko­re zdru­že­ne po­mor­ske ma­ne­vre sa Te­he­ra­nom u vo­da­ma oko Or­mu­skog pro­la­za i u Per­sij­skom za­li­vu (pre idu­ćeg pro­le­ća). Evro­plja­ni su i ov­de već po­slo­vič­no ne­slo­žni. Dok Šved­ska ovih da­na raz­ma­tra pri­dru­ži­va­nje bu­du­ćoj ame­rič­ko-bri­tan­skoj ar­ma­di, Fran­cu­ska je uz­dr­ža­na, a ne­mač­ki šef di­plo­ma­ti­je Haj­ko Mas tvr­di da Ber­lin ne­će bi­ti uče­snik ak­ci­je ko­ju pla­ni­ra i spro­vo­di Ame­ri­ka u Za­li­vu. 

Ka­ko će tan­ke­ri u pu­noj br­zi­ni na­da­lje kri­vu­da­ti kroz Or­mu­ski pro­laz, mi­mo na­ja­vlje­nih ar­ma­da i bez me­đu­sob­nog su­da­ra­nja, te­ško je i za­mi­sli­ti. 

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EvGenije
Ne vidim ko bi ometao kineske i indijske tankere koji prevoze iransku naftu osim onih koji smatraju da se time krše sankcije koje je jednostrano uvela Amerika, a podržavaju ih Englezi, Izraelci i Saudijci. Dakle, Kina i Indija bi štitile svoje tankere od Amerikanaca i Engleza. Engleski tankeri su u opasnosti jer su Englezi, potpuno nezakonito, zaplenili iranski tanker. Dakle, još jedna kolonijalističko-imperijalistička teorija zavere poput Skripalja, mešanja u američke izbore i sl.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.