Četvrtak, 06.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Zid ćutnje oko istrage ubistva Miše Ognjanovića

Dvo­ji­ca eg­ze­ku­to­ra po­be­gla su u Cr­nu Go­ru a po­li­caj­ci­ma ko­ji su to ot­kri­li re­če­no je da ne­ma­ju in­ge­ren­ci­ja u ino­stran­stvu. Iako je zlo­čin još ne­re­šen, sum­nja se da ga je or­ga­ni­zo­vao D. E. ko­ji slu­ži ka­znu u BiH
Дра­го­сла­в Ми­ша Ог­ња­но­ви­ћ(Фото Медија Центар)

U advo­ka­ta Dra­go­sla­va Mi­šu Og­nja­no­vi­ća, 28. ju­la 2018. go­di­ne hi­ce iz auto­mat­skog oruž­ja, is­pred zgra­de u No­vom Be­o­gra­du u ko­joj je ži­veo sa su­pru­gom i ma­lo­let­nom ćer­kom, is­pa­li­la su dvo­ji­ca na­pa­da­ča ko­ja su po­sle eg­ze­ku­ci­je po­be­gla u Cr­nu Go­ru, ne­zva­nič­no sa­zna­je „Po­li­ti­ka”. Pre­ma istim in­for­ma­ci­ja­ma, ubi­stvo advo­ka­ta na­lo­žio je biv­ši vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni pri­pad­nik MUP-a, or­ga­ni­za­tor je bio D. E. ko­ji slu­ži ka­znu u za­tvo­ru u BiH za dru­ga kri­vič­na de­la, a ne­po­sred­ni po­či­ni­o­ci su dvo­ji­ca „sit­ni­jih” kri­mi­na­la­ca ko­ji­ma je pla­će­no za li­kvi­da­ci­ju.

Pre­ma re­či­ma „Po­li­ti­ki­nog” sa­go­vor­ni­ka bli­skog is­tra­zi, ope­ra­tiv­ci MUP-a ko­ji su ra­di­li na ra­sve­tlja­va­nju ovog zlo­či­na ubr­zo su do­šli do in­for­ma­ci­je da se iz­vr­ši­o­ci na­la­ze u su­sed­noj ze­mlji, ali im je ta­da re­če­no da ne­ma­ju in­ge­ren­ci­je da se ba­ve ope­ra­tiv­nim ra­dom u ino­stran­stvu. S ob­zi­rom na to da im je ovo upu­će­no iz sa­mog vr­ha ta­da­šnjeg MUP-a, in­spek­to­ri­ma su bi­le „ve­za­ne ru­ke”.

Is­tra­žni or­ga­ni ot­kri­li su i da su ubi­ce u No­vi Be­o­grad, na me­sto zlo­či­na, do­šli ukra­de­nim „gol­fom” i njim po­be­gli. Iako se u jav­no­sti spe­ku­li­sa­lo da je u Og­nja­no­vi­će­voj li­kvi­da­ci­ji uče­stvo­vao i Stra­hi­nja Sto­ja­no­vić, ko­ji je dve go­di­ne ka­sni­je po­gi­nuo ka­da je eks­plo­di­ra­la bom­ba ko­ja je bi­la po­sta­vlje­na pod nje­gov „be-em-ve iks 5”, naš sa­go­vor­nik to oštro de­man­tu­je.

– Pi­ta­nje je za­što ni po­sle če­ti­ri go­di­ne ni­ko od nad­le­žnih ne že­li da se ogla­si po­vo­dom ubi­stva Og­nja­no­vi­ća i ot­kri­je in­for­ma­ci­je iz is­tra­ge do ko­jih se do­šlo. Ta­ko­đe, ne­ja­sno je i za­što oni ko­ji su mo­ra­li da ga za­šti­te, ka­da se zbog me­ra na ko­je je sta­vljen zna­lo da je ugro­žen, ni­su to uči­ni­li – uka­zu­je sa­go­vor­nik na­šeg li­sta.

Da po­sto­je sa­zna­nja o to­me ko je pu­cao u advo­ka­ta Og­nja­no­vi­ća po­tvr­dio je jav­no i pred­sed­nik Alek­san­dar Vu­čić. Po­sle ove iz­ja­ve i po­tvr­de da je advo­kat pri­slu­ški­van i pra­ćen ne­po­sred­no pred li­kvi­da­ci­ju – nad­le­žni su za­ću­ta­li.

Osim štu­rih in­for­ma­ci­ja ko­je su pred­sta­vlja­ne jav­no­sti, da je po­zna­ti advo­kat smrt­no stra­dao, a da je nje­gov sin Pe­tar ra­njen u ru­ku i da je na­pa­dač po­be­gao sa me­sta do­ga­đa­ja, o svi­re­poj li­kvi­da­ci­ji se ni­šta dru­go ni­je zna­lo. Od jav­no­sti je skri­va­na i in­for­ma­ci­ja (me­se­ci­ma ka­sni­je je zva­nič­no po­tvr­đe­na) da je Og­nja­no­vić ne­po­sred­no pre ubi­stva pra­ćen i pri­slu­ški­van na pred­log Tu­ži­la­štva za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal.

Uz ob­ja­šnje­nje da je u to­ku pret­kri­vič­ni po­stu­pak ko­ji je ta­jan, ovo tu­ži­la­štvo se ne ogla­ša­va o ovom do­ga­đa­ju, a još ma­nje po­vo­dom sa­zna­nja do ko­jih se do­šlo u is­tra­zi. Jav­no­sti to osta­vlja mno­go pro­sto­ra za raz­ne spe­ku­la­ci­je.

A, njih je mno­go. Kao mo­tiv za Og­nja­no­vi­će­vo ubi­stvo, naj­pre se na­vo­di­lo nje­go­vo pro­fe­si­o­nal­no an­ga­žo­va­nje, od­no­sno či­nje­ni­ca da je u vi­še po­stu­pa­ka za­stu­pao Lu­ku Bo­jo­vi­ća, jed­nog od vo­đa „ška­ljar­skog kla­na” ko­ji se u du­go­go­di­šnjem su­ko­bu sa su­par­nič­kim „ka­vač­kim kla­nom”.

Po­tom se go­vo­ri­lo da je ubi­jen jer je to­kom pri­slu­ški­va­nih raz­go­vo­ra pri­čao da se Di­ja­na Hr­ka­lo­vić, ne­ka­da­šnja dr­žav­na se­kre­tar­ka u MUP-u vi­đa sa jed­nim od naj­ve­ćih bal­kan­skih kri­mi­na­la­ca Dar­kom Ele­zom. Raz­go­vor to­kom ko­jeg je spo­me­nuo Hr­ka­lo­vi­će­vu, Og­nja­no­vić je vo­dio sa sa­da po­koj­nim Dra­go­sla­vom Mi­lo­ra­do­vi­ćem, ina­če ku­mom Lu­ke Bo­jo­vi­ća. To­kom ovih raz­go­vo­ra, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Og­nja­no­vić je Mi­lo­ra­do­vi­ću pri­čao i o de­ta­lji­ma iz nje­nog lju­bav­nog ži­vo­ta, da ima „psi­ho­ze”...

Po­mi­njao je na­vod­no i iz­ve­snog Ve­lju, od­no­sno Velj­ka Be­li­vu­ka, ko­ji je ma­lo pre to­ga oslo­bo­đen op­tu­žbi da je uče­stvo­vao u ubi­stvu Vla­sti­mi­ra Mi­lo­še­vi­ća, u slu­ča­ju jav­no­sti po­zna­tom kao „ubi­stvo na ši­na­ma”.

Ovaj raz­go­vor po­mi­nje se i u op­tu­žni­ci ko­ju je Tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal po­di­glo pro­tiv Di­ja­ne Hr­ka­lo­vić i dvo­ji­ce nje­nih ko­le­ga – De­ja­na Mi­len­ko­vi­ća Bag­zi­ja i Mi­lo­ra­da Šu­šnji­ća. Tu­ži­la­štvo na­vo­di da je Hr­ka­lo­vi­će­va tra­ži­la da se deo iz­bri­še.

Dve ne­de­lja po­sle raz­go­vo­ra ko­ji su Mi­lo­ra­do­vić i Og­nja­no­vić vo­di­li u „Pi­ca ba­ru”, ne­da­le­ko od zgra­de u ko­joj su se u to vre­me na­la­zi­li go­to­vo svi sud­ski or­ga­ni, Mi­lo­ra­do­vić je ubi­jen. Oko dva me­se­ca ka­sni­je, istu sud­bi­nu do­ži­veo je i advo­kat. Ni­jed­no ubi­stvo do sa­da ni­je re­še­no.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Čitalac
Koja je logika da ovako umuljano, kroz neke izraze "visoko pozcionirani..." ili samo navodeći inicijale, saopštavate imena osumnjičenih. Čitaocima, prezime i ime ne znače mnogo, ali svako se oslovljavaja sa imenom i prezimenom, bilo da je dobio Nobelovu nagradu ili da je kriminalac. Prema tome, dajte imena, a ako se utvrdi da nisu krivi, opet će se imenom to reći.
Pero
Uvek je to kada vlast je umesana

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.