Petak, 09.12.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Menja se kombinovani test male mature

Ume­sto kom­bi­no­va­nog te­sta na za­vr­šnom is­pi­tu, osma­ci bi­ra­ju da li će da po­la­žu bi­o­lo­gi­ju, isto­ri­ju, ge­o­gra­fi­ju, fi­zi­ku ili he­mi­ju
(Фото Д. Жарковић)

Pred­log da se kon­cept ma­le ma­tu­re iz­me­ni ta­ko da osma­ci ubu­du­će ne po­la­žu kom­bi­no­va­ni test sa za­da­ci­ma iz pet pred­me­ta ne­go da ume­sto kom­bi­na­ci­je 20 pi­ta­nja iz bi­o­lo­gi­je, isto­ri­je, ge­o­gra­fi­je, fi­zi­ke i he­mi­je ma­li ma­tu­ran­ti tre­ćeg is­pit­nog da­na re­ša­va­ju test po iz­bo­ru sa za­da­ci­ma iz jed­nog od tih pet pred­me­ta, jed­no­gla­sno je po­dr­ža­la ve­ći­na ko­ju je či­ni­lo oko 30 čla­no­va Na­ci­o­nal­nog pro­svet­nog sa­ve­ta (NPS) na ju­če­ra­šnjoj sed­ni­ci. Sve­ga če­tvo­ro čla­no­va sa­ve­ta ni­je pri­su­stvo­va­lo ju­če­ra­šnjem za­se­da­nju. Prak­sa na­la­že da se i oni iz­ja­sne, ali čak i u slu­ča­ju da ne po­dr­že pred­lo­že­ne pro­me­ne ma­le ma­tu­re, to ne mo­že i ne­će uti­ca­ti na do­ne­to – po­zi­tiv­no mi­šlje­nje NPS-a, raz­ja­snio je za naš list Ra­di­vo­je Stoj­ko­vić, pred­sed­nik ovog naj­va­žni­jeg struč­nog te­la. Otu­da, fak­tič­ki je osta­lo da re­sor­no mi­ni­star­stvo ozva­ni­či da će ovo­go­di­šnji osma­ci i bu­du­će ge­ne­ra­ci­je uče­ni­ka osmog raz­re­da po­la­ga­ti oba­ve­zni za­vr­šni is­pit ko­ji će se sa­sto­ja­ti iz tri te­sta: srp­skog (ma­ter­njeg) je­zi­ka i knji­žev­no­sti, ma­te­ma­ti­ke i jed­nog od pet po­nu­đe­nih pred­me­ta: bi­o­lo­gi­je, isto­ri­je, ge­o­gra­fi­je, fi­zi­ke ili he­mi­je.

Pred­lo­gom iz­me­ne pra­vil­ni­ka o pro­gra­mu za­vr­šnog is­pi­ta u osnov­nom obra­zo­va­nju i vas­pi­ta­nju o ko­me se ju­če de­ba­to­va­lo bi­lo je pred­vi­đe­no da naj­ka­sni­je do 30. sep­tem­bra svi uče­ni­ci osmog raz­re­da tre­ba da se iz­ja­sne iz kog od pet po­nu­đe­nih pred­me­ta su iza­bra­li da po­la­žu tre­ći test. Taj rok će se pro­me­ni­ti, za­pra­vo mo­ra­ju se de­fi­ni­sa­ti naj­ma­nje dva ro­ka, pr­vi da se đa­ci iz­ja­sne, a dru­gi da bi im se pru­ži­la šan­sa da se even­tu­al­no pre­do­mi­sle, što je za­jed­nič­ki za­klju­čak pred­stav­ni­ka pro­svet­nog vr­ha, Za­vo­da za vred­no­va­nje kva­li­te­ta obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja (ZVKOV) i čla­no­va NPS-a na či­ju je ini­ci­ja­ti­vu i po­kre­nu­ta de­ba­ta o nu­žno­sti pre­ci­zi­ra­nja no­vih ro­ko­va.

– Sma­tra­mo da da­tu­mi mo­ra­ju da se do­dat­no pre­ci­zi­ra­ju i da će ro­ko­vi za iz­ja­šnja­va­nje uče­ni­ka o to­me ko­ji su pred­met oda­bra­li da po­la­žu na tre­ćem te­stu si­gur­no bi­ti u pr­vom po­lu­go­di­štu, ali je sa­svim iz­ve­sno da rok ne­će bi­ti do kra­ja sep­tem­bra. Đa­ci­ma se mo­ra da­ti pro­stor da pro­mi­sle i mo­žda da se i pre­do­mi­sle. To je su­šti­na – po­ja­snio je Ra­di­vo­je Stoj­ko­vić, pred­sed­nik NPS-a, ali i član rad­ne gru­pe ko­ja je pri­pre­ma­la pred­log iz­me­na pro­gra­ma ma­le ma­tu­re.

Bi­lo je su­ge­sti­ja da se osma­ci­ma omo­gu­ći da do kra­ja pr­vog po­lu­go­di­šta oda­be­ru i iz­ja­sne se ko­ji će pred­met po­la­ga­ti na tre­ćem te­stu, a da od­lu­ku ko­nač­no po­tvr­de po­čet­kom dru­gog po­lu­go­di­šta. Na­gla­še­no je da u prak­si ni­je iz­vo­dlji­vo da se đa­ci pre­do­mi­šlja­ju i me­nja­ju od­lu­ku na­kon pro­be ma­le ma­tu­re, pla­ni­ra­ne u mar­tu, čak ni uko­li­ko ih na raz­mi­šlja­nje o pro­me­ni oda­bra­nog pred­me­ta ta tre­ći test pod­stak­nu lo­ši re­zul­ta­ti si­mu­la­ci­je za­vr­šnog is­pi­ta.

– Na­ma je taj da­tum ja­ko bi­tan zbog lo­gi­sti­ke, jer mi ove go­di­ne štam­pa­mo se­dam te­sto­va za za­vr­šni is­pit, plus ni sa­mi ne zna­mo ko­li­ko će bi­ti te­sto­va za pro­bu ve­li­ke ma­tu­re 31. ma­ja. Mi smo hte­li da pred­lo­ži­mo da rok bu­de 30. ok­to­bar, even­tu­al­no no­vem­bar. U no­vem­bru će­mo već kre­nu­ti sa štam­pom, a pre to­ga mo­ra da se zna broj­no sta­nje u sva­kom ode­lje­nju po sva­kom pred­me­tu – na­gla­sio je Bra­ni­slav Ran­đe­lo­vić, di­rek­tor ZVKOV-a, ku­će u ko­joj na­sta­ju ma­tur­ski te­sto­vi.

Li­ci­ti­ra­nje da­tu­mi­ma i ro­ko­vi­ma pre­ki­nuo je Zo­ran Ko­stić, po­seb­ni sa­vet­nik mi­ni­stra pro­sve­te, pred­lo­gom da rad­ne gru­pe iz re­sor­nog mi­ni­star­stva, ZVKOV-a i NPS-a za­jed­no na­đu pra­vo re­še­nje uva­ža­va­ju­ći sve pred­lo­ge ko­ji su iz­ne­ti na ju­če­ra­šnjem sa­stan­ku.

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.