Četvrtak, 08.12.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Na­stav­nič­ko ve­će tra­ži najstrožu kaznu za đake nasilnike

Ko­nač­nu od­lu­ku do­no­si di­rek­tor, a je­dan od tro­ji­ce vi­nov­ni­ka in­ci­den­ta iz­be­gao je ka­znu jer je is­pi­san iz Teh­nič­ke ško­le u Tr­ste­ni­ku pre okon­ča­nja vas­pit­no-di­sci­plin­skog po­stup­ka
Инцидент у Тех­нич­кој шко­ли је на далеко одјекнуо у јавности (Фото лична архива)

Na sed­ni­ci na­stav­nič­kog ve­ća u Teh­nič­koj ško­li u Tr­ste­ni­ku ju­če je do­ne­ta jed­no­gla­sna od­lu­ka da se zbog ne­dav­nog na­si­lja nad pro­fe­sor­kom dvo­ji­ca uče­ni­ka is­klju­če iz ško­le, dok je tre­ći uče­nik dan ra­ni­je sam pod­neo zah­tev i is­pi­sao se. Ova­kvim sta­vom na­stav­nič­ko ve­će osu­đu­je sva­ki vid na­si­lja, bi­lo nad uče­ni­ci­ma, bi­lo nad za­po­sle­ni­ma u ško­li, ob­ja­vlje­no je ju­če u zva­nič­nom sa­op­šte­nju ove ško­le.

Od­lu­ka na­stav­nič­kog ve­ća deo je pro­ce­du­re, ali ne zna­či da je vas­pit­no-di­sci­plin­ski po­stu­pak ko­ji je po­kre­nut pro­tiv uče­ni­ka ko­ji su po­či­ni­li na­si­lje nad pro­fe­sor­kom i za­vr­šen. Ko­nač­nu od­lu­ku i re­še­nje ko­je pod­ra­zu­me­va i iz­ri­ca­nje di­sci­plin­ske me­re, po pra­vi­lu, do­no­si di­rek­tor obra­zov­ne usta­no­ve, ko­ji i po­kre­će, vo­di po­stu­pak i mo­ra uze­ti u ob­zir sve okol­no­sti pre iz­ri­ca­nja me­re.

A okol­no­sti su se, pre­ma sa­zna­nji­ma na­šeg li­sta, do­dat­no za­kom­pli­ko­va­le. In­ci­dent u ko­me su đa­ci mal­tre­ti­ra­li pro­fe­sor­ku, iz­ma­kli joj sto­li­cu na ko­joj je se­de­la, sme­ja­li se nje­nom pa­du i sni­mak sro­za­va­nja auto­ri­te­ta pro­svet­nog rad­ni­ka ob­ja­vi­li on­lajn, do­go­dio se pre dve sed­mi­ce 9. no­vem­bra, u po­po­dnev­noj sme­ni na še­stom ča­su. Su­tra­dan je po­kre­nut vas­pit­no-di­sci­plin­ski po­stu­pak, o sve­mu su oba­ve­šte­ni nad­le­žni: škol­ska upra­va, re­sor­no mi­ni­star­stvo, cen­tar za so­ci­jal­ni rad i tu­ži­la­štvo. Odr­žan je i sa­sta­nak škol­skog ti­ma za za­šti­tu od na­si­lja.

Mno­gi elek­tron­ski me­di­ji pre­ne­li su ju­če da su tro­ji­ca uče­ni­ka iz­ba­če­na iz ško­le i pre ne­go što je sed­ni­ca na­stav­nič­kog ve­ća po­če­la, ve­zu­ju­ći to za oče­ki­va­nja, ne i tvrd­nju, ko­ju je dan ra­ni­je iz­re­kao re­sor­ni mi­ni­star Bran­ko Ru­žić „da bi tro­ji­ci vi­nov­ni­ka tre­ba­lo da bu­de iz­re­če­na naj­stro­ža ka­zna – is­klju­če­nje iz ško­le”. Mi­ni­star pro­sve­te je, go­vo­re­ći za jav­nost o na­si­lju u tr­ste­nič­koj ško­li, re­kao da su ro­di­te­lji jed­nog uče­ni­ka do­sta­vi­li me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju od nad­le­žne zdrav­stve­ne usta­no­ve da je de­te u tre­nut­ku iz­vr­še­nja tog de­la bi­lo ne­u­ra­čun­lji­vo.

Pre­ma sa­zna­nji­ma na­šeg li­sta ško­la je u oba­ve­zi da pro­ve­ri zdrav­stve­nu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ju je do­bi­la iz re­le­vant­ne zdrav­stve­ne usta­no­ve, a u ko­joj se na­vo­di da je de­te le­če­no kod psi­hi­ja­tra, o če­mu ško­la ni­je bi­la oba­ve­šte­na. Na­ši iz­vo­ri iz na­stav­nič­kog ve­ća ob­ja­šnja­va­ju da di­rek­tor ni­je bio za to da se ju­če na­stav­nič­ko ve­će iz­ja­sni i za­to što je ro­di­telj uče­ni­ka ko­ji je iz­ma­kao sto­li­cu tog ju­tra, pre za­se­da­nje ve­ća ko­je je po­če­lo u pod­ne, do­sta­vio oba­ve­šte­nje da on kao otac ne mo­že da pri­su­stvu­je di­sci­plin­skoj ko­mi­si­ji zbog hit­ne ho­spi­ta­li­za­ci­je.

– Vas­pit­no-di­sci­plin­ski po­stu­pak mo­že da tra­je do 30 da­na, ali mo­že da bu­de okon­čan i pre tog ro­ka. Na­stav­nič­ko ve­će je do­ne­lo jed­no­gla­snu od­lu­ku, naš je jed­no­gla­san stav bio da sva tri uče­ni­ka ko­ja su po­či­ni­la na­si­lje tre­ba da bu­du is­klju­če­na iz ško­le, me­đu­tim je­dan je dan ra­ni­je is­pi­san, či­me je pro­tiv tog de­te­ta po­stu­pak fak­tič­ki za­vr­šen i ne mo­že mu se vi­še iz­re­ći me­ra. Na­stav­nič­ko ve­će ne do­no­si ko­nač­nu od­lu­ku i ne iz­ri­če me­re, for­mal­no za to je za­du­žen di­rek­tor, ko­ji je že­leo da sve bu­de po pro­pi­sa­noj pro­ce­du­ri i is­ka­zao je bo­ja­zan da bi pro­svet­na in­spek­ci­ja, mo­žda, mo­gla na­ći manj­ka­vo­sti u na­či­nu do­no­še­nja od­lu­ke na­stav­nič­kog ve­ća. Pa ako ta­ko i bu­de, će­ra­će­mo se još. Ve­će ni­je hte­lo vi­še da če­ka, iz­ja­sni­lo se – ob­ja­šnja­va naš iz­vor, pro­fe­sor Teh­nič­ke ško­le u Tr­ste­ni­ku.

Ka­ko sa­zna­je­mo, za da­nas je za­ka­za­no za­se­da­nje đač­kog par­la­men­ta, a u pe­tak i sed­ni­ca sa­ve­ta ro­di­te­lja, da bi se ču­lo i uva­ži­lo i nji­ho­vo mi­šlje­nje. Otu­da ni­je iz­ve­sno da li će di­rek­tor do kra­ja sed­mi­ce do­ne­ti ko­nač­nu od­lu­ku i iz­re­ći me­re vi­nov­ni­ci­ma na­si­lja, bar ovoj dvo­ji­ci ko­ji se ni­su is­pi­sa­li iz ško­le na svoj zah­tev kao tre­ći uče­nik ko­ji je is­pi­san i na taj na­čin iz­be­gao ka­znu.

Pro­fe­sor­ka ko­ja je žr­tva na­si­lja na­kon ovih, no­vih ve­sti iz ško­le, za „Po­li­ti­ku” je ka­za­la sa­mo: „Pu­na po­dr­ška ko­lek­ti­vu i di­rek­to­ru za od­lu­ku . I da­lje sam na bo­lo­va­nju, dok le­kar ne usta­no­vi da sam spo­sob­na da ra­dim.”

Komentari5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vladimirz
Nemože da se ispiše, mora biti izbačen. Svoj trojici zabrana upisa godinu dana. Celom odelenju ukor direktora. Dosta više maltretitanja nastavnika i profesora i pričanja gluposti. Svu moguću podršku tteba pružiti profesorici.
Ivan Ivanovic
Kamenolom je za te malene nasilnike.
darko011
Ej ljudi! Pa ovi "roditelji" će da proglase svoje dete ludim da bi ga zaštitili! Najverovatnije će uz pomoć nekih drugih nečasnih ljudi prekršiti zakon i falsifikovati medicinske sertifikate da bi umanjili delo svog poroda. Sigurno, iver ne pada daleko od klade, ali da je neko toliko bestidan je smešno. U prvom trenutku sam pomislio da mu to roditelji namerno rade da bi ga kaznili. Sramota! Napraviti budalama sve oko sebe zarad svoje bahatosti i bezobrazluka. Za njih je us...a motka pravi lek.
Мина
Школа да се "врати себи", да поврати урушен ауторитет себи и наставницима, да распусти Савет родитеља, па нека их они формирају у породици, а образовање своје деце нека препусте струци.Бити доследан у поштовању правила понашања, праћењу наставе, облачењу и ученика и предавача.Исувише се подилази деци, даје им се много права,а мало обавеза, поклањају се оцене "ради мира", у супротном, доћи ће тата да мало припрети,или ће мама дићи глас прво на друштвеним мрежама, па тек се после обратити школи.
Бранко Ср'б Козаковић
Неку врсту укора треба упутити и целом одељењу које је на тај брутални чин-злочин својих суразредника реаговало смехом, подсмехом, навијачки, подстицајно,.. вез испољавања саосећања, хуманости, емпатије - макар и тренутном пријавом инцидента. Свако од њих је пао на испиту људскости. Можда је међу њима било оних који били у стању да учине нешто слично што су злочинили ови насилници, можда су они само корак иза тога, али предалеко од очекиваног. Иначе, ово је слика друштва. Зар за такве гинути?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.